Lectoraat  Sociale Duurzame Praktijken

490938 Foto bij nieuw lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Tijdelijk, er komt nog een nieuwe foto.
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal

Hoe kunnen we in ons dagelijks leven streven naar een meer duurzame wereld? En wat is de impact van klimaatkwesties op het sociaal werk? In het nieuwe Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken is er aandacht voor de sociale kant van vraagstukken rondom duurzaamheid.

Duurzaamheid is belangrijk, omdat de klimaatcrisis veelomvattende gevolgen heeft. Het is de meest urgente en grootschalige kwestie waar de mensheid mee te maken heeft. Niet alleen vanwege de directe gevolgen zoals overstromingen en droogte, ook de maatregelen die we nemen hebben invloed op de mens. Denk bijvoorbeeld aan het stikstofbeleid en de gevolgen dat dit voor boeren heeft. We kunnen milieu, klimaat, economie en samenleving niet los van elkaar zien. Het lectoraat gaat aan de slag met de drie thema's:

 • Energietransitie
 • Voedseltransitie
 • Mobiliteitstransitie

Speerpunten van ons lectoraat

 • Verduurzaming van het dagelijks leven
 • Sociaal-culturele verandering
 • Burgerparticipatie in wijkgerichte energietransitie
 • Duurzaamheid als sociale waarde

Meld u aanInstallatie Erik Jansen

Op donderdag 2 november vindt de installatie plaats van dr. Erik Jansen als lector Sociale Duurzame Praktijken aan de HAN. Voorafgaand aan de installatie vindt een filmdebat plaats in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) en het InScience Film festival.

 • HAN Campus Nijmegen, Kapittelweg 33 13:00 - 17:15
2Nov
554796 Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken Gordiaanse knoop

Nieuws

Duurzaamheid? Vergeet de sociale kant niet

“De factor mens wordt te weinig meegenomen in het klimaatdebat”, meent lector Erik Jansen. “Als je de mens niet betrekt, hoe krijg je dan betrokken mensen?”

490938 Foto bij nieuw lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Tijdelijk, er komt nog een nieuwe foto.

Realisatie van energietransitie in kansarme wijken

Een effectieve en rechtvaardige energietransitie in kansarme wijken stuit op diverse vraagstukken zoals: hoe betrek je bewoners?

285935 Kolpingwijk Nijmegen. Zwaartepunt Health

De sociale kant van de energietransitie

Hoe denken wijkbewoners over de energietransitie? En willen ze eigenlijk wel aan die energietransitie meewerken? Dit wordt onderzocht in het Spijkerkwartier in Arnhem.

242254 Luchtfoto Elderveld

Onderzoek alternatieve energievoorziening

De CO2-uitstoot moet terug en fossiele brandstoffen raken op. Nederland moet van het aardgas af. Maar hoe los je de problemen op die daarbij komen kijken?

zonnepanelen met blauwe lucht
 • Ons onderzoek

  Ons onderzoek richt zich op hoe duurzaamheid en het sociale met elkaar zijn verstrengeld. Welke kennis is daarvoor nodig en hoe leveren we een bijdrage aan duurzaamheidstransities?

 • Onze kennis

  Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties, instrumenten en praktische handleidingen.

Lector
 

Erik Jansen

Erik is Lector Sociale Duurzame Praktijken. Erik is psycholoog, onderzoeker en ontwikkelaar. Het succes van verduurzaming valt of staat met de verandering van onze dagelijkse sociale praktijken.  "Daarvoor is nodig dat we samen inhoudelijk het gesprek voeren over hoe we onze routines en onze omgevingen kunnen veranderen. We hebben als mensheid met zijn allen de klimaatkwestie veroorzaakt en we moeten deze als mensheid gezamenlijk zien op te lossen. Dat vergt misschien nieuwe technologie, maar zeker ook een culturele en economische omslag en gedragsverandering."

47fa9c9e-0cfe-11ee-a5b9-02565807075b portret lector Erik Jansen
Maak kennis 

Onze onderzoekers

Academie
 

Mens en Maatschappij

Het Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken is onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij. In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over verduurzaming, inclusie en armoede. Over deze vraagstukken geven wij onderwijs én vindt in 6 lectoraten praktijkgericht onderzoek plaats. Dit vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij