Project Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Studenten overleggen

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Snelle info

Startdatum

Januari 2021

Status

Lopend

Looptijd

4 jaar

Projectleider

Lineke van Hal

Aanleiding van het project

In dit actieonderzoek gaan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool van Rotterdam samen met jongeren en andere belanghebbenden gemaakte keuzes in het programma Jongeren INC strategisch aanscherpen en werkzame elementen beschrijven voor toekomstige aanpakken. In al fasen van onderzoek worden creatieve werkvormen ingezet en wordt steeds samengewerkt met jongeren (onder wie studentonderzoekers) met een chronische aandoening.

Doel

Het inclusief actieonderzoek draagt eraan bij dat jongeren en andere belanghebbenden van Jongeren INC gedurende het programma:

  • Leren van elkaar en van ingezette activiteiten en strategische keuzes die worden gemaakt;
  • Jaarlijks reflecteren op de tussentijdse bevindingen en deze uitwisselen;
  • Onderbouwde en gezamenlijk gedragen beslissingen nemen voor het bijsturen van het programma, het inclusief actieonderzoek of de afstemming tussen de perspectief- en systeemaanpak;
  • Inzichten verkrijgen voor het borgen van overkoepelende lessen en werkzame elementen van de verschillende programmaonderdelen;
  • Een duurzame alliantie vormen.

Resultaten

In jaar 1 staat ‘aansluiten’ centraal: hoe willen alle betrokkenen bij Jongeren INC met en van elkaar leren? Hoe kan het programma steeds aansluiten bij de zorgen, wensen en behoeften van jongeren met een chronische aandoening?

In jaar 2 focussen we op ‘verbinden’: het verbinden van verschillende initiatieven en ambities binnen het programma en het verbinden van leefwerelden van jongeren en systeemwerelden, die meedoen kunnen faciliteren, maar ook belemmeren.

In jaar 3 ligt extra nadruk op het ‘borgen’ van de werkzame elementen van het programma.

Achtergrond

In 2020 is het FNO-programma Jongeren INC van start gegaan, gedreven door de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Het programma zet hiertoe in op twee lijnen: de Perspectiefaanpak en de Systeemaanpak. In de Perspectiefaanpak staat de leefwereld van individuele jongeren centraal, middels individuele perspectiefplannen worden individuele drempels in de leefwereld van jongeren gesignaleerd en zo mogelijk opgelost en worden bredere systeemdrempels opgeschaald naar de programmalijn Systeemaanpak. De programmalijn Systeemaanpak richt zich op het signaleren en oplossen van systeemdrempels. 

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie van FNO Zorg voor Kansen.

Betrokken docentonderzoeker

Dr. Ilse Tamrouti

Contact

Wil je meer weten over het programma Jongeren INC? Kijk dan eens op Jongeren INC.

Wil je meer informatie over het actieonderzoek? Neem dan contact op associate lector Lineke van Hal van het Lectoraat Arbeid en Gezondheid: Lineke.vanHal@han.nl.  

 

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom zwaartepunt Health, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

twee mannen en twee vrouwen pratend door de gang