Vrouw en data
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal

Organisaties beschikken vaak over vele dataketens. Hoe meer datastromen, hoe complexer het geheel en hoe groter de behoefte aan structuren om deze te integreren en te managen. Het project DEMAND helpt data-gedreven organisaties die hier hulp bij willen met nieuwe methodologieën en tooling.

Lees het laatste nieuws op DEMAND.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen DEMAND? Bekijk dan onze website. Hier vind je de meest recente info over:

 • Onze aankomende en afgelopen events
 • Onze learning community
 • Nieuwe inzichten over data
 • Nieuwe datavraagstukken
 • En meer!

Snelle info

Start datum

6 april 2023
 

Projectleider

Kees van de Sant

Status

Lopend

Subsidie

Dit project is een SPRONG-project en krijgt ondersteuning van het regieorgaan SIA

Contactpersoon HAN

Kees van de Sant

kees.vandesant@han.nl

Aanleiding

Digitalisering is een proces wat nog steeds in volle gang is. Datagedreven werken is de norm, en de inzet van artificial intelligence is met de komst van generatieve AI een hot topic. Toch is er nog een kloof tussen tech-giganten, start-ups en de beroepspraktijk van het mkb. Er is veel data, maar hoe gaan we daar doelgericht, duurzaam en veilig mee digitaliseren? DEMAND wil daar antwoord op geven.

Doel DEMAND

Kennis bundelen om een toolbox te ontwikkelen met nieuwe toepasbare digitale technologieen en methodologieen die bijdragen aan optimalisatie van dataketens in private en publieke organisaties. Dat is het doel. Dit is mogelijk omdat DEMAND een SPRONG-project is. Dat betekent dat het project ondersteund wordt door het regieorgaan SIA als een samenwerking tussen diverse instituten, lectoraten en bedrijfspartners.

Dataketens vormen de basis van een gedegen datagedreven organisatie, maar hoe organisaties hier ook de vruchten van plukken is een uitdaging. DEMAND wil de beroepspraktijk daarom de middelen aanreiken om datagericht te digitaliseren, met een focus op data-acquisitie en -opslag, -(pre)processing, -exploratie, -modeling en -benutting. Het datafundement op orde hebben is cruciaal voor elke vorm van verdere toepassing van digitale innovaties.

Aanpak

Een goed netwerk is enorm belangrijk om het doel te bereiken. De vragen en behoeften van organisaties moeten in beeld gebracht worden om een goede, bruikbare toolbox te maken. Ook het uitwisselen van kennis en ervaring is belangrijk. Daarom is er constante aandacht voor een goed, breed netwerk. Daarnaast worden elk half jaar evenementen, zoals seminars, workshops en publicaties, georganiseerd. Hier komen onderwijs, onderzoek en het werkveld samen.

Een goed, kwalitatief onderzoek ontstaat niet vanzelf. Daarom werken we aan doorlopende kwaliteitsverbetering en een onderzoeksproces conform methodologische en ethische regels. Ook ontwikkelen en implementeren we een Open Science-systeem, datamanagement en systematische evaluaties.

Ten slotte is er aandacht voor het ontwikkelen van een professionaliseringsplan en trainingenportfolio. Ook zijn er promotieplekken voor PhD/PD-ers. Door het toepassen en ontwikkelen van nieuwe casussen gaan we DEMAND verbinden met het onderwijs. Ook werken we aan de ontwikkeling van minors en masters.

Beoogde resultaten

 • Er is een Innovation Hub waar deskundigen complexe vragen op het gebied van dataketens kunnen oppakken in aansluiting op behoeften van organisaties.
 • Er is een toolbox ontwikkeld die organisaties nieuwe handelingsperspectieven biedt om hun datafundament op orde te krijgen en waarmee ze nieuwe datagedreven diensten, producten, processen en/of netwerken kunnen ontwikkelen.
 • Er zijn diverse evenementen geweest om kennis te delen en nieuwe ideeën op te doen.
 • Actuele, digitale technologische ontwikkelingen worden geagendeerd en in de praktijk getoetst op relevantie en uitvoerbaarheid.
 • Er zijn promovendi aangesteld die onderzoek doen en bijdragen leveren aan de kennis binnen DEMAND en aan het onderwijs.

Ambities tot en met 2026

DEMAND heeft de ambitie om betekenisvolle bijdragen te leveren aan dataketenvraagstukken van bedrijven en organisaties in de publieke sector. We willen onderzoek doen in casussen die te maken hebben met maatschappelijke opgaven. Daarnaast willen we dat opbrengsten uit DEMAND zoveel als mogelijk worden meegenomen in de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs. Samenwerkingen met het MBO en het WO moeten benut worden om kennis voor doorlopende leerlijnen te ontwikkelen, uitdagende leeromgevingen te creëren en beroepsprofessionals voor de actuele en toekomstige beroepspraktijk op te leiden.

Team

Stijn Hoppenbrouwers

Lector Model-Based Information Systems - HAN Academie IT en Mediadesign
Stijn Hoppenbrouwers

Kees van de Sant

Projectleider
Portretfoto van Kees van de Sant

Gerard Schouten

Lector AI en Big Data - Fontys ICT
Portretfoto van Kees van de Sant

Teade Punter

lector High Tech Embedded Systems - Fontys ICT
Portretfoto van Kees van de Sant

Wouter Teeuw

Lector Ambient Intelligence Sensortechnologie - Saxion Hogeschool
Portretfoto van Kees van de Sant

Jeroen Linssen

Associate Lector at Ambient Intelligence - Saxion hogeschool
Portretfoto van Kees van de Sant

Mettina Veenstra

Lector Smart Cities - Saxion hogeschool
Portretfoto van Kees van de Sant

Bas Hofmans

Onderzoeker Data Science
Academie IT en Mediadesign. Portretfoto Bas Hofmans. Lectoraat MBIS.

Tilman Todt

Projectleider Master Applied Data Science
Academie IT en Mediadesign. Portretfoto Bas Hofmans. Lectoraat MBIS.

Menno Herkes

Onderzoeker organization of production systems
Portretfoto Menno Herkes

Sander Maijers

Onderzoeker Applied Computing Science
Academie IT en Mediadesign. lectoraat MBIS. Portretfoto Sander Maijers

Theo Theunissen

Onderzoeker Computer Architecture, Artificial Intelligence and Databases
Portretfoto van Theo Theunissen, onderzoeker bij het lectoraat Model bases infomation systems.

Boukje Postma

Procescoördinator HAN AIM lectoraten
Portretfoto van Theo Theunissen, onderzoeker bij het lectoraat Model bases infomation systems.

Pieter Zeilstra

Onderzoeker Ambient Intelligence lectoraat Saxion
Portretfoto van Theo Theunissen, onderzoeker bij het lectoraat Model bases infomation systems.

Petra Heck

Onderzoeker AI Engineering Fontys
Portretfoto van Theo Theunissen, onderzoeker bij het lectoraat Model bases infomation systems.

SPRONG aanvraag

Met de toekenning van een SPRONG-subsidie van € 1 miljoen voor de komende 4 jaar krijgt het onderzoek naar data een flinke impuls. Betrokken partners bij het project zijn de HAN University of Applied Sciences, Fontys Hogeschool en Saxion Hogeschool. Samen met een consortium van bedrijven en organisaties, vormen zij een SPRONG-groep.

Man springt over klif high-res
Focus van de HAN
 

Slim - Smart Region

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region - Slim daarbij. Op deze manier hebben we impact op de digitale toekomstbestendigheid in het werkveld en in ons onderwijs. Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

Region vrouw met bril
Lectoraat
 

Data knowledge and engineering

Het lectoraat data knowledge and engineering past inzichten uit onder andere data- en taalwetenschap toe in het ontwerp van slimme apps en in Applied Data Science & AI. Ze doen praktijkgericht onderzoek naar het doelbewust, effectief en met hoge kwaliteit opsporen, vergaren, creëren, representeren, valideren, managen en toepassen van data en (expliciet beschreven) kennis. 

met brein