128829 GGM K33 kantine rode hoge stoelen studenten

Studenten vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen die samenwerken aan vraagstukken vanuit de praktijk: dát is de kracht van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn.

Wat is de onderwijseenheid PZW? Innovatieve onderwijseenheid

In de onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) werken studenten van maar liefst 10 verschillende opleidingen en 3 academies samen aan een praktijkvraagstuk op het gebied van zorg en welzijn. Door maatschappelijke veranderingen worden vraagstukken steeds complexer. Onderwerpen als gezond ouder worden, laaggeletterdheid en zorgtechnologie zijn lang niet altijd vanuit één discipline te benaderen. Studenten komen samen tot sociale oplossingen voor de regio.

PZW in 1,5 minuut [video]

Aan welke opdrachten werken studenten?

Voor de start in september 2022 staan er 45 projecten klaar van opdrachtgevers uit de praktijk. Een impressie van de opdrachten:

 • Kinderen met voedingsproblemen
 • Ontmoeting voor ouderen in de wijk
 • Zorgtechnologie binnen leefstijl en preventie
 • Voedingsinformatie bij kanker
 • Verrommeling in de wijk
 • Empowerment van jongeren in de wijk
 • Kwetsbare ouderen en hittestress
 • Verbeteren van therapietrouw 
 • Samen pijn de baas
 • Via vrijwilligerswerk naar werk voor vrouwelijke statushouders
 • Online leeromgeving ouderen en chronisch zieken

Welke opleidingen doen mee?

Studenten die deelnemen zijn 4e-jaars aan de volgende voltijdopleidingen:

* Van deze opleidingen kunnen ook 3e-jaarsstudenten meedoen aan PZW in verband met een eventuele eindstage in het laatste jaar.

Waar draait het om bij PZW?Gezondheid en welzijn van mensen

3e- en 4e-jaarsstudenten voeren in groepen een praktijkgericht onderzoek uit waarin gezondheid en welzijn van mensen centraal staat. Een mix van studenten van verschillende opleidingen gaat samen aan de slag. 2 keer per jaar, in september en februari, start er een nieuwe groep studenten. De opdrachten komen direct uit de praktijk.

Studenten werken dus ook nauw samen met mensen uit de praktijk. Wat leeft er in de wijk of instelling? En hoe kunnen de studenten daar samen aan bijdragen? Elke student brengt zijn of haar eigen perspectief mee. Dit zorgt voor een mono- of interdisciplinaire benadering van een vraagstuk. Afhankelijk van het vraagstuk wordt gekeken welke studenten aan de slag gaan met het onderzoek.

236838 studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

Fair Health Samen gezondheidsverschillen verkleinen

Een complexe maatschappelijke verandering waar we aan willen bijdragen, is het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dit doen we met een breed netwerk aan onderzoekers, docenten en studenten, samen met het werkveld. Om hierin verschil te maken zijn 4 thema’s belangrijk:

 • Betere sociaaleconomische positie
 • Inclusief onderwijs en werk
 • Toegankelijke informatie en voorzieningen
 • Gezondheidsbevorderende leefomgeving en leefstijl

In de animatie vind je meer informatie over deze 4 thema's. Meer over het netwerk vind je op de website van Sociaal - Fair Health

Studenten van PZW kunnen gebruik maken van de kennis en het netwerk op deze thema’s. Als een PZW-opdracht past bij één van de 4 thema’s, dan kunnen studenten aanhaken bij zogenaamde ‘expertmeetings’. In deze bijeenkomsten geven experts antwoord op vragen over het onderwerp, ze delen suggesties voor bronnen en delen tips bij het uitvoeren van de opdracht. Ook kunnen ze doorverwijzen naar relevante leden uit hun netwerk.

Wat ga je als student leren?Gezamenlijke leerdoelen

 • Je leert om nog beter praktijkgericht onderzoek uit te voeren
 • Je gaat werken aan een interprofessioneel of monodisciplinair vraagstuk
 • Je leert proactief samenwerken met anderen
 • Je verbindt jouw kwaliteiten en perspectieven aan die van een ander
 • Je ontwikkelt een nieuwsgierige en kritische houding
 • Je maakt gebruik van gevarieerde, relevante en betrouwbare bronnen
 • Je leert een goed beroepsproduct op te leveren
 • Je ontwikkelt je professionele identiteit
236884 samen werken aan een project

Hoe worden studenten begeleid? Begeleiding door leercoaches

De rol van de docent is coachend en ondersteunend aan het praktijkproces. We noemen de docenten daarom leercoaches. Tijdens de coachingsbijeenkomsten heeft de student ruimte om vragen en knelpunten voor te leggen, ook aan medestudenten. Ook is er ruimte voor het geven en krijgen van feedback. 

