HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Optimalisatie spasticiteitsmanagement Klimmendaal

Binnen Klimmendaal worden veel mensen met een centraal neurologische aandoening behandeld voor hun spasticiteit. Professionals hebben vragen over nieuwe behandelopties. Verder bestaat de indruk dat niet alle patienten met spasticiteit, die behandeld zouden moeten worden in een revalidatiecentrum, ook daar behandeld moeten worden.

HAN Redactie
109952 vrouwelijke fysiotherapeut die vrouwelijke patiënten testen voor revalidatie slikken
monitoring

Het LeerLab

Eigentijds onderwijs steekt anders in elkaar dan traditioneel onderwijs. De focus ligt er op zelfregie en inspelen op de behoefte van de leerlingen.

HAN Redactie
405012 twee studenten in gesprek met docent aan tafel voor de fotoshoot van Leerlab bij Citadel

Versterken van samenwerken door interprofessioneel leren

In dit project ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren we gezamenlijk onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Met als doel de communicatie en samenwerking tussen deze beroepsgroepen in het poortwachtersproces te verbeteren.

HAN Redactie
30809 twee mannen wijzen op laptop

Doorontwikkeling BAR-instrumentarium

In dit project ligt de focus op (door)ontwikkeling, onderbouwing en evaluatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad. Het is van belang afstemming te vinden tussen de betrokken professionals en de arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden te verbeteren.

HAN Redactie
30799 groep mensen achter laptop informeel

Richtlijn reïntegratie - Samen kwaliteit versterken

Het project Richtlijn Reïntegratie maakt deel uit van het programma Professionalisering Poortwachtersproces. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het arbeidsdeskundig handelen bij verzuim en reïntegratie. De richtlijn is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Wet Verbetering Poortwachtersproces.

HAN Redactie
collega's in gesprek op kantoor
Project

Replastic

Plastic waste is a global problem. There are many initiatives around the world for the removal of plastics from the environment. However, what happens to the plastic when it is removed from the environment?

HAN Redactie
357513 Free mekong thumbnail. SRM
Project

House of Skills 2.0 - Doorontwikkeling Skills Paspoorten

Met het Skillspaspoort 2.0 verkrijg je inzicht in je actuele skills en kun je deze aantoonbaar maken. We onderzoeken hoe het Skillspaspoort kan helpen bij het intreden in en reizen over de arbeidsmarkt. Vergelijkbaar met een diploma of branchecertificaat, maar dynamischer, vollediger en actueler.

HAN Redactie
groep jonge mensen rond presentatie

Lokale ondersteuning inclusief werkgeverschap

Werkgevers die kwetsbare doelgroepen een kans willen geven, lopen te vaak tegen belemmeringen aan. Dit project wil daar iets in veranderen. We bieden lokale ondersteuning aan inclusieve werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen.

HAN Redactie
overlegsituatie
Project

Samen aan het werk in de wijk

Steeds meer gemeenten zien 2 kansen voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van hun inwoners. Dit zijn: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Deze kansen brengen nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

HAN Redactie
twee vrouwen in gesprek
Project Samenredzaamheid

Methode Wederzijds Begrip

Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of gebruiken juist dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking.

HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek