Juiste zorg door juiste hulpverlener Studenten Medische Hulpverlening maken impact in de ambulancezorg

541744 Winnaars van het Symposium Praktijkinnovatie in Zorg en Welzijn met hun prijs. Editie 2023.

Sam Caron, Leonie van Duijn, Marieke Maessen en Mare Vogelzang onderzochten voor Ambulancezorg Gelderland-Midden welke factoren invloed hebben op de inzet van physician assistants in de ambulancezorg. Deze bevindingen helpen de organisatie bij het maken van keuzes voor een pilot.

De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen, waarbij de zorgvragen ook nog eens veranderen. Dat vraagt om een andere inzet en organisatie van de ambulancezorg. Een onderdeel hiervan is zorgdifferentiatie. Door zorgdifferentiatie (zorgaanbod afgestemd op de complexiteit van de zorgbehoefte van de patiënt), wordt de juiste zorg door de juiste zorgverlener geleverd. Zo komt het dat professionals op masterniveau, zoals physician assistants en verpleegkundig specialisten, op de ambulancezorg worden ingezet.

Ambulancezorg Gelderland-Midden gaat mee in deze ontwikkeling en is van plan een pilot te starten met de inzet van de physician assistant (PA) in de ambulancezorg. Om dit goed voor te bereiden, wil deze zorgorganisatie inzicht in factoren die de inzet van een PA in de ambulancezorg beïnvloeden. Ambulancezorg Gelderland-Midden benaderde 4 studenten Medische Hulpverlening en legde ze dit vraagstuk voor.

Landelijk vraagstuk met impact

Leercoach Daniëlle Verschuren begeleidde de studenten en onderschrijft het belang van dit onderzoek: “Het onderzoek, maar zeker ook de manier waarop deze studenten dit hebben uitgevoerd, heeft tot draagvlak geleid en inzicht opgeleverd in wat er nodig is om de pilot tot een succes te maken. Zowel inhoudelijk, wat het onderwerp betreft, als in de context, heeft dit project dus impact. Prachtig toch?”

Het onderzoek heeft tot draagvlak geleid en inzicht opgeleverd in wat er nodig is om de gewenste pilot tot een succes te maken.

Verschillende perspectieven

Onder allerlei betrokkenen zijn interviews gehouden, waaronder ambulanceverpleegkundigen, meldkamercentralisten, physician assistants, beleidsadviseurs, medisch managers en teamleiders. De studenten betrokken zoveel mogelijk perspectieven in het onderzoek.  “Door iedereen naar meningen en ideeën te vragen, zijn we tot een hele complete en diverse lijst aan beïnvloedende factoren gekomen. Met die factoren dient rekening te worden gehouden tijdens de start en het verloop van de pilot”, vertellen Sam, Leonie, Marieke en Mare. Factoren die uit het onderzoek naar voren kwamen, waren onder andere informatievoorziening, draagvlak binnen de organisatie, bekendheid van de PA en het zien van toekomstperspectief.

Voorbereiden op beroepspraktijk

In de onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) is de uitdaging voor de student: regie pakken. “De student onderzoekt verschillende perspectieven en maakt vervolgens zijn eigen onderbouwde keuzes op basis van deze input. Dus, op methodische wijze doen wat nodig is voor de beroepspraktijk, en niet meer alleen doen wat van school moet”, licht leercoach Daniëlle toe. “Straks in de praktijk is het immers ook belangrijk om te kunnen gaan met een steeds veranderende context, en om hierin je eigen keuzes te kunnen en durven maken,” vervolgt ze.

Waardevolle inzichten

Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft Ambulancezorg Gelderland-Midden inmiddels een succesvolle Project Start-Up achter de rug. De onderzoeksresultaten hebben mede geholpen om te komen tot een projectplan voor de start van de pilot, begin 2024.

Remco Ebben, programmamanager Innovatie en Onderzoek bij Ambulancedienst Gelderland-Midden, was samen met een collega opdrachtgever. "Wij zijn zeer tevreden hoe Sam, Mare, Leonie en Marieke dit project hebben uitgevoerd. De resultaten zijn toepasbaar en in september 2023 start er een nieuwe groep studenten, die verder gaat met het onderwerp. De inzet van studenten levert waardevolle inzichten op voor onze praktijk, onze scholing en het beleid dat we ontwikkelen. Tegelijkertijd bieden wij studenten de mogelijkheid om in hun toekomstige beroepspraktijk te werken aan relevante vraagstukken en zo kennis te maken met ons als organisatie. Een mooie nevenvangst is dat 2 studenten nu ook bij ons hun stage gaan lopen!”

Leren van elkaar

Daniëlle, die docent is bij de opleiding Voeding en Diëtetiek en voor PZW studenten van een andere opleiding begeleidde, kijkt positief terug op deze samenwerking: “Het reilen en zeilen bij de ambulancedienst was nieuw voor mij. Een wereld op zich, met een eigen taal en cultuur. Andersom was mijn didactische aanpak anders dan dat Leonie, Mare, Sam en Marieke op hun eigen opleiding gewend waren. Ook zaten zij in de klas met studenten van alle opleidingen zorg en welzijn, die allemaal vanuit hun eigen referentiekader met hen meedachten. Dit was een supermooie en leerzame ervaring!"

Met dit onderzoek wonnen de studenten Medische Hulpverlening op het 2e symposium van Praktijkinnovatie in Zorg en Welzijn (PZW) de publieksprijs voor hun onderzoeksproject. In september start de 3e lichting van circa 230 studenten met deze vernieuwende onderwijseenheid.

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn

Studenten vanuit verschillende zorg en welzijn opleidingen die samenwerken aan vraagstukken vanuit de praktijk: dát is de kracht van de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn.

128829 GGM K33 kantine rode hoge stoelen studenten