HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Enactive Mind Autisme

De autismezorg is toe aan vernieuwing. Om écht zorg te bieden die past bij de meest kwetsbare mensen met autisme. Te vaak is er sprake van te weinig aansluiting in de specialistische zorg bij de actuele leefwereld van de persoon met autisme. Enactive Mind Autisme vormt een nieuwe werkwijze.

458614 Volwaardig-Leven-met-Autisme_Header-Enactive-Mind_2022
Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme

Veel volwassenen met autisme gaan gebukt onder ernstige sociale problemen. Mogelijk zijn die problemen bij ouderen met autisme nog groter, maar daar is nauwelijks onderzoek over bekend. Ook zijn er voor deze categorie nauwelijks aantoonbaar manieren bekend om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

405602 ouderen autisme
Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Beter Leren door Beter Slapen 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Hoe kunnen leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? Dat is de centrale vraag bij dit project.

jongen in klaslokaal gooit papieren weg uit frustratie
Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Capability College

Hoe zorg je dat jongeren met autisme kunnen meedraaien in de maatschappij? En dat de beeldvorming over deze jongeren verbetert? Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme houdt zich hiermee bezig. Ze biedt o.a. de cursus ‘Capability College’ aan, voor jongeren met autisme en studenten Social Work.

178247 Omran Taki: durf campagne deeltijd. kleur bewerkt blauw
Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme

Design Your Life 

In hoeverre versterkt technologie de zelfredzaamheid en eigen regie van jongeren met autisme? Dit zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven? In dit project werken cliënten, begeleiders en aanbieders van ondersteunende technologie samen voor een optimale inzet van technologie voor deze doelgroep.

communication multimedia design fotoshoot camera