Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze

Aan het HAN-lectoraat Volwaardig Leven met Autisme is de RAAK-PRO subsidie toegekend voor het project ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze.’ Lector Jan-Pieter Teunisse is zeer blij met het nieuws.

234460 null

“Fantastisch! Het is echt een gezamenlijke prestatie”, zegt Teunisse. Daarmee doelt hij op de intensieve samenwerking tussen het HAN-lectoraat en de 3 TOPGGz-instellingen: Karakter, Dimence en dr. Leo Kannerhuis.

Nieuwe manier

Samen met de mensen met autisme, met hun naasten en met de partners in zorg en welzijn. Dat is de nieuwe manier van werken in de autismehulpverlening. Behandeling en begeleiding afstemmen op de persoon en het zorgnetwerk, zodat deze effectiever en persoonlijker is. Het doel? Een volwaardig leven met autisme.

256238 Portretfoto van lector Jan-Pieter Teunisse van Volwaardig Leven met Autisme
Lector Jan-Pieter Teunisse

EM-benadering

“We zien veel kansen qua zorginnovaties en onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van een zogenaamde EM-benadering”, benadrukt de HAN-lector. Volgens de Enactive Mind (EM) Theorie is autisme te beschouwen als een aangeboren kwetsbaarheid, die opgevat wordt als een beperkt vermogen tot zelfregulatie van een persoon in interactie met zijn omgeving.

Drijvende kracht in het proces van (gebrekkige) zelfregulatie is het actieve proces van betekenisverlening vanuit het perspectief van de persoon zelf. Of anders gezegd, een persoon maakt aspecten van zijn omgeving betekenisvol in het voortdurende proces van zelfregulatie.

Betekenisverlening en zelfregulatie zijn volgens de EM-benadering dus essentieel voor diagnostiek en behandeling van mensen met autisme. Juist door de leefwereld te begrijpen in de context van zelfregulatie, wordt een inzichtelijke koppeling gemaakt tussen wat een mens met autisme ervaart en meemaakt. En hoe dit doorwerkt in en beïnvloed wordt door eigen gedrag in interactie met de omgeving.

Het op deze manier leren begrijpen en invoelen van de leefwereld geeft cruciale handvatten voor (proces)diagnostiek en interventies voor behandeling.

Samenwerking

Sinds 1 november 2020 is de samenwerking gestart met de 3 partners. Juist omdat ook zij zien dat een meerjarige samenwerking de levensloopvisie op autisme kan ontwikkelen, wetenschappelijke onderbouwen én toetsen in de praktijk.

Meer info

Wil je meer weten over het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme en de samenwerking met de 3 TOPGGz-organisaties? Lees het artikel Een Vernieuwende Kijk op Autisme: Uitgaan van Betekenisvol Leven.