Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

groep volwassenen die elkaars hand kruiselings vasthouden

Wij willen bijdragen aan de professionalisering van onderwijs en kennis op het gebied van hulpverlening aan normaalbegaafde mensen met autisme. Daarbij gaan we als lectoraat uit van een levensloopvisie op autisme.

Expertises

  • Cognitieve neuropsychologie
  • Neuropsychologie
  • Autisme
  • Onderzoek

    Op welke wijze draagt levensloopbegeleiding bij aan het vergroten van de vermogens van mensen met autisme om het eigen leven in te richten, zoals ze dat zelf waardevol vinden?  Wij voeren onderzoek uit om hier antwoord op te geven.
  • Onze kennis

    Wij delen de resultaten van onze onderzoeken en projecten graag. De opgedane kennis laten we terugvloeien in het onderwijs.

Nieuws

Unieke samenwerking HAN-lectoraat met Karakter, Dimence en dr. Leo Kannerhuis rondom nieuwe netwerkvisieEen vernieuwende kijk op autisme: uitgaan van betekenisvol leven
groep volwassenen die elkaars hand kruiselings vasthouden
Maurice Magnée met robot

LectorJan Pieter Teunisse

Tijdens het onderzoek altijd voor ogen houden hoe je de uitkomsten kunt implementeren in behandelingen. Dat vindt Jan Pieter Teunisse belangrijk. Hij werkt dan ook het liefst zo dicht mogelijk op de werkvloer.

256238 Portretfoto van lector Jan-Pieter Teunisse van Volwaardig Leven met Autisme

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van HAN SOCIAAL van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document