Sneller Herstel en het Lectoraat Neurorevalidatie- Eigen Regie en Participatie tekenen convenant met Attent Zorg en Behandeling

Het Centre van Expertise Sneller Herstel en Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen Regie en Participatie van de HAN hebben op 10 oktober een convenant getekend met Attent Zorg en Behandeling. “Wij werken samen met Attent op het gebied van onderzoek om zodoende het Topcare-predicaat voor te bereiden,” vertelt associate lector Neurorevalidatie, Ton Satink.

Ton Satink, Wiko Vlasblom en Hans Kerstens

Ton licht toe: “Een Topcare-expertisecentrum verbetert de kwaliteit van zorg en behandeling en bevordert onderzoek en de onderzoekscultuur. Attent zocht hiervoor samenwerking met een lectoraat en innovator. Waardevol natuurlijk dat Attent ons ziet als experts op het gebied van onderzoek in het veld van geriatrische en neurorevalidatie.”

Midden in de praktijk

Het is voor de HAN een uitgelezen kans om samen met de praktijk te werken aan innovaties in de zorg. “Bij Attent kunnen we midden in en met de praktijk producten ontwikkelen door middel van onderzoek. Dit leidt naast de onderzoeksresultaten ook tot scholing voor werknemers van Attent en inzichten uit de praktijk die teruggekoppeld worden naar het onderwijs op de HAN.”

Directeur thuis en Kortdurende Zorg bij Attent, Harduine Velmans: “Dankzij de samenwerking wordt het mogelijk vragen uit de praktijk uit te werken tot praktijkonderzoeken. Zo ontstond het praktijkonderzoek naar het oefenverlof. Dat is nu bijna afgerond. De volgende stap is om het oefenverlof verder te verbinden aan de zorgprocessen. Zo wordt op een praktische manier gewerkt aan het verbeteren van zorg en behandeling.”

453316 Harduine Velman Attent

Interessant voor studenten

Onderzoek vindt bij Attent plaats met werknemers en cliënten. Zeer interessant voor studenten die op de werkvloer helpen met onder andere praktijkopdrachten zoals ‘Wat betekent het concept persoonsgerichte zorg voor de geriatrische revalidatie?’. Om persoonsgerichte zorg goed in te voeren, moeten we eerst onderzoeken wat het voor cliënten en medewerkers betekent. “Studenten gaan onder meer ook aan de slag met de ontwikkeling van behandelprogramma’s voor mensen met licht cognitieve aandoeningen. Studenten gaan daar deelprojecten voor uitvoeren, want het lijkt erop dat het revalidatieproces voor deze doelgroep vertraagt,” weet Ton.

Samen werken we op een praktische manier aan het verbeteren van zorg en behandeling.”

Over de lectoraten heen

Het Lectoraat Neurorevalidatie Eigen Regie en Participatie kan dankzij de samenwerking met Attent een bijdrage leveren aan optimale begeleiding van mensen met neurologische aandoeningen in de geriatrische revalidatie. “Dat doen we op een innovatieve en onderzoeksmatige manier.”
Hans Kerstens, programmamanager van het Centre of Expertise Sneller Herstel tekent ook. “Waar het lectoraat zich voornamelijk richt op onderzoek en ontwikkeling van zorg voor mensen met een neurologische aandoening, kijkt Sneller Herstel over de lectoraten heen naar verdere ondersteuning in de praktijk. Bij Sneller Herstel ligt de focus op innovatie en de ontwikkeling van zorg en zorgproducten.”  

Bij Sneller Herstel ligt de focus op innovatie en de ontwikkeling van zorg en zorgproducten.”

Op de headerfoto staan: Ton Satink (associate lector HAN Neurorevaldiatie), Wiko Vlasblom (bestuurder Attent Zorg en Behandeling) en Hans Kerstens (Programmamanager Centre of Expertise, Sneller Herstel).