Studenten werken aan 45 maatschappelijke vraagstukken

Studenten van 10 opleidingen gaan komend studiejaar samenwerken aan praktijkgericht onderzoek. Dat doen zij in de nieuwe onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn. Vanuit verschillende perspectieven proberen ze samen een oplossing te vinden voor complexe, maatschappelijke vraagstukken in de regio.

236838 studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

Maar: aan welke vraagstukken gaan ze werken en hoe worden ze hierin begeleid? Twee betrokken docenten vertellen dit graag: Puck Goossens en Mariska Meinen.

Begeleiding door leercoaches

De innovatieve benadering van praktijkgericht onderzoek binnen Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) vraagt om een andere manier van studentbegeleiding. Daarom is een groep van 11 leercoaches samengesteld; hierin zijn alle opleidingen die meedoen aan PZW vertegenwoordigd. Hun rol is coachend en ondersteunend aan het praktijkproces. Puck Goossens, docent bij de opleiding Logopedie, is een van hen. Wat vindt zij van deze nieuwe uitdaging?

Puck vertelt: “Ik ben vooral heel nieuwsgierig. Het onderwijs zal er anders uitzien dan ik gewend ben. Ik begeleid al langer praktijkgericht onderzoek bij onze opleiding, maar interprofessioneel werken aan praktijkvraagstukken gaat veel verder dan monodisciplinair."

Je zoekt binnen PZW echt samen met studenten van andere opleidingen naar een oplossing en deelt vakkennis en invalshoeken met elkaar om daar te komen. Binnen het team van leercoaches merk ik nu al wat dit met ons als docenten doet: het inspireert en verruimt je blik enorm. Ik ga deze energie ook aan studenten meegeven!”

Samenwerken op proces en inhoud

Binnen PZW hebben de studenten op maandag of donderdag bijeenkomsten, waarbij ze coaching ontvangen op proces en inhoud. Ook is hierbij ruimte voor uitwisseling en feedback. Aanvullend worden atelierbijeenkomsten rondom onderzoeksvaardigheden en onderzoeksdesign georganiseerd. Studenten kunnen kiezen op basis van hun projectvraagstuk waaraan ze willen deelnemen. Ook is een aantal atelierbijeenkomsten vakspecifiek. “Het is zo ingericht dat de leercoaches woensdagochtend vrij zijn, zodat er ruimte is om samen te overleggen”, voegt Puck toe. “Want het vraagt ook van ons als team dat we goed samenwerken en ons kwetsbaar opstellen.”

Studenten werken interdisciplinair samen in de wijk
Studenten werken interdisciplinair samen in de wijk

45 mooie praktijkvraagstukken

“Op dit moment hebben we 45 praktijkvraagstukken ontvangen”, vertelt Mariska Meinen-Bodewits, hoofddocent Social Work en lid van de PZW-werkgroep Impact met opdrachten. “Dat is een mooi aantal om mee te beginnen. Voor nu komen deze allemaal voort uit partnerschappen die we al hadden, zoals de wijken waar we Labs en Werkplaatsen hebben en onze lectoraten. Het aanbod is zeer divers. Onderwerpen variëren, denk aan:

  • Hittestress bij kwetsbare ouderen
  • Zorgtechnologie bij leefstijl en preventie
  • Verbeteren van therapietrouw
  • Aanpak van verrommeling in de wijk

Een ding hebben alle praktijkvraagstukken gemeen: het zijn allemaal gezondheidsvraagstukken die vanuit verschillende perspectieven opgepakt moeten worden.”

Opdrachten met impact

Puck zegt: “Als je kijkt naar de praktijkvraagstukken die voorheen binnenkwamen, dan hadden die altijd maar één perspectief. Maar de realiteit zit eigenlijk nooit zo in elkaar. De praktijkopdrachten die we hebben binnengekregen voor PZW, spreken mij daarom erg aan. Wat we nu gaan doen heeft namelijk een veel grotere impact. We onderzoeken niet meer een klein, los stukje. Maar dragen bij aan een oplossing voor een hele afdeling, een hele cliëntengroep, een hele wijk of een heel gezondheidscentrum.”

Een semester is relatief kort, maar studenten kunnen wel veranderprocessen in gang zetten waarbij in co-creatie met het werkveld en de lectoraten innovatie en impact kan ontstaan. Door langere onderzoekslijnen en continuïteit, kunnen we met PZW ervoor zorgen dat die impact en innovaties ook nog blijvend zijn.

Interprofessionele blik

Puck: “Je wilt dat het betrokkenen in beweging zet. Als je monodisciplinair werkt, denk je vaak te snel dat je dé oplossing hebt. Als ik me verplaats in studenten die een aantal jaren opgeleid zijn tot een bepaald beroep, dan hoop ik dat ze verrast zullen zijn. En dat ze denken: wacht even, zo heb ik er eigenlijk nooit eerder naar gekeken! Dat het een duurzame invloed heeft op hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, zodat ze na PZW anders kijken naar praktijkvraagstukken en samenwerken.”

Ook Mariska benoemt dit: “Als we alle partijen - docenten, studenten en werkveld - kunnen verleiden om vaker met een interprofessionele blik naar vraagstukken te kijken. Zodat ze zich realiseren dat je er zonder andere perspectieven niet komt, dan is PZW voor mij al geslaagd.”

Deelnemen als opdrachtgever

In het najaar van 2022 verstuurt PZW per e-mail een oproep voor het indienen van projecten voor semester 2 (start februari 2023). Ook nieuwe partners zijn welkom zich te melden met ideeën of concrete opdrachten via het emailadres van PZW.

Meer lezen

PZW is een samenwerking tussen de academies Mens en Maatschappij, Paramedische Studies en Gezondheid en Vitaliteit van de HAN. 

Meer informatie over PZW en de deelnemende opleidingen vind je op de homepage van PZW.