HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

'Enactive Mind Autisme, van denkwijze naar werkwijze' gestart

Het project Enactive Mind Autisme van het HAN-lectoraat Volwaardig Leven met Autisme is gestart. Centraal staat de belevingswereld van mensen met autisme en hun omgeving. Vernieuwing van de autismehulpverlening is het doel.

HAN Redactie
07 september 2022
234460 null
Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze

Aan het HAN-lectoraat Volwaardig Leven met Autisme is de RAAK-PRO subsidie toegekend voor het project ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze.’ Lector Jan-Pieter Teunisse is zeer blij met het nieuws.

HAN Redactie
08 juni 2022
234460 null
Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Ambient technology autisme-project HAN gehonoreerd door NWA-Ideeëngenerator

In het project 'The new scholastic landscape: Ambient technology to support people with autism' van de HAN-lectoraten Architecture in Health, Leren met ICT en Levensloopbegeleiding bij Autisme wordt onderzocht hoe een school met ambient technology meerwaarde kan bieden voor kinderen met autisme. Dit project heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator een financiering van bijna € 50.000,- toegekend gekregen voor verder praktijkgericht onderzoek.

HAN Redactie
12 juli 2019
begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme
Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Nieuw kader voor technologische innovatie: Diversity Computing

Diversity Computing is een nieuw kader voor sociale technologische innovatie. Maurice Magnée, HAN-onderzoeker bij het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme en programmamanager iXperium Health, publiceert hierover samen met internationale samenwerkingspartners in ACM Interactions. Het internationale vakblad publiceert onderzoeksartikelen die technologie met cultuur en antropologie verbinden.

HAN Redactie
13 september 2018
begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme