Forse impuls voor onderzoek datagericht digitaliseren

Het onderzoeksproject DEMAND heeft samen met het project 2Shift 2 miljoen euro ontvangen. De toekenning, gelijk verdeeld over 2 projecten, komt van een SPRONG-subsidie voor praktijkgericht onderzoek. De HAN gaat samen met hogeschool Saxion en Fontys Hogeschool onderzoek doen naar het beter en betrouwbaarder gebruiken van data.

Data, hoe kun je het beter en betrouwbaarder gebruiken?
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Dit doen zij met het onderzoeksproject DEMAND, wat staat voor Data-Engineering en -MAnagement in Dataketens. Met het onderzoeksproject gaan zij samen grenzen verleggen met digitale technologie. 

Data is dé brandstof voor artificiële intelligentie (AI) toepassingen. De focus van AI ligt nu erg op het optimaliseren van modellen. Het vergroten van datakwaliteit en het consistent annoteren van data levert in de praktijk echter veel meer op. Bij Fontys hebben we veel ervaring met data engineering als solide basis voor AI engineering. Die kennis brengen we graag in bij het DEMAND project."

Gebruik data neemt toe Goed datafundament

De wereld digitaliseert in hoog tempo en data wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Het onderzoeksproject DEMAND draagt zorg voor nieuwe methodologieën en handvatten om deze complexe datastromen te overzien. Tevens helpt het project dataketens te integreren en aan te sturen. Daarvoor gaat de projectgroep onderzoek naar digitale technologieën als algoritmes en transformaties doen. Ook wordt naar methodes gezocht om dataketens zo efficiënt mogelijk te bouwen. Een dataketen moet namelijk volledig, tijdig en betrouwbaar datastromen in een organisatie automatiseren. Digitale innovaties kunnen daarbij alleen succesvol zijn als het datafundament binnen organisaties goed is georganiseerd.

Dankzij DEMAND is er nu serieuze en directe aandacht voor het datafundament van allerlei data-intensieve toepassingen. Denk maar aan digital twinning, predictive maintenance, data science en AI. Het besef begint steeds breder door te dringen dat een goed datafundament echt een voorwaarde voor geavanceerde toepassingen is. De behoefte aan toegankelijke, realistische ondersteuning daarbij, in de vorm van een ‘gereedschapskist’ en een werkwijze, is enorm, met name in het MKB. Deze SPRONG-subsidie gaat het verschil maken voor een betrouwbare datafundament in veel data-intensieve organisaties en projecten."

Toolbox Wat is er nodig voor een betrouwbare datastroom?

Een datastroom ontstaat wanneer gegevens over een verbinding van het ene systeem naar het andere verplaatsen. Een betrouwbare datastroom vraagt om integratie van data uit diverse systemen om tot beslissingen te komen die op volledige, efficiënte en betrouwbare uitkomsten zijn gebaseerd. DEMAND maakt daarbij gebruik van een toolbox. Deze toolbox zorgt voor die optimale afstemming van data. Omdat dataketens onderling afhankelijk van elkaar zijn, zorgt de methodiek uit deze toolbox ervoor dat er in de uitwisseling van informatie tussen de ketens niets spaak loopt en er geen informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is.

Als lectoraat Ambient Intelligence zijn we betrokken bij veel toepassingsgebieden van data, zoals industrie, veiligheid, zorg en energietransitie. Overal zie je hetzelfde patroon. Bij elke toepassing bedenkt men aan het eind dat er nog iets moet met data of ICT moet worden geregeld en klopt men bij ons aan. DEMAND keert dit om en stelt data centraal. Data vanaf het begin meenemen gaat absoluut tot een grote kwaliteitsslag en meer impact van onderzoek leiden. Mooi om te zien hoe we met de HAN en Fontys hier dezelfde visie delen."

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA kent de subsidie toe. Via het financieren van onderzoek en het stimuleren van de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen, bevordert SIA de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Slim, Schoon, Sociaal 3 onderzoekstrajecten

Samen met de vorig jaar toegekende SPRONG-subsidie voor onderzoek op het gebied van waterstof heeft de HAN  nu 3 onderzoekstrajecten lopen die naadloos aansluiten bij de thema’s waarop de HAN het verschil wil maken: Slim (digitalisering), Schoon (waterstof) en Sociaal (eerlijke gezondheid).

SPRONG als springplank naar sterke onderzoeksgroepen

Decentrale Waterstof Sprong (DWS)

Met de toekenning van een SPRONG-subsidie van € 1 miljoen voor 4 jaar kreeg in 2021 het waterstofonderzoek en –onderwijs in Oost-Nederland ook al een flinke impuls. De HAN University of Applied Sciences en Saxion University of Applied Sciences vormen met deze subsidie een onderzoeksgroep. Lees meer hierover op

346032 Persbericht Forse impuls voor waterstofinnovatie Oost-Nederland

2Shift

De HAN University of Applied Sciences gaat samen met Fontys Hogescholen in het 2SHIFT project de eerlijke kansen op gezond leven vergroten. Daarvoor zijn 4 fieldlabs in 2 dorpen en 2 wijken in (midden-)stedelijke gebieden opgezet. Dit omdat daar volgens de onderzoekers andere dynamieken en mechanisme een rol spelen bij het creëren van eerlijke kans

144220 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Samenwerken en academieoverstijgend

Alleen samen is het mogelijk grote maatschappelijke thema’s aan te pakken. Denk aan de energietransitie, technologische ontwikkelingen of het verkleinen van gezondheidsverschillen. De speerpunten Fair Health, Sustainable Energy & Environment (SEE) en Smart Region zorgen voor de focus die nodig is. Door deze academie-overstijgende aandachtsgebieden

null

Wat is SPRONG?

SPRONG (Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen) is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. Ze stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot een krachtige onderzoeksgroep. SPRONG sluit hiermee uitstekend aan op de thema’s van het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het kabinet.

242432 Man springt over klif high-res