Projecten

HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur

Omdat gemeenten er veel taken bij hebben gekregen de laatste jaren, heeft de provincie Gelderland eerder de bestuurskracht van haar gemeenten in kaart gebracht. Maar hoe zit het met haar eigen bestuurs- en samenwerkingskracht? Dit heeft ze laten onderzoeken.

studenten overleggen aan ronde tafel
Project

Aanzet met Geld

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven veel uitdagingen. Een van die uitdagingen is het omgaan met geld. Gemeente Nijmegen wil graag weten hoe deze groep Nijmeegse inwoners daarbij het beste ondersteund kan worden. Onderzoekers van de HAN onderzochten dit in samenwerking met 3 co-onderzoekers met een lichte verstandelijke beperking.

#50euroweek briefgeld euro budget
Project

Community Mental Health Care

De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen bestaat steeds minder uit hospitalisatie. En steeds meer uit het bieden van varianten van ambulante zorgarrangementen. We noemen dit het FACT-model (Flexibel Assertive Community Treatment). Welke elementen hiervan zijn het meest effectief?

close-up kaarten van kaartspel
Project

My Healthy lifestyle@work

Hoe zorg je dat medewerkers in de sector Transport & Logistiek gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? GBW-interventies worden hier al een aantal jaar voor ingezet. Maar we weten niet goed waarom een GBW-interventie wel, of juist niet slaagt. Dat onderzoeken we.

lectoraat arbeidsdeskundigheid dreigend verzuim project suzanne van hees
Project

Gelders MBO

Lesgeven in het mbo vraagt om diverse competenties. Je krijgt als docent te maken met verschillende niveaus, doelgroepen en beroepsopleidingen. Hoe kunnen we de professionalisering van docenten in het mbo versterken? We werken eraan binnen het samenwerkingsverband Gelders mbo.

hbo-ict serverlokaal docent
Project

Stand van zaken webcare

Hoe gaan organisaties om met digitaal klantcontact? Welke platformen zetten zij in en welke afdelingen zijn betrokken? Hoe gaan ze om met data en de inzet van ‘slimme’ technologieën? En hoe zien zij de toekomst van digitaal klantcontact? We doen doorlopend onderzoek en verzamelen onze bevindingen.

Student achter laptop met study abroad pagina
Project

MATCH: cohort studie 

De afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg is vaak niet optimaal. Dit zien we vooral in de zorg voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. We zien veel uitval, stagnatie en langdurige afhankelijkheid. Hoe kunnen we dit verbeteren?

close-up schrijven in notitieblok
Project

De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen

Een Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten, lectoraat, opleidingen van een hogeschool en partijen in welzijn en zorg. Zij werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken. Arnhem en Nijmegen richt zich op informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities.

Twee jonge vrouwen praten, een met fiets
Project

Samen de handen in één voor multiprobleem gezinnen

In dit project werken we met partners aan het verbeteren van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Verbetering start bij het goed opleiden van reflectieve professionals. Hoe zorgen we ervoor dat zij altijd op basis van nieuwe inzichten en kennis worden opgeleid?

jongen in park die hand van ouder vasthoudt
Project

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

close-up drie mensen in gesprek