Projecten

HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Kennisupdate alliantie en algemeen werkzame factoren

Vanuit 19 onderzoeksprojecten is er veel nieuwe kennis over factoren die een rol spelen bij het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Deze kennis leidt tot aanbevelingen. Het lectoraat is door ZonMw gevraagd de kennis en aanbevelingen uit deze 19 projecten te bundelen.

overleg met post-its
Project

Welkome Wijk

In iedere wijk wonen met een psychische kwetsbaarheid of andere beperking. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. In het project Welkome Wijk kijken we wat er nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Project

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interproffessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

meisje oefening tandheelkunde op pop
Project

Onderzoek impactvol afstuderen

Een onderzoeksrapport als afsluiting van het afstuderen is niet altijd de gewenste uitkomst voor zowel opdrachtgever, student als opleiding. Welke succesfactoren zorgen ervoor dat afstudeertrajecten wél van waarde zijn voor alle partijen? En hoe moet je zo’n traject dan inrichten?

Afstuderen, graduation ceremony
Project

Sociaal-artistieke praktijken in het sociale domein

Sociaal-artistieke praktijken zijn ontmoetingen waarin mensen in samenspel met kunstzinnige middelen of activiteiten tot dialoog komen. Wat levert deze interactie in een veilige psychologische ruimte op?

twee vrouwen schilderen
Project

Lutto rouwverwerkingsapp

Heb je een dierbare verloren? Rouwverwerking kost tijd. Wellicht heb je lotgenoten en hulpverleners nodig om mee te praten. Rouwverwerkingsapp Lutto helpt je bij het rouwproces.

man troost vrouw
Project

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 
Project

De Capability benadering in het sociale domein 

In het associate lectoraat doen we onderzoek naar hoe de capabilitybenadering kan worden toegepast in het sociaal domein.

mensen in park, deelnemers aan test, met laptop
Project

Sociaal Werk op alle niveaus

Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen. Ze werken aan thema’s als eenzaamheid, armoede en schulden. Maar het is moeilijk te beslissen op welke niveaus ze moeten interveniëren. Dit project ontwikkelt kennis en tools die helpen bij het besluitproces.

vrouw met kind op bankje, met drinken