Onderzoek

Op welke wijze draagt levensloopbegeleiding bij aan het vergroten van de vermogens van mensen met autisme om het eigen leven in te richten zoals ze dat zelf waardevol vinden?

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Voor wie?

Wij richten ons op normaalbegaafde mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun naasten. Vanwege het levensloopperspectief gaat het hierbij om iedere leeftijdscategorie.