jongen in klaslokaal gooit papieren weg uit frustratie

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Hoe kunnen leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? Dat is de centrale vraag bij dit project.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

januari 2018

Looptijd

4 jaar

Subsidie

RAAK-PRO

Projectleider

Maurice Magnée

Aanleiding van het project

Docenten op het VSO zien veel negatieve gevolgen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme. De leerlingen komen te laat, zijn moe, somber en snel geïrriteerd. Soms mondt dit zelfs uit in agressie. Het schoolfunctioneren heeft duidelijk te lijden onder slaapproblemen. Hoe kunnen docenten helpen?

Doel

Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwikkelen van een slaapinterventieprogramma. Zodat docenten adequaat en op tijd kunnen handelen om de gevolgen van slaapproblemen te beperken. 

Om dit te bereiken ontwikkelen we een app die dagelijks monitort op relevante aspecten van slaapgedrag en schoolfunctioneren. Zodat we kunnen zien wat de relatie tussen beide is. En daar ook op gehandeld kan worden. 

Contact over dit project?

Ilona Schouwenaars

 • ilona.schouwenaars@han.nl
 • Achtergrond

  Het schoolfunctioneren heeft duidelijk te lijden onder slaapproblemen bij leerlingen: ze kunnen zich slecht concentreren, slaan informatie minder goed op en krijgen hun taken niet af. In de periodes dat er sprake is van slaapproblemen neemt daarnaast ook het autistische gedrag toe. Waaronder stereotype en dwangmatig gedrag en overgevoeligheid voor omgevingsprikkels.

  begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme

  Nieuws

  Nieuw project lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

  'Enactive Mind Autisme, van denkwijze naar werkwijze' gestart

  Het project Enactive Mind Autisme van het HAN-lectoraat Volwaardig Leven met Autisme is gestart. Centraal staat de belevingswereld van mensen met autisme en hun omgeving. Vernieuwing van de autismehulpverlening is het doel.

  HAN Redactie
  07 september 2022
  234460 null
  RAAK-PRO subsidie voor nieuw onderzoeksproject

  Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze

  Aan het HAN-lectoraat Volwaardig Leven met Autisme is de RAAK-PRO subsidie toegekend voor het project ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze.’ Lector Jan-Pieter Teunisse is zeer blij met het nieuws.

  HAN Redactie
  08 juni 2022
  234460 null

  Ambient technology autisme-project HAN gehonoreerd door NWA-Ideeëngenerator

  In het project 'The new scholastic landscape: Ambient technology to support people with autism' van de HAN-lectoraten Architecture in Health, Leren met ICT en Levensloopbegeleiding bij Autisme wordt onderzocht hoe een school met ambient technology meerwaarde kan bieden voor kinderen met autisme. Dit project heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator een financiering van bijna € 50.000,- toegekend gekregen voor verder praktijkgericht onderzoek.

  HAN Redactie
  12 juli 2019
  begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme

  Nieuw kader voor technologische innovatie: Diversity Computing

  Diversity Computing is een nieuw kader voor sociale technologische innovatie. Maurice Magnée, HAN-onderzoeker bij het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme en programmamanager iXperium Health, publiceert hierover samen met internationale samenwerkingspartners in ACM Interactions. Het internationale vakblad publiceert onderzoeksartikelen die technologie met cultuur en antropologie verbinden.

  HAN Redactie
  13 september 2018
  begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme