Onderzoek

Ons onderzoek richt zich op de sociale kant van duurzaamheidsvraagstukken. Er spelen vragen zoals ‘hoe betrek je kwetsbare bewoners bij het thema duurzaamheid?’ en ‘hoe weeg je culturele verschillen bij duurzaamheidskwesties?'.

490938 Foto bij nieuw lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Tijdelijk, er komt nog een nieuwe foto.

Wat betekent de energietransitie voor hoe wij denken? Welke vragen leven er als het gaat over verandering? Wat betekenen deze klimaatkwesties voor het sociaal werk?  Ook met deze vragen gaat het Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken aan de slag.  

Project
 

Just Prepare

In kansarme wijken zien we een mismatch tussen de renovatie van slecht geïsoleerde huizen en de energiepraktijken van bewoners. Hierdoor staat een effectieve en rechtvaardige energietransitie in deze wijken onder druk. In het onderzoeksproject JUST PREPARE doet een consortium van onderzoekers, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoek naar de mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. 

 
285935 Kolpingwijk Nijmegen. Zwaartepunt Health
Project
 

Lerende Aanpak Energiearmoede Arnhem

Armoede is een multidimensioneel en complex probleem. Door de hoge energieprijzen is energiearmoede een specifiek probleem geworden dat ook de middenklassegroepen raakt. Hoe kunnen samenwerkende partijen in wonen en welzijn met de gemeente samen tot een intgerale aanpak komen en welke voeten heeft dat in de aarde. De HAN en Nijenrode Business Universiteit werken samen met Gemeente Arnhem en haar partners in een actieonderzoek.
 
Luchtfoto Elderveld

Drie onderzoekslijnen

Wat is er aan de hand?

Duurzaamheid in Sociale Praktijken: om mensen duurzamer te laten leven, moeten we hun dagelijkse praktijken veranderen. Gedrag en de opvattingen van mensen zijn sterk verbonden met de wijze waarop hun omgevingen zijn ingericht. Wat zijn deze sociale praktijken van het dagelijks leven van mensen en hoe spelen zij een rol bij verduurzaming?

136341 Nijmegen winkels in binnenstad

Is dat rechtvaardig?

Evaluatie van Duurzame Praktijken: welke sociale gevolgen hebben duurzaamheidsvraagstukken direct (zoals klimaateffecten) en indirect (zoals beleid en maatregelen) op de sociale praktijken van het dagelijks leven die mensen als waardevol ervaren? Welke verschillen veroorzaken ze en vinden we die acceptabel?

285935 Kolpingwijk Nijmegen. Zwaartepunt Health

Wat moet er gebeuren?

Sociale Verandering van Praktijken: deze onderzoekslijn richt zich op het tegengaan van handelingsverlegen- heid rondom duurzaamheidsvraag- stukken bij sociale en andere professionals. Ook de ontwikkeling van instrumenten en interventies staat centraal om deze vraagstukken op een multidisciplinaire en rechtvaardige manier aan te pakken.

144215 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Kennispartners en netwerken

Met onder andere de volgende partijen werkt het lectoraat samen:

  • Gemeente Arnhem
  • Krachtige Kernen/Zorgalliantie
  • Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen
  • Bindkracht10
  • Platform Stad en Wijk

Dit netwerk groeit (en snel)! Meedoen? Neem contact met ons op!