Een beweegboek creëren voor kinderen die in isolatie zitten

‘Een beweegboekje creëren voor kinderen die in isolatie zitten.’ Dat was de uit de praktijk gegrepen opdracht die op de onderwerpenlijst stond van de module Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW). “Een uitgelezen kans om naast pedagogiek ook de beweegkant mee te pakken,” dacht student Pedagogiek Lisa Pouvrasseau direct.

d69f5a58-0cf8-11ee-afc5-02565807075b Fysiotherapie, K33 b1, docent, student, oefening, behandelbank
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem was de opdrachtgever van dit project en koos heel bewust uit de inschrijvingen een student Pedagogiek en een student Fysiotherapie. Student Fysiotherapie Jony Meijerman weet: “Met alleen studenten van de opleiding Fysiotherapie of alleen Pedagogiek-studenten hadden we het resultaat dat we nu behaalden nooit bereikt.” Lisa knikt beamend en vult aan: “We kenden elkaar niet, maar we hebben elkaar vanuit ons vak aangevuld waardoor we boven onszelf konden uitstijgen.”

We hebben elkaar vanuit ons vak aangevuld waardoor we boven onszelf konden uitstijgen.

De reden van isolatie bij kinderen is heel divers, maar vaak betreft het longproblemen. Gemiddeld zitten de kinderen 2,5 dag in isolatie. Soms omdat ze een risico zijn voor zichzelf om bijvoorbeeld een infectie op te lopen, maar ze kunnen ook een gevaar zijn voor een ander omdat ze besmettelijk zijn. Vanuit gesprekken en literatuur wisten ze dat het belangrijk is dat kinderen blijven bewegen tijdens hun ziekenhuisopname. Maar hoe doe je dat als je de kamer niet af mag? Het was dus niet voor niets dat de meiden de opdracht kregen om een beweeghoekje te creëren voor kinderen die in isolatie zitten.

Wat verstaan we onder bewegen?

Het Rijnstate Ziekenhuis had al een format voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die in isolatie zitten. Dit ‘boekje’ was voornamelijk gevuld met QR-codes. De vraag van de opdrachtgever was om verder invulling te geven aan het bestaande format. Lisa: “We onderzochten wat we verstaan onder bewegen, wat volgens de literatuur de beweegnormen zijn, of deze haalbaar zijn in de beperkte ruimte van een ziekenhuiskamer. En zo niet: wat kan wel?” Jony en Lisa voerden tal van gesprekken met kinderen, hun ouders en professionals, deden literatuuronderzoek en bezochten de locatie om te achterhalen wat er in het boek moest komen.

Splitsing doelgroep

Het Beweegboek is inmiddels af en wordt in de praktijk gebruikt. Jony somt op: “De QR-codes zijn vervangen door illustraties van de oefeningen en er is aparte informatie toegevoegd voor ouders.” Lisa vult aan: “Omdat de ontwikkeling en interesses van kinderen tussen de 4 en 12 jaar sterk verschilt, hebben we de doelgroep in tweeën gesplitst. De leeftijdscategorie 4 t/m 8 jaar en de categorie in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.”

541341 Bewegen op een stoel. PZW-prjoject

Belang van bewegen meenemen

Jony blikt terug op 4 maanden Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW): “Ik vond het reuze interessant om te zien hoe Lisa kinderen kan activeren. Aan de hand van woordgebruik creëert ze verbinding en ze heeft ook allerlei technieken om ouders erbij te betrekken.” Want dat is het doel: dat ouders het boekje bekijken als hun kind in isolatie zit. Een deel van het boekje krijgen ze mee naar huis in de hoop dat ze het belang van bewegen ook meenemen.

Met alleen studenten Fysiotherapie of alleen Pedagogiek-studenten hadden we het resultaat dat we nu behaalden, nooit bereikt.”

Knutselen in bed

De meiden geven aan veel van elkaar geleerd te hebben. Jony: “Bij Pedagogiek gaan ze veel dieper in op onderzoeksvaardigheden, daar heb ik dankzij Lisa meer van opgestoken.“ Lisa op haar beurt: “Ik heb van Jony geleerd hoe je kinderen niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk in beweging brengt. Ik was onbekend in de paramedische wereld en heb nu onder meer een veel breder beeld gekregen van Fysiotherapie. Knutselen in bed is ook al waardevol bewegen voor deze doelgroep.”

1+1=3

Zowel de studenten als de opdrachtgever zijn tevreden over het onderzoek. Teammanager van het Kindercentrum in Rijnstate, Sigrid Douma: "Jony en Lisa hebben het heel goed gedaan. Ze waren enthousiast en kwamen hun afspraken na. Daarnaast hebben ze iets opgeleverd waar de afdeling Kinderen en Jongeren in het Rijnstate echt mee verder kan. 1+1 is zeker 3 met deze studenten van verschillende opleidingen in huis." 

Jony en Lisa hebben iets opgeleverd waar de afdeling Kinderen en Jongeren in het Rijnstate echt mee verder kan. 1+1 is zeker 3 met deze studenten van verschillende opleidingen in huis.

10 opleidingen bij elkaar

Jony en Lisa zijn ook heel positief over de lessen en coachingsgroepen die in hun ogen goed in elkaar gezet zijn. Jony: “We zaten met 10 á 12 studenten van een stuk of 6 verschillende opleidingen bij elkaar. Ook bespraken ons project met 6 onderzoeksgroepen van 2 personen. Doordat je elkaar vanuit verschillende visies feedback geeft, ga je onderwerpen anders zien en kom je steeds weer een stap verder.”