Onderzoek

Op welke wijze draagt levensloopbegeleiding bij aan het vergroten van de vermogens van mensen met autisme om het eigen leven in te richten zoals ze dat zelf waardevol vinden?

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Projecten

Enactive Mind Autisme

De autismezorg is toe aan vernieuwing. Om écht zorg te bieden die past bij de meest kwetsbare mensen met autisme. Te vaak is er sprake van te weinig aansluiting in de specialistische zorg bij de actuele leefwereld van de persoon met autisme. Enactive Mind Autisme vormt een nieuwe werkwijze.

458614 Volwaardig-Leven-met-Autisme_Header-Enactive-Mind_2022

Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme

Veel volwassenen met autisme gaan gebukt onder ernstige sociale problemen. Mogelijk zijn die problemen bij ouderen met autisme nog groter, maar daar is nauwelijks onderzoek over bekend. Ook zijn er voor deze categorie nauwelijks aantoonbaar manieren bekend om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

405602 ouderen autisme

Beter Leren door Beter Slapen 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Hoe kunnen leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? Dat is de centrale vraag bij dit project.

507148 Volwaardig-leven-met-autisme_Beter-leren-door-beter-slapen_header_2023

Capability College

Hoe zorg je dat jongeren met autisme kunnen meedraaien in de maatschappij? En dat de beeldvorming over deze jongeren verbetert? Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme houdt zich hiermee bezig. Ze biedt o.a. de cursus ‘Capability College’ aan, voor jongeren met autisme en studenten Social Work.

178247 Omran Taki: durf campagne deeltijd. kleur bewerkt blauw

Design Your Life 

Zelfontworpen technologieën die de zelfredzaamheid en eigen regie van jongeren met autisme vergroten. Om zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. In dit project werken cliënten, begeleiders en aanbieders van ondersteunende technologie samen voor een optimale inzet van technologie voor deze doelgroep.

485378 volwaardig-leven-met-autisme_header-design-your-life_2023

Voor wie?

Wij richten ons op normaalbegaafde mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun naasten. Vanwege het levensloopperspectief gaat het hierbij om iedere leeftijdscategorie.