Erik Jansen

Erik is Associate Lector Capabilities in Zorg en Welzijn. Hij is psycholoog, onderzoeker en ontwikkelaar. "Participatie, democratie en leren, in mijn visie zijn deze 3 begrippen volledig met elkaar verstrengeld. Fundamentele ontwikkeling in wonen, welzijn en zorg kan alleen ontstaan als we de huidige systemen weten open te breken."

Kind met robot

"Participatie, democratie en leren zijn als begrippen vaak onbedoeld aan banden gelegd. Verandering is mogelijk als deelnemers aan de systemen weer het inhoudelijke gesprek voeren en samen voelen dat het aan hén is om stappen te zetten. Als professional en als burger. Als ik met onderzoek, facilitering of inzichten kan bijdragen aan dat proces, ben ik een gelukkig mens."

268636 Onderzoek associate lector Erik Jansen

Over Erik

Expertises

  • Capability Approach
  • Kunst en creativiteit in het sociaal domein
  • Technologie in Zorg en Welzijn

Erik Jansen

Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn

Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn. Het onderzoeksprogramma is gericht op de toepassing van de Capability-benadering in zorg en welzijn. We onderzoeken hoe menselijk welzijn tot stand komt in de interactie tussen persoon en omgeving. In de Capability-benadering is de sociale kwaliteit van deze omgeving van wezenlijk belang. Vanuit dit perspectief versterken we in ons praktijkonderzoek en onze opleidingen de specifieke expertise en focus op de mogelijkheden die - met name - kunst en technologie in zorg en welzijn bieden. ​Ons associate lectoraat is onderdeel van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

twee vrouwen schilderen

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Erik Jansen over zijn onderzoek op het gebied van Capabilities in zorg en welzijn. Bekijk hier het overzicht.

handen met documenten

Nevenfuncties

Naast zijn rol als associate lector neemt Erik deel aan de HAN-werkgroep Onderzoek en ICT, de Werkveldadviescommissie Toegepaste Psychologie, de HAN Sociaal Promotiecommissie en de redactieraad van het Tijdschrift voor Vaktherapie.