In de atelierbijeenkomsten vinden leeractiviteiten plaats die ondersteunend zijn aan het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en is er ruimte voor vakspecifieke begeleiding.

Wie zijn de leercoaches?

De leercoaches voor de start in september 2022 zijn:

Wat is het resultaat?Toekomstbestendige professionals

Op basis van de resultaten van het onderzoek leveren de studenten een beroepsproduct op. Denk aan een adviesrapport, zorginterventie, uitkomsten van een literatuurstudie of een informatiebijeenkomst.

Alle studenten worden op dezelfde manier getoetst. Via programmatisch toetsen wordt de ontwikkeling van de student gevolgd en gewaardeerd.

Aan het einde van de module is de student een echte professional in het vakgebied, die goed kan samenwerken met andere zorgverleners. Kortom, klaar voor de arbeidsmarkt en de wereld van morgen!

144215 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Nieuws

Symposium 26 januari 2023: Impact maak je samen

De innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) nodigt je uit voor een feestelijk symposium ter gelegenheid van het einde van het 1e semester. Kom je ook kennis opdoen, netwerken en meestemmen bij de publieksprijs voor de meest impactvolle projectgroep?

384321 Knoop doorhakken studiekeuze vraagtekens

Aftrap PZW

Een week voordat het studiejaar begon, meldden zich 80 HAN-studenten van verschillende zorg en welzijn opleidingen voor de kennismaking met de splinternieuwe onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) die 29 augustus officieel van start gaat.

433091 De 10 leercoaches van PZW voor een Herman Brood bus

Over de muren van je vakgebied heen

Praktijkonderzoek doen met studenten van andere academies, hoe lijkt je dat? Vanaf september 2022 kan het: interprofessioneel samenwerken aan een project. In een half jaar tijd doe je een berg extra praktijkervaring op. 2 docenten en 2 studenten vertellen waarom dat een heel goed idee is.

236890 student in gesprek met wijkdocent en professional

Studenten werken aan 45 maatschappelijke vraagstukken

Studenten van 10 opleidingen gaan komend studiejaar samenwerken aan praktijkgericht onderzoek. Vanuit verschillende perspectieven proberen zij samen een oplossing te vinden voor complexe, maatschappelijke vraagstukken in de regio. Maar: aan welke vraagstukken gaan zij werken en hoe worden zij hierin begeleid?

236838 studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

Studenten samen aan de slag in Lindenholt

Interprofessioneel werken binnen zorg en welzijn is een enorm goede leerschool voor studenten, dat blijkt ondermeer uit de ervaringen van 2 studenten Verpleegkunde en 1 student Voeding en Diëtetiek die samen een semester interprofessioneel praktijkgericht onderzoek deden in Lab & Werkplaats Lindenholt.

416538 Hariette Bakker, Susila Bartholomeus en Storm Graaf. PZW. IPO. APS

Meer details? Handleiding PZW

In de handleiding PZW (2022-2023) vinden studenten en opdrachtgevers meer details over PZW. Denk aan informatie over de uitvoering, leeruitkomsten, toetsing en begeleiding.

De informatie voor studenten om in te schrijven staat op Insite - PZW.

Eerdere ervaringen? Video's ter inspiratie

Studenten werken in hun 2e jaar ook al samen met de praktijk in de Labs en Werkplaatsen. Wat maakt interprofessioneel leren in de praktijk zo aantrekkelijk? Studenten Ergotherapie, Fysiotherapie en Social Work werkten enige tijd terug in de wijk Presikhaaf in Arnhem. Centraal thema stond het spelen in de wijk. Bekijk de video's over deze interprofessionele samenwerking, met 3 studenten en een docent aan het woord:

Charaf Ajoun, student Social Work
Nadine Wilbrink, student Ergotherapie
Suzanne Nijenhuis, student Fysiotherapie
Anouska Nas, wijkdocent Presikhaaf en docent Ergotherapie

Samenwerken? Opdrachtgever worden

Een project indienen voor studenten PZW? Dat kan! Download de brief voor opdrachtgevers voor alle informatie. Let op: de deadline voor de opdrachten die starten in februari 2023 is 17 november a.s.

Klik hier voor het indienen van opdrachten via het Aanvraagformulier opdrachtgevers.

Vragen hierover? Neem contact op met PZW via het emailadres van PZW.

Meer weten? Contact

Vragen? Neem contact op met Carin Coenen (communicatieadviseur PZW) via Carin.Coenen@han.nl

PZW is een samenwerking tussen de academies: Gezondheid en VitaliteitMens en Maatschappij en Paramedische Studies