492472 De hele groep PZW'ers van de eerste lichting.

Studenten vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen die samenwerken aan vraagstukken vanuit de praktijk: dát is de kracht van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn.

Wat is de onderwijseenheid PZW? 

Innovatieve onderwijseenheid

In de onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) werken studenten van maar liefst 10 verschillende opleidingen en 3 academies samen aan een praktijkvraagstuk op het gebied van zorg en welzijn. Door maatschappelijke veranderingen worden vraagstukken steeds complexer. Onderwerpen als gezond ouder worden, laaggeletterdheid en zorgtechnologie zijn lang niet altijd vanuit één discipline te benaderen. Studenten komen samen tot sociale oplossingen voor de regio.

PZW in 1,5 minuut [video]

Aan welke opdrachten werken studenten?

Voor de start in september 2023 staan er meer dan 80 projecten klaar van opdrachtgevers uit de praktijk. Een impressie van de opdrachten:

 • Gezondheidsbevordering jongeren Malburgen (Arnhem)
 • Behoefte voedingsinformatie patiënten met kanker
 • Digitaal verbonden in de acute keten
 • Digitaal platform (voormalig) IC-patiënten en naasten
 • Dokters van de wereld
 • Een eerlijke kans op een gezond leven in Arnhem en Rotterdam
 • Inzet physician assistant in de ambulancezorg
 • Faciliteiten psychiatrische patiënt op de SEH
 • Gezonde school(gebouw)
 • Interprofessionele samenwerking zorg- en arbeidsprofessionals
 • Kinderen laten bewegen op hun kamer
 • Ondersteunen visie op zwangerschap
 • Opstarten Fitlab middelbare school
 • Thuiswonende ouderen en COVID
 • Samen pijn de baas

Welke opleidingen doen mee?

Studenten die deelnemen zijn 4e-jaars van de volgende voltijdopleidingen:

* Van deze opleidingen kunnen ook 3e-jaarsstudenten meedoen aan PZW in verband met een eventuele eindstage in het laatste jaar.

Je leert van elkaar, krijgt andere perspectieven en uiteindelijk ervaar je wat een verrijking het is om uit je comfortzone te komen.

Waar draait het om bij PZW?
 

Gezondheid en welzijn van mensen

3e- en 4e-jaarsstudenten voeren in groepen een praktijkgericht onderzoek uit waarin gezondheid en welzijn van mensen centraal staat. Een mix van studenten van verschillende opleidingen gaat samen aan de slag. 2 keer per jaar, in september en februari, start er een nieuwe groep studenten. De opdrachten komen direct uit de praktijk.

Studenten werken dus ook nauw samen met mensen uit de praktijk. Wat leeft er in de wijk of instelling? En hoe kunnen de studenten daar samen aan bijdragen? Elke student brengt zijn of haar eigen perspectief mee. Dit zorgt voor een mono- of interdisciplinaire benadering van een vraagstuk. Afhankelijk van het vraagstuk wordt gekeken welke studenten aan de slag gaan met het onderzoek.

236838 studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

Jullie maken écht het verschil in de maatschappij door vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen concrete vraagstukken uit de maatschappij op te pakken.

Wat ga je als student leren?
 

Gezamenlijke leerdoelen

 • Je leert om nog beter praktijkgericht onderzoek uit te voeren
 • Je gaat werken aan een interprofessioneel of monodisciplinair vraagstuk
 • Je leert proactief samenwerken met anderen
 • Je verbindt jouw kwaliteiten en perspectieven aan die van een ander
 • Je ontwikkelt een nieuwsgierige en kritische houding
 • Je maakt gebruik van gevarieerde, relevante en betrouwbare bronnen
 • Je leert een goed beroepsproduct op te leveren
 • Je ontwikkelt je professionele identiteit
236884 samen werken aan een project
Hoe worden studenten begeleid? 

Begeleiding door leercoaches

De rol van de docent is coachend en ondersteunend aan het praktijkproces. We noemen de docenten daarom leercoaches. Tijdens de coachingsbijeenkomsten heeft de student ruimte om vragen en knelpunten voor te leggen, ook aan medestudenten. Ook is er ruimte voor het geven en krijgen van feedback. 

In de atelierbijeenkomsten vinden leeractiviteiten plaats die ondersteunend zijn aan het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en is er ruimte voor vakspecifieke begeleiding.

Het is heel bijzonder om met 10 opleidingen samen te werken en met elkaar cultuur te bouwen. Maar het is ons gelukt om samen nieuw onderwijs te ontwerpen en te geven!

Wat is het resultaat?
 

Toekomstbestendige professionals

Op basis van de resultaten van het onderzoek leveren de studenten een beroepsproduct op. Denk aan een adviesrapport, zorginterventie, uitkomsten van een literatuurstudie of een informatiebijeenkomst.

Alle studenten worden op dezelfde manier getoetst. Via programmatisch toetsen wordt de ontwikkeling van de student gevolgd en gewaardeerd.

Aan het einde van de module is de student een echte professional in het vakgebied, die goed kan samenwerken met andere zorgverleners. Kortom, klaar voor de arbeidsmarkt en de wereld van morgen!

798386cc-0cfe-11ee-bcfd-02565807075b praktijkinnovatie zorg welzijn student aan het woord deelnemer symposium PZW

Gezondheidsverschillen verkleinen

Een complexe maatschappelijke verandering waar we aan willen bijdragen, is het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dit doen we met een breed netwerk. Om hierin verschil te maken zijn 4 thema’s belangrijk:

 • Betere sociaaleconomische positie
 • Inclusief onderwijs en werk
 • Toegankelijke informatie en voorzieningen
 • Gezondheidsbevorderende leefomgeving en leefstijl

Studenten van PZW kunnen gebruik maken van de kennis en het netwerk op deze thema’s. Als een PZW-opdracht past bij één van de 4 thema’s, dan kunnen studenten aanhaken bij zogenaamde ‘expertmeetings’. In deze bijeenkomsten geven experts antwoord op vragen over het onderwerp, ze delen suggesties voor bronnen en delen tips bij het uitvoeren van de opdracht. Ook kunnen ze doorverwijzen naar relevante leden uit hun netwerk.

