Project Samen de handen in één voor multiprobleem gezinnen

jongen in park die hand van ouder vasthoudt

In dit project werken we met partners aan het verbeteren van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Verbetering start bij het goed opleiden van reflectieve professionals. Hoe zorgen we ervoor dat zij altijd op basis van nieuwe inzichten en kennis worden opgeleid?

Snelle info

Projectleider:

Mieke Spek

Startdatum:

1 april 2019

Status:

Lopend

Subsidieverstrekker:

ZonMw

Aanleiding van het project

Bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) spelen vaak meerdere problemen. De diversiteit is groot en standaardinterventies zijn niet voldoende. Professionals vinden het met name moeilijk juiste hulp te bieden om de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen.

Doel

Hoofddoel van dit project is het verbeteren van de hulpverlening aan GMCP. Om dit te bereiken moeten reflectieve professionals op basis van nieuwe inzichten en kennis op dit gebied worden opgeleid. Dit bereiken we door:

 • het bundelen van kennis over professionele vaardigheden en hulp aan GMCP.
 • een praktische vertaling van deze kennis naar vormen van blended learning, de borging hiervan binnen het onderwijs en het beschikbaar stellen van kennis.
 • het overdraagbaar maken van ervaringen over de vertaling van kennis naar vormen van blended onderwijs.

Achtergrond

Zowel nationaal als internationaal wordt er steeds meer onderzoek gedaan, waarin kennis wordt verzameld over werkzame elementen van interventies in het algemeen en specifiek voor GMCP.

Opleidingen hebben behoefte aan leermiddelen om deze actuele kennis te integreren in hun curriculum voor nieuwe professionals die gaan werken in de jeugdsector.

We werken in dit project samen met Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL Stenden, Fontys Hogeschool, Universitair Medisch Centrum Groningen en het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander. Onze bijdrage bestaat vooral aan de inbreng van kennis en tools over meervoudige allianties en hun bijdrage aan resultaat van hulp.

De doelstelling is om gezamenlijk actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren uit GMCP toepasbaar te maken voor opleidingen. In dit project worden blended learning modules ontwikkeld die bijdragen aan het opleiden van reflectieve jeugdprofessionals en optimale hulpverlening aan de gezinnen.

Onze partners

 • Hogeschool Windesheim (penvoerder)

 • Hogeschool NHL Stenden

 • Universitair Medisch Centrum Groningen (projectleider)

 • Fontys Hogeschool

 • Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander

 

Resultaten

Bevindingen uit een literatuuronderzoek naar (internationale) wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis over professionele vaardigheden en hulp en ondersteuning aan GMCP zijn voorgelegd aan ouders, jongeren, professionals, docenten, onderzoekers, lectoren en studenten. Deze ervaringen zijn met elkaar gedeeld.

 • Er is geïnventariseerd wat er al aan onderwijs wordt aangeboden over GMCP op de verschillende deelnemende hogescholen. Ook is er gekeken naar wat er nodig zou zijn.
   
 • De geselecteerde kennis omtrent de professionele vaardigheden en hulp aan GMCP is vertaald naar concrete vormen van blended learning en de borging daarvan binnen het onderwijs. Onder blended learning verstaan we in het project een geïntegreerde mix van verschillende manieren van leren, van face-to-face tot verschillende vormen van e-learning.
   
 • We ontwikkelen een game (online en fysiek) waarin levensechte situaties worden nagebootst. Ze nodigen en dagen spelers uit om op hun niveau te ervaren, te handelen en te leren reflecteren op hun handelen.

Eind 2020 wordt de game getest, bijgesteld en gemonitord! Ook op de HAN gaan we daarmee aan de slag. Belemmerende en succesfactoren met betrekking tot de implementatie van de game worden gedeeld en verzameld. In deze fase zal de implementatie van de blended learnings ook worden gemonitord in de praktijk en worden belemmerende en bevorderende factoren geïnventariseerd.

Het project heeft al een aantal waardevolle producten opgeleverd, waaronder een aantal handzame werkkaarten en twee kennisclips. Ook is er onlangs een artikel verschenen in Kind en adolescent in.

Meer weten over dit project of de producten?

Of wil je meedoen met het testen van de Serious Game Intervention Learning in het onderwijs? Neem contact op met: Mieke Spek, Onderzoeker Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd en Teamleider & docent Pedagogiek.

 

 • mieke.spek@han.nl
 • 06-55291218
 • Artikelen

  • E. Evenboer, B. Wienen, D. Feringa, J. Metselaar en M. van Hattum. Toekomstige professionals beter toerusten met ‘Serious Gaming’. Kind Adolescent Praktijk, Werk in Uitvoering, sept 2020.
  ZonMw-parel
   

  Prijs voor succesvol verbinden van kennis

  Er is veel actuele ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis beschikbaar over gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Maar hoe vertaal je dit naar opleidingen in het hoger onderwijs? En hoe zorg je dat dit aansluit bij en aanvullend is op het bestaande onderwijsaanbod? Het project 'De handen in één voor multiprobleem' pakte dit succesvol aan. Hiervoor ontving het project op 21 september 2023 een ZonMw-parel.
   

  237751 groep volwassenen die elkaars hand kruiselings vasthouden
  Lectoraat
   

  Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

  Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Het Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

  jongen in park die hand van ouder vasthoudt