HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Een onderzoek naar samenwerking met steunfiguren uit het eigen sociale netwerk in de jeugdzorg

Steunfiguren in de jeugdzorg!

We onderzoeken de samenwerking tussen jeugdprofessionals, gezinnen en steunfiguren uit het eigen netwerk. Een steunfiguur biedt steun aan een jongere en/of anderen in het gezin vanuit een bestaande sociale relatie die natuurlijk ontstaan is. Denk hierbij aan familie, buren, vrienden of bekenden.

HAN Redactie
401995 steunfiguren huiswerk
Project

Decentrale Waterstof Sprong (DWS)

In het kader van het SIA SPRONG-programma bundelen HAN en Saxion hun ambities tot een krachtige onderzoeksgroep. Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof als energiedrager als onderdeel van slim gestuurde, decentrale energiesystemen een rol in de energietransitie gaat spelen. Met praktijkgerichte onderzoek als brug tussen universitaire ontwikkeling en de praktijk zien wij een belangrijke rol voor ons weggelegd.

HAN Redactie
242432 Man springt over klif high-res
Onderzoek

Onderzoek leningen Gelderland valoriseert

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert is een fonds dat publiek gefinancierde kennis wil laten doorontwikkelen. Vanaf de start in 2012 zijn er 56 bedrijven geweest die financiële ondersteuning hebben gekregen. Dit jaar zullen de leningen en het restant contante middelen aan Oost NL overgedragen worden. Hierna zal de stichting GV opgeheven worden. De stichting wil voor opheffing terugkijken op de resultaten vanaf de start en ‘good practices’ verzamelen.

HAN Redactie
57924 Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij
Onderzoek

Quick-scan POP’HUB

Vanaf september 2020 is de POP’HUB als pilot gestart. De gemeente Nijmegen wil een quick-scan uitvoeren naar de gepercipieerde toegevoegde waarde van de POP’HUB.

HAN Redactie
384321 Knoop doorhakken studiekeuze vraagtekens
Project

Samenwerken aan Duurzaam Herstel

HAN-onderzoekers, de deeltijdopleiding Social Work en RIBW AVV onderzoeken samen de begeleiding van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Hoe kunnen de cliënt, zijn formele en informele netwerk zo samenwerken dat de begeleiding optimaal aansluit bij de cliënt en zijn leven?

HAN Redactie
student luistert in les

Samen beslissen in re-integratie

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. We onderzoeken hoe arbeidsdeskundigen en andere professionals de methodiek 'samen beslissen' kunnen toepassen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

HAN Redactie
109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals
Project

Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

In de campusaanpak Arnhem hebben onderwijsinstellingen uit Arnhem, overheden en OV bedrijven de handen in elkaar geslagen om de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen per fiets, OV en auto te verbeteren en te verduurzamen.

HAN Redactie
193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan
Onderzoek

Op de voet gevolgd: verduurzaming belastingstelsel

Kan fiscaal advies bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid? Ja!, zegt het HAN associate lectoraat Sustainable Finance and Tax.

HAN Redactie
343394 Foto van rekenmachine en grafieken voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax
Onderzoeksproject

Integraal Robotiseren

Met dit onderzoek willen we de volgende praktijkvraag beantwoorden: Welke kansen bieden robottechnologieën gezien de uitdagingen door krapte op de arbeidsmarkt en de snel veranderende, variabele klantvraag?

HAN Redactie
389737 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics
Onderzoeksproject

Mens-robot samenwerking

De onderzoeksvraag die wij met dit onderzoek willen beantwoorden is: Hoe kunnen robotarmen effectief worden ingezet in productie van wisselende kleine series.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
234465 null