497602 praktijkinnovatie zorg welzijn Fair Health spreker Lisbeth Verharen Albertinum symposium PZW

Nieuws PZW

Studenten Medische Hulpverlening maken impact in de ambulancezorg

Sam Caron, Leonie van Duijn, Marieke Maessen en Mare Vogelzang onderzochten voor Ambulancezorg Gelderland-Midden welke factoren invloed hebben op de inzet van physician assistants in de ambulancezorg. Een project met impact!

541744 Winnaars van het Symposium Praktijkinnovatie in Zorg en Welzijn met hun prijs. Editie 2023.

Een beweegboek creëren voor kinderen die in isolatie zitten

‘Een beweegboekje creëren voor kinderen die in isolatie zitten.’ Dat was de uit de praktijk gegrepen opdracht die op de onderwerpenlijst stond van de modulen Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW). “Een uitgelezen kans om naast pedagogiek ook de beweegkant mee te pakken,” dacht student Pedagogiek Lisa Pouvrasseau direct.

d69f5a58-0cf8-11ee-afc5-02565807075b Fysiotherapie, K33 b1, docent, student, oefening, behandelbank

Publieksprijs voor koken voor kinderen met slikproblemen

Anke van Dinther en Demi Dellemann wonnen op het symposium van PZW de publieksprijs voor hun onderzoeksproject. Hun onderzoek ging over voeding voor kinderen met slikproblemen. Het resultaat - een receptenboek - maakt het verschil.

497603 praktijkinnovatie zorg welzijn student aan het woord symposium PZW

Samen impact maken met PZW

Het allereerste semester van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) is afgerond. 120 studenten van 10 opleidingen en 3 academies werkten het afgelopen half jaar samen aan concrete praktijkopdrachten van opdrachtgevers. Dé manier om direct impact te maken.

f5ca28a4-0cfd-11ee-af50-02565807075b Genomineerden van de publieksprijs PZW Astrid Faber en Simone van Breda, Demi Delleman, Anke van Dinther, Anniek van Kregten, Isabel Beenhakker.

Aftrap PZW 1e semester

Een week voordat het studiejaar begon, meldden zich 80 HAN-studenten van verschillende zorg en welzijn opleidingen voor de kennismaking met de splinternieuwe onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) die 29 augustus officieel van start gaat.

433091 De 10 leercoaches van PZW voor een Herman Brood bus

Over de muren van je vakgebied heen

Praktijkonderzoek doen met studenten van andere academies, hoe lijkt je dat? Vanaf september 2022 kan het: interprofessioneel samenwerken aan een project. In een half jaar tijd doe je een berg extra praktijkervaring op. 2 docenten en 2 studenten vertellen waarom dat een heel goed idee is.

2017eae2-0cef-11ee-a285-02565807075b student in gesprek met wijkdocent en professional

Studenten werken aan 45 maatschappelijke vraagstukken

Studenten van 10 opleidingen gaan komend studiejaar samenwerken aan praktijkgericht onderzoek. Vanuit verschillende perspectieven proberen zij samen een oplossing te vinden voor complexe, maatschappelijke vraagstukken in de regio. Maar: aan welke vraagstukken gaan zij werken en hoe worden zij hierin begeleid?

236838 studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden

Studenten samen aan de slag in Lindenholt

Interprofessioneel werken binnen zorg en welzijn is een enorm goede leerschool voor studenten, dat blijkt ondermeer uit de ervaringen van 2 studenten Verpleegkunde en 1 student Voeding en Diëtetiek die samen een semester interprofessioneel praktijkgericht onderzoek deden in Lab & Werkplaats Lindenholt.

b2576938-0cf8-11ee-818d-02565807075b Hariette Bakker, Susila Bartholomeus en Storm Graaf. PZW. IPO. APS
Meer details? 

Handleiding PZW

In de handleiding PZW (2023-2024) vinden studenten en opdrachtgevers meer details over PZW. Denk aan informatie over de uitvoering, leeruitkomsten, toetsing en begeleiding. De informatie voor studenten om in te schrijven staat op Insite - PZW.

Aftermovie

PZW symposium: Impact maak je samen

 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
 • Foto-impressie 1e PZW-symposium
Samenwerken? 

Opdrachtgever worden

Een project indienen voor PZW? Dat kan vanaf 25 september 2023. Let op: de deadline voor de opdrachten die starten in februari 2024 is 28 oktober 2023. 

Deze deadline is belangrijk omdat we alle opdrachten goed willen screenen en de studenten tijdig willen informeren over de inhoud van de opdrachten. Zo kunnen zij zich intekenen op opdrachten waarvan die bij hen passen en zo krijgt u gemotiveerde studenten die passen bij de opdracht.

Vragen hierover? Neem contact op via praktijkinnovatie.zorgenwelzijn@han.nl.

Het niveau is hoog zag ik bij jullie PZW symposium. Ik kijk ernaar uit dat wij ook van die kanjers mogen ontvangen.

Meer weten? 

Contact

Vragen? Neem contact op met Prakijkinnovatie.zorgenwelzijn@han.nl

PZW is een samenwerking tussen de academies: Gezondheid en VitaliteitMens en Maatschappij en Paramedische Studies