Maria Hendriks: “Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict voorziet in de behoefte van de markt”

87501 jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (iXperium/CoE) heeft tot doel om samen te bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict. Eind vorig jaar liet dit omvangrijke samenwerkingsverband zich via een peer review (leren-van-elkaar-model) onder de loep nemen.

De resultaten spreken boekdelen. Het is duidelijk dat het iXperium/CoE zich over de hele linie in de voorhoede begeeft. 

Leren met ict

Het iXperium/CoE speelt al een jaar of 10 een voorname rol in de vraag hoe we de huidige leraren, maar ook de studenten die de lerarenopleiding volgen competent krijgen in leren en lesgeven met én over ict. Inmiddels is een stevige netwerkorganisatie opgebouwd waarin schoolbesturen en onderwijsinstellingen over de hele onderwijskolom (van voorschoolse opvang tot hbo) samenwerken met het Lectoraat Leren met ict van de HAN, met de lerarenopleidingen van de HAN, met andere lerarenopleidingen in den lande én diverse andere onderzoekspartners en intermediaire organisaties.
 

Doorontwikkelen

Het gaat uitstekend met het iXperium/CoE. De peer review (opgezet door Katapult, een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden in het mbo en hbo) is bedoeld om te achterhalen hoe het iXperium/CoE de volgende stap kan zetten. De aanbevelingen die uit de review rollen, worden gebruikt voor doorontwikkeling.

Review commissie

“Een pittige klus,” vertelt Maria Hendriks (academic director CoE Techniek Onderwijs, TechYourFuture) die op één dag 11 onlinegesprekken voerde met ruim 30 partners. Zij zat samen met Corina Kuipers (directeur Corporate Venturing Network), Joost Degenaar (voorheen CoE Healthy Ageing) en Sander van der Ham (Platform Talent voor Technologie) in het review commissie.
Maria focust zich met TechYourFuture ook op onderwijs, inclusief een leven lang ontwikkelen. Zij is dus vanuit Katapult dé persoon om gevraagd en ongevraagd advies te geven. “Ik ben er met veel plezier ingedoken en heb er net zoveel van geleerd als het iXperium/CoE zelf.” 

372929 maria Hendriks van Universiteit Twente. Academic Director TechYourFuture

Absolute experts

Maria voerde met haar collega-reviewers gesprekken met onder meer bestuurders uit de samenwerkingverbanden van iXperium/CoE, docenten uit de leraren- en masteropleidingen, programmamanagers vanuit het werkveld, betrokken lectoren en hoogleraren, de academiedirecteur van de Academie Educatie en de programmamanager vanuit het HAN- zwaartepunt Smart Region. ”De deelnemende onderzoekers van hogescholen en universiteiten geven aan dat ze de onderzoekers binnen het iXperium/CoE herkennen en erkennen als absolute experts op dit domein,” vertelt Maria.

Gevestigde naam

“Het is voor mij geen nieuws dat het iXperium/CoE een gevestigde naam is in het land, dat er veel waardering is voor hetgeen zij doen en dat zij landelijk breed vertegenwoordigd zijn. Het is ook overduidelijk dat het iXperium/CoE voorziet in de behoefte van de markt. Dat heeft corona nog eens extra laten zien. Ze hebben goed de aansluiting bij landelijke initiatieven weten te vinden. Wat me verraste, is dat de kerngroep van het CoE relatief klein is en vanuit één academie komt.” 

Aanbevelingen

Dit was dan ook voorafgaand aan de review één van de ontwikkelvragen van het iXperium/CoE. ‘Hoe is het iXperium/CoE georganiseerd en wat is nodig voor doorontwikkeling?’ Daar zijn aanbevelingen voor gedaan. Maria vertelt: “Dat betekent iXperium/CoE als kenniscentrum breder binnen de HAN positioneren en de samenwerking met andere Academies versterken. Het eigenaarschap van de regionale partners kan meer in het veld weggelegd worden. Daarmee kan een beweging in gang gezet worden waarbij implementatie en te realiseren impact meer centraal komt te staan. Belangrijk daarbij is dat er een juiste balans is tussen kennisontwikkeling, innovatie en implementatie. En dat de beweging een co-productie is van het onderzoek, het onderwijs en de lerarenopleidingen.”

Profilering iXperium/CoE

Om door te ontwikkelen is behalve de implementatie in de praktijk, ook een langjarig commitment met de partners van belang. Het review panel adviseert om niet alles tegelijk aan te pakken maar een paar thema’s of onderwerpen te kiezen die hoog op de agenda staan. “En ook om nog sterker gebruik te maken van betrokken personen uit het werkveld die willen optreden als ambassadeur, zoals bepaalde bestuurders die we gesproken hebben nu al uitdrukkelijk doen.”

Winst behalen

Wat naar voren kwam, is dat de algemene profilering beter kan. De verschillende groepen die het reviewpanel gesproken heeft, hebben verschillende beelden bij iXperium/CoE. Niet voor iedereen is het onderscheid tussen de regionale iXperium labs en het iXperium/CoE duidelijk. “Vaak denk je bij een Centre of Expertise alleen aan onderzoek. Het is veel meer dan dat. Daar is winst te behalen.”

Vaak denk je bij een Centre of Expertise aan onderzoek. Het is veel meer dan dat. Daar is winst te behalen.

Sterk netwerk

Het iXperium/CoE heeft veel bereikt volgens het review panel. Een sterk netwerk en toenemende naamsbekendheid in de kinderopvang, so, po, vo, hbo en wo, en zijn er waardevolle verbindingen met landelijke partijen (OC&W, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Versnellingsplan en Doorpakken op digitalisering). Ook is het praktijkgerichte onderzoek goed ontwikkeld met 3 samenhangende programmalijnen en een groot portfolio aan onderzoeksprojecten. Er werkt een enthousiast en deskundig team.

Doorwerking

De aanpak van een iXperium designteam brengt de driehoek (onderzoek, onderwijs, opleiding) in de praktijk samen. Het iXperium/CoE levert concrete producten en tools die in de praktijk gebruikt worden zoals de Monitor Leren en lesgeven met ict en de iXperiums labs als fysieke leeromgeving. Mede dankzij het iXperium/CoE kent Leren en lesgeven met ict een goede doorwerking in curricula van (leraren)opleidingen binnen de HAN.

elkaar vooruithelpen

Het bouwen en doorontwikkelen van een krachtig innovatienetwerk van onderzoek, opleiding en praktijk is een complexe klus. Daarom is het van belang dat publiek-publieke of publiek-private samenwerkingen, zoals Centres of Expertise, van elkaar leren. Dat werkt uitstekend via een periodieke peer review. Centres of Expertise helpen elkaar op die manier vooruit en zorgen voor reflectie en bezinning. Je laat intern en extern zien wat voor meerwaarde je hebt, wat je de afgelopen periode hebt bereikt en op welke manier je kunt doorontwikkelen.