Flinke stimulans voor SPRONG-groep ‘Betekenisvol Samenwerken’

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft een subsidie van een miljoen euro toegekend aan de SPRONG-groep ‘Betekenisvol Samenwerken’. Deze subsidie is bedoeld voor het bundelen van expertise van drie samenwerkende hogescholen: de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), de HAN en de Hogeschool Rotterdam (HR) en hun kennis- en werkveldpartners. De samenwerking richt zich op het bevorderen van participatiemogelijkheden van jongeren en (jong) volwassenen die op langdurige zorg zijn aangewezen.

307102 studenten groep werkoverleg man vrouw

Het gaat om jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of een psychische kwetsbaarheid waarvoor volledige zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend is. Dat kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven omdat onze complexe samenleving steeds minder toegankelijk wordt voor deze groep. 

Het is belangrijk dat deze groep gezien en gehoord wordt. Samen met de andere hogescholen en werkveldpartners slaan we de handen ineen, voor én met de jongeren!"

Complex

Initiatiefnemer van de SPRONG-groep, lector dr. Martine Noordegraaf (CHE - penvoerder) is blij met de toegekende subsidie: “Mensen worden in de zorg steeds vaker complex genoemd, terwijl ze meestal veel hebben meegemaakt en een flinke dosis pech hebben. Door mensen te reduceren tot hun problematiek, doe je mensen geen recht. Met de SPRONG-groep zetten we in op relatie met deze mensen, hun naasten en tussen professionals die met hen te maken hebben. We verwachten met elkaar te leren van ervaringsdeskundigen en van zorginnovaties waarbij het lukt om te werken vanuit menswaardigheid en waar de zorg zichzelf goed organiseert om mensen heen.”

Aanpak

Centraal in de aanpak staat de komende jaren:

  • het agenderen van de sociale aspecten van innovatie die nodig zijn om voldoende participatiemogelijkheden te scheppen;
  • het ontwikkelen van onderwijs voor meer dan 3000 studenten in het sociale domein;
  • het verbeteren van de eigen onderzoeksorganisatie om onderzoek met mensen in kwetsbare situaties en posities recht te kunnen doen;
  • het implementeren van nieuwe inzichten uit zorginnovaties in het werkveld en in het onderwijs.

Drie HAN-lectoraten betrokken

Maar liefst drie lectoraten van de Academie Mens en Maatschappij (HAN) participeren in de SPRONG-groep Betekenisvol Samenwerken:

Vanuit de HAN richten de betrokken lectoraten zich primair op de sociale en persoonlijke factoren die van belang zijn voor het tot stand komen van een waardig leven van personen in een kwetsbare situatie, of juist op factoren die kunnen leiden tot een situatie van kwetsbaarheid. 

Over SPRONG-groepen

SPRONG-groepen hebben als doel samenwerking te stimuleren tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen, kennis- en praktijkpartners. In dit geval gaat het om een samenwerking tussen 12 lectoraten, 12 ervaringsdeskundigen, 3 universiteiten, 11 werkveldpartners vanuit jeugdzorg, GGZ en de gehandicaptenzorg, 2 gemeenten, 2 kenniscentra, 3 belangenverenigingen en een beroepsvereniging als consortiumpartners.

Meer weten?
Lees over alle 14 nieuwe SPRONG-groepen op de website van Regieorgaan SIA.