Onderzoek

Op welke wijze draagt levensloopbegeleiding bij aan het vergroten van de vermogens van mensen met autisme om het eigen leven in te richten zoals ze dat zelf waardevol vinden?

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Projecten

Beter Leren door Beter Slapen 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Hoe kunnen leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? Dat is de centrale vraag bij dit project.

jongen in klaslokaal gooit papieren weg uit frustratie

Design Your Life 

In hoeverre versterkt technologie de zelfredzaamheid en eigen regie van jongeren met autisme? Dit zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven? In dit project werken cliënten, begeleiders en aanbieders van ondersteunende technologie samen voor een optimale inzet van technologie voor deze doelgroep.

communication multimedia design fotoshoot camera

Voor wie?

Wij richten ons op normaalbegaafde mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun naasten. Vanwege het levensloopperspectief gaat het hierbij om iedere leeftijdscategorie.

SamenwerkingsverbandHAN Sociaal

Hoe zorg je ervoor dat kwetsbare burgers kunnen meedoen in de maatschappij? Zodat hun kwaliteit van leven verbetert? Dat is waar het samenwerkingsverband HAN Sociaal zich mee bezig houdt. We focussen ons bewust op welzijns- en zorgvraagstukken. En op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. De uitvoering van de praktijkgerichte onderzoeken en de resultaten ervan gebruiken we voor beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

gang d-vleugel social work met roltrap