Resultaten van het lectoraat

Het Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken deelt graag kennis met het onderwijs en het werkveld. Lees hier onze artikelen en publicaties. Deze zijn beschikbaar voor iedereen op onze site. Leraren, besturen of opleiders kunnen deze (met in achtneming van de creative commons licentie: met naamsversmelding en niet commercieel) gebruiken.

490938 Foto bij nieuw lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Tijdelijk, er komt nog een nieuwe foto.

Nieuws

Duurzaamheid? Vergeet de sociale kant niet

“De factor mens wordt te weinig meegenomen in het klimaatdebat”, meent lector Erik Jansen. “Als je de mens niet betrekt, hoe krijg je dan betrokken mensen?”

490938 Foto bij nieuw lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Tijdelijk, er komt nog een nieuwe foto.

Realisatie van energietransitie in kansarme wijken

Een effectieve en rechtvaardige energietransitie in kansarme wijken stuit op diverse vraagstukken zoals: hoe betrek je bewoners?

285935 Kolpingwijk Nijmegen. Zwaartepunt Health

De sociale kant van de energietransitie

Hoe denken wijkbewoners over de energietransitie? En willen ze eigenlijk wel aan die energietransitie meewerken? Dit wordt onderzocht in het Spijkerkwartier in Arnhem.

242254 Luchtfoto Elderveld

Onderzoek alternatieve energievoorziening

De CO2-uitstoot moet terug en fossiele brandstoffen raken op. Nederland moet van het aardgas af. Maar hoe los je de problemen op die daarbij komen kijken?

zonnepanelen met blauwe lucht

Publicaties

Vanuit Lector Erik Jansen zijn verschillende publicaties verschenen. Een overzicht van alle publicaties is te vinden in de databank HAN Publicaties.

handen met documenten