SPRONG als springplank naar sterke onderzoeksgroepen

Alleen samen kun je grote maatschappelijke thema’s zoals energietransitie, technologische ontwikkelingen of het verkleinen van gezondheidsverschillen aanpakken. De zwaartepunten Health, Sustainable Energy & Environment (SEE) en Smart Region bieden daarin de focus die nodig is. Door deze academie-overstijgende aandachtsgebieden is het eenvoudiger om verbinding te zoeken met de juiste partners. De genoemde zwaartepunten zijn dan ook leidend in de 2 SPRONG-aanvragen die de HAN op dit moment voorbereidt.

Man springt over klif high-res
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

SPRONG (Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen) is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. Ze stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige onderzoeksgroep. SPRONG sluit hiermee uitstekend aan op de thema’s van het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het kabinet. 

Digitalisering en innovaties

Zowel het zwaartepunt Health als SEE bereiden, in samenwerking met Smart Region, een SPRONG-aanvraag voor. Hoewel de exacte invulling nog uitgekristalliseerd moet worden, gaat de aanvraag voor SEE over waterstof en Connectr Energy Innovation op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Voor Health gaat de toekomstige aanvraag over het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Smart Region is aangesloten omdat beide aanvragen samenhangen met digitalisering en innovaties.

Beeld Hallen KB01

Gedegen onderzoek in de driehoek

Christien Lokman, programmamanager SEE, licht de SPRONG-aanvraag voor SEE toe: “Wij hebben op het gebied van waterstof expertise en een groot netwerk, maar we zijn klein en kwetsbaar. Als we kennis in de praktijk opdoen die we in het onderwijs willen inbedden, moet het onderzoeksteam groeien en sterker worden. Die groei is nodig om onze maatschappelijke opdracht uit te kunnen voeren: bijdragen aan innovaties en tegelijkertijd studenten voorzien van de juiste kennis.” Lokman benadrukt: “Met de 8-jarige financiering en ondersteuning zijn we in staat om samen met partners een gedegen onderzoeksgroep op te zetten waarbij we zullen samenwerken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Zo kunnen we een significante bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen in de energietransitie. Geen ad-hoc project, maar juist een langlopende samenwerking met focus en massa.”

Nu eerst de puzzel leggen

Mijke Delleman, subsidieadviseur bij de HAN, legt het proces van SPRONG-aanvragen bij de HAN uit: “Het is nu aan onderzoekers en programmamanagers om de puzzel te leggen. Zij zetten de contouren voor de SPRONG-aanvraag op papier en bouwen een consortium. Het Adviesbureau Subsidies van de HAN adviseert en ondersteunt hierbij. Intern is er behalve afstemming tussen de zwaartepunten onderling, ook afstemming met bijvoorbeeld beleidsadviseurs onderzoek, academiedirecteuren, juridische zaken, de financiële kolom en het College van Bestuur. Extern wordt afgetast welke hogescholen en praktijkpartijen interessant zijn om mee samen te werken.”

Kwaliteitskeurmerk

In maart volgend jaar dient de HAN de 2 SPRONG-aanvragen in. Met een beetje geluk wordt in de zomer van 2021 duidelijk of de subsidie is toegekend. Lokman blikt vooruit: “Als de aanvraag wordt gehonoreerd, hebben we de middelen om samen met anderen de bestaande onderzoeksgroepen te verdiepen en door te laten groeien. Zeker in een langdurige samenwerking kunnen we het verschil gaan maken.” Mijke Delleman besluit: “Met een SPRONG-toekenning heb je een streepje voor bij andere subsidieaanvragen. Niet alleen omdat het inhoudelijke voorwerk al zeer secuur gedaan is; een toegekende SPRONG-aanvraag geeft bovendien erkenning voor de relevantie en professionaliteit van je onderzoeksgroep.”