“Het was 1 groot leerproces”

Interprofessioneel werken binnen zorg en welzijn is een enorm goede leerschool voor studenten. Dat blijkt ondermeer uit de ervaringen van 2 studenten Verpleegkunde en 1 student Voeding en Diëtetiek. Samen deden ze een semester interprofessioneel praktijkgericht onderzoek in Lab & Werkplaats Lindenholt.

416538 Hariette Bakker, Susila Bartholomeus en Storm Graaf. PZW. IPO. APS

Storm Graaf volgt de opleiding Verpleegkunde en had vooraf niet gedacht dat deze manier van onderzoek doen zo alomvattend zou zijn. “Het was 1 groot leerproces.” Medestudent Harriet Bakker beaamt: “Je komt samen tot iets waar je in je uppie niet uitkomt.” 

Je komt samen tot iets waar je in je uppie niet uitkomt.”

Stapje achteruit

In plaats van monodisciplinair onderzoek doen, richten studenten zich tijdens interprofessioneel praktijkgericht onderzoek op multidisciplinair onderzoek. Student Voeding en Diëtetiek Susila Bartholomeus vertelt: “Het is zo belangrijk om tussen de verschillende disciplines samen te werken. Ik had al wat onderzoekservaring, maar ik heb enorm veel geleerd van Storm en Harriet over hoe zij onderzoek doen. In je eentje kun je snel in een tunnelvisie terechtkomen. Door even een stapje achteruit te doen en te overleggen met een ander -en in dit geval met een andere discipline- krijg je zoveel meer en betere oplossingen.”  

Door even een stapje achteruit te doen en te overleggen met een andere discipline krijg je zoveel meer en betere oplossingen zodat je iemand nog beter kunt helpen.”

Sociale kwaliteit 65-plussers

Het onderzoeksonderwerp waar de 3 studenten zich in vast hebben gebeten, kwam vanuit de Stichting Bewonersoverleg Lindenholt. Die is verbonden aan het Wijkatelier dat zich richt op de leefbaarheid van ouderen en hun ervaringen in stadsdeel Lindenholt. Samen met senioronderzoeker Koen Dortmans en wijkdocent Bea Jonker van de HAN deden de studenten onderzoek naar de sociale kwaliteit van 65-plussers uit de wijk Lindenholt in Nijmegen. 

Andere bril

Harriet kijkt terug op een intensief, maar zeer bevredigend halfjaar. “Ik ben blij dat ik interprofessioneel praktijkgericht onderzoek gekozen heb. Samenwerken is ontzettend leuk. We hebben op elkaar leren bouwen. Heel bijzonder. Zeker met iemand die een andere discipline heeft.” Storm: “In het begin vergt de samenwerking afstemming om opleiding overstijgend te werken. Je kijkt namelijk allemaal met je eigen bril naar een onderwerp. Maar als je uiteindelijk het eindproduct ziet dat we met z’n allen hebben neergezet, was dat met alleen studenten vanuit Verpleegkunde nooit gelukt.”  

In het begin vergt de interdisciplinair samenwerking om afstemming. Maar als je uiteindelijk het eindproduct ziet, was dat zonder de andere discipline nooit gelukt.”

Dezelfde basiskennis

Harriet is van mening dat ze dezelfde waarden heeft als de andere 2 studenten en dat ze allemaal hetzelfde doel hebben. Namelijk: iemand beter maken. “We hebben dezelfde basiskennis, maar als je elkaars disciplines beter kent, voegt dat veel toe.” Storm beaamt: “We zijn ons er nu sneller van bewust wat een andere discipline inhoudt. Zo denken we straks in de praktijk eerder: daar kan een diëtist of een fysiotherapeut bij helpen.”  

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn

Omdat de praktijk door maatschappelijke veranderingen steeds complexer wordt is interprofessioneel praktijkgericht onderzoek doorontwikkeld tot een nieuwe innovatieve onderwijseenheid: Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW). Het start in september. In deze onderwijseenheid werken studenten van maar liefst 10 verschillende opleidingen en 3 academies samen aan een praktijkvraagstuk op het gebied van zorg en welzijn.

128832 GGM K33 kantine rood zitje groep studenten