HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Samenwerken aan Duurzaam Herstel

HAN-onderzoekers, de deeltijdopleiding Social Work en RIBW AVV onderzoeken samen de begeleiding van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Hoe kunnen de cliënt, zijn formele en informele netwerk zo samenwerken dat de begeleiding optimaal aansluit bij de cliënt en zijn leven?

HAN Redactie
student luistert in les

Samen beslissen in re-integratie

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. Hoe pas je de methodiek 'samen beslissen' daarin toe? We onderzoeken hoe professionals dit doen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

HAN Redactie
413198 Bedrijfskunde deeltijd, studeren, samenwerken, overleggen, praten, hal, Ruitenberglaan 31, 2022
Project

Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

Filerijden vanaf de stoplichten tot aan een volle parkeerplaats. Nog net de trein voor je neus zien wegrijden en je busaansluiting missen. Het lectoraat Smart Business werkt aan oplossingen: de bereikbaarheid van de Arnhemse grote onderwijsinstellingen moet beter én duurzamer.

HAN Redactie
193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan
Onderzoek

Op de voet gevolgd: verduurzaming belastingstelsel

Kan fiscaal advies bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid? Ja!, zegt het HAN associate lectoraat Sustainable Finance and Tax.

HAN Redactie
343394 Foto van rekenmachine en grafieken voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax
Onderzoeksproject

Integraal Robotiseren

Met dit onderzoek naar robottechnieken willen we een praktijkvraag beantwoorden. Welke kansen bieden robottechnologieën gezien de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en de snel veranderende, variabele klantvraag?

HAN Redactie
389737 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics
Onderzoeksproject

Mens-robot samenwerking

Met dit project willen we een onderzoeksvraag beantwoorden. Die luidt: Hoe kunnen robotarmen effectief worden ingezet in productie van wisselende kleine series?

HAN Redactie
234465 null
Project

Samenwerkingskwesties in het jeugddomein

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliënten, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal. Ze zijn een belangrijke voorspeller voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. De HAN onderzoekt hoe goede samenwerkingsrelaties tot stand komen.

HAN Redactie
364251 Stockfoto met kinderen voor rapportage kennisupdate
Project

Studentenproject Samenwerkingskwesties in beeld

In dit project analyseren studenten beeldopnames van hulpverleningsgesprekken gemaakt door jeugdzorgprofessionals. De studenten maken hiervoor gebruik van een speciaal ontwikkeld meetinstrument. De betrokken jeugdzorgprofessionals ontvangen van de studenten zowel mondeling als schriftelijk feedback op de samenwerkingsrelatie tussen hen en de cliënten.

HAN Redactie
347963 Lo-res. Groep van 4 studenten in overleg aan tafel in algemene ruimte HAN.
Project

In de war over verwardheid

Op verschillende fronten is er steeds meer aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op het gebied van beleid, zoals de ambulantisering van de zorg, in de praktijk, zoals het ontwikkelen van verschillende aanpakken en in de publiciteit, rondom personen met verward gedrag.

HAN Redactie
studenten overleggen
Project

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

HAN Redactie
376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen