HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Samenwerkingskwesties in het jeugddomein

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliënten, hun sociale systeem én met andere betrokken hulpverleners zijn cruciaal. Ze zijn een belangrijke voorspeller voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. De HAN onderzoekt hoe goede samenwerkingsrelaties tot stand komen.

HAN Redactie
364251 Stockfoto met kinderen voor rapportage kennisupdate
Project

Studentenproject Samenwerkingskwesties in beeld

In dit project analyseren studenten beeldopnames van hulpverleningsgesprekken gemaakt door jeugdzorgprofessionals. De studenten maken hiervoor gebruik van een speciaal ontwikkeld meetinstrument. De betrokken jeugdzorgprofessionals ontvangen van de studenten zowel mondeling als schriftelijk feedback op de samenwerkingsrelatie tussen hen en de cliënten.

HAN Redactie
347963 Lo-res. Groep van 4 studenten in overleg aan tafel in algemene ruimte HAN.
Project

In de war over verwardheid

Op verschillende fronten is er steeds meer aandacht voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op het gebied van beleid, zoals de ambulantisering van de zorg, in de praktijk, zoals het ontwikkelen van verschillende aanpakken en in de publiciteit, rondom personen met verward gedrag.

HAN Redactie
studenten overleggen
Project

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen is belangrijk voor mens en maatschappij. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we een onderwijsaanbod om studenten nog beter toe te rusten om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

HAN Redactie
376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Masterclasses Covid-19 en sociale verbondenheid

Wat is de impact van covid 19 op sociale verbondenheid en leefbaarheid? Deze vraag stond centraal in het leernetwerk COVID-19 en sociale verbondenheid, welke door het post-hbo onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij (HAN) samen met de provincie Gelderland is georganiseerd. Doel van het leernetwerk was om actuele kennis en ervaring samen te brengen en met elkaar delen.

HAN Redactie
232299 Studenten buiten op bankje met mondkapjes op. Social distancing. Anderhalve meter. Covid19. Corona.
Mentale gezondheid ambulancezorgprofessionals tijdens COVID-19

AMPLE-studie

Sinds de start van de COVID-19 pandemie krijgen ambulancezorgprofessionals dagelijks te maken met de specifieke omstandigheden. De 'AMbulance care Professionals mental health prevaLEnce study during COVID-19' (AMPLE)-studie maakt inzichtelijk wat de mentale gezondheid van deze professionals is gedurende COVID-19.

HAN Redactie
379187 Ambulancezorgprofessionals in actie
Terugblik

Online sessies Impact in het sociale domein

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden op 1 en 21 februari vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Op 15 maart is de laatste bijeenkomst.

HAN Redactie
234512 wijkcentrum sociaal samenwerken
Werken aan structurele oplossingen

Leergemeenschap Onbegrepen Gedrag

‘Ingewikkelde’ situaties in wijken en buurten zorgen voor veel frustratie en onbegrip. Structurele oplossingen blijken er niet te zijn. De leergemeenschap Onbegrepen Gedrag wil daar verandering in brengen.

HAN Redactie
254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit
Project

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten met vijf hogescholen bij de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen en het vormen van een vakcommunity.

HAN Redactie
247696 poster ivm praktijk onderzoek op tafel
Project

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

HAN Redactie
128828 GGM K33 kantine van boven