HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Het sociale netwerk in de revalidatie na hersenletsel

In dit project onderzoekt het lectoraat op welke manier naasten, zoals familieleden, vrienden en bekenden, het beste betrokken kunnen worden bij de revalidatie van mensen met hersenletsel.

HAN Redactie
536966 Teamfoto van mensen die de handen omhoog houden. Rolstoel. Neurorevalidatie

Beheersbare productvariëteit in het mkb

Het beheersen van productvariëteit is lastig. Het vraagt om capaciteit, kennis en kunde op het gebied van productontwikkeling, procesontwikkeling en het veranderproces. Met dit onderzoek helpen we managers en medewerkers om het bedrijf te ontwikkelen van Engineer-to-Order naar Configure-to-Order.

HAN Redactie
537742 Engineer werkt aan ontwerp van mechanische onderdelen, zicht op blauwdruk
Onderzoeksproject

Mogelijk Maken van Inclusieve Cultuurparticipatie (MoMIC)

Iedereen wil mee kunnen doen, maar dat is voor mensen met een beperking of chronische conditie niet vanzelfsprekend. Zij hebben bijvoorbeeld minder toegang tot kunst- en cultuuractiviteiten. In dit project stellen we de vraag: Hoe stimuleren we (online) inclusieve kunst- en cultuurparticipatie?

HAN Redactie
544560 Project Inclusieve Cultuurparticipatie Momic
Project

Taaie dijken klimaatrobuust

Het maatschappelijke belang achter de dijk wordt steeds groter. De huidige Nederlandse aanpak, waarbij dijken steeds hoger en breder worden gemaakt om de risico’s te beperken, zorgt daarom op termijn voor ruimtelijke problemen. We moeten daarom voor praktische alternatieven gaan zorgen.

HAN Redactie
532682 Dijkverschuiving. Foto via Maarten Podt
Promotieonderzoek

Hoe ervaren kinderen hun sociale omgeving?

Een sterke sociale omgeving is belangrijk voor een positieve ontwikkeling van kinderen en heeft een beschermend karakter voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Promovenda Eva Onstenk onderzoekt hoe kinderen de sociale omgeving waarin zij opgroeien zien, ervaren en willen vormgeven.

HAN Redactie
533990 promotieonderzoek eva onstenk
Project Living Lab ‘Sport en lage SES’

Dukenburg beweegt met zorg over de drempel

Hoe zorgen we er voor dat meer kwetsbare ouderen in de Nijmeegse wijk Dukenburg gebruik maken van het aanbod van de buurtsportcoach? Het project 'Dukenburg beweegt met zorg over de drempel' van de HAN realiseert met subsidie vanuit ZonMw en Sportinnovator daarvoor een 'Living Lab Sport en lage SES’.

HAN Redactie
236837 locatie wijkcentrum Dukenburg
Kwetsbare thuiswonende ouderen

Acute.Zorg@Home?!

Hoe zijn onnodige opnames van kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag op de SEH te voorkomen? Wat kan hiervoor verbeteren in de samenwerking en informatieuitwisseling tussen wijkverpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en huisartsen?

HAN Redactie
280895 handen oudere en verzorger in beeld

Methodische aanpak werkgeversdienstverlening

In dit project beogen TNO en de HAN een integrale aanpak voor methodische werkgeversdienstverlening te ontwikkelen. We richten ons op de doorontwikkeling, evaluatie en implementatie van een bestaande toolbox. Dit doen we samen met werkgeversservicepunten bij meer dan 30 werkgevers.

HAN Redactie
512962 Vrouw, van achteren gezien, leidt een vergadering van een groep collega's.
Duurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg

EBP Academie voor Ambulancezorg

De Academie voor Ambulancezorg en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg werken aan een duurzame verbinding. De opzet van het nieuwe onderwijsprogramma: 'Onderzoekend vermogen en Praktijkonderzoek' voor ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten is het begin van een vaste samenwerking.

HAN Redactie
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
Een waardevol gesprek met elkaar

Gesprekskaarten Waarde van Welzijn

Hoe voer je een betekenisvol gesprek? Een gesprek dat gericht is op de wensen en mogelijkheden van de gesprekspartner. De gesprekskaarten Waarde van Welzijn bieden hiervoor uitkomst!

HAN Redactie
507916 Gesprekskaartjes waarde van welzijn1