Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie

433763 Oude man tuiniert.

Het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie zet zich in voor optimale revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met neurologische aandoeningen. De ambitie van het lectoraat is om alle mensen met hersenletsel in staat te stellen een betekenisvol leven te leven.

Dit doet het lectoraat door te onderzoeken hoe mensen na een neurologische aandoening hun meest waardevolle activiteiten en eigen regie kunnen behouden. Samen met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals ontwikkelt het lectoraat slimme oplossingen en werkwijzen die ervoor zorgen dat mensen na een

neurologische aandoening naar eigen wens mee kunnen blijven doen in hun naaste omgeving en in de maatschappij. Het lectoraat besteedt hierbij expliciet aandacht aan ‘kansengelijkheid’. Het vergroten van de kansen die mensen na hersenletsel hebben om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven, is dan ook een belangrijk aspect van het onderzoek.

Het lectoraat richt zich op:

 • Persoonsgerichte, efficiënte en effectieve neurorevalidatiezorg in de eigen leefomgeving
 • Succesvolle transitie van mensen met hersenletsel vanuit een revalidatieinstelling naar huis
 • Benutten van (nieuwe) technologie ter ondersteuning van de persoon met hersenletsel, zijn/haar naasten én de betrokken zorgprofessionals.

Expertises

 • Neurorevalidatie, sociale participatie
 • Zelfmanagement en eigen regie in het dagelijks leven
 • Interdisciplinair samenwerken in de eerstelijn
 • Samenwerken met naasten/het sociale netwerk van cliënten
 • Kwalitatief onderzoek
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Ontwerpgericht onderzoek
 • Participatief Actieonderzoek
 • Onderzoek

  Het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie brengt onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar in verbinding. Het lectoraat voert zelf onderzoek uit maar begeleidt ook zorgprofessionals en organisaties in het doen van praktijkgericht onderzoek, het toepassen van onderzoeksresultaten en het implementeren en evalueren van nieuwe werkwijzen. Verder verzorgt het lectoraat bachelor, master, post-hbo en ‘in-company’ onderwijs.

   
 • Onze kennis

  Het lectoraat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en behandelmethoden en richt zich op de vertaling van theorie naar praktijk.

   

Nieuws en artikelen

Juliane promoveert op systemische sclerose

HAN-docent ergotherapie en onderzoeker bij de Sint Maartenskliniek, Juliane Stöcker is al 20 jaar betrokken bij systemische sclerose (oftewel sclerodermie). Half maart promoveerde ze op deze zeldzame reumatische auto-immuunziekte.

509668 Frank Reuma, Ria Nijhuis, Juliane Stocker en Els van den Ende tijdens de promotie van Juliane Stocker

Anticiperen op schommelingen in spasticiteit

Docent-onderzoeker en programmamanager van het Centre of Expertise Sneller Herstel, Hans Kerstens is gepromoveerd op het onderwerp online monitoren van spasticiteit. Vanuit de wetenschap is er veel bekend over spasticiteit, maar niet over de gevolgen van spasticiteit die patiënten ervaren en wat ze zélf belangrijk vinden in de behandeling.

513400 Hans Kerstens tijdens zijn promotie

Bert de Swart geridderd

Oud-lector Neurorevalidatie Bart de Swart heeft op 3 maart uit handen van Marieke Moorman, burgemeester van Land van Cuijk een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

438178 Neurorevalidatie Bert de Swart

Lector Bert de Swart is met pensioen

Bert de Swart is met pensioen. In april 2007 is hij aangesteld om het HAN Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie op te zetten en dat heeft hij met verve gedaan. Hij heeft behalve het onderwerp neurorevalidatie ook het interprofessioneel werken en het belang van de samenwerking tussen onderwijs, praktijk en onderzoek stevig op de

492458 Lector Neurorevalidatie Bert de Swart tijdens zijn afscheid

Waar ligt het spraakprobleem bij kinderen nu écht?

Spraakonwikkelstoornissen behoren tot de meest behandelde stoornissen door logopedisten. Een genormeerd spraakonderzoek is er echter nog niet. Onderzoeker Sanne Diepeveen heeft daar in haar promotieonderzoek naar gekeken.

474309 Onderzoeker Sanne Diepeveen tijdens haar promotie

"Kijk wat een kind zélf belangrijk vindt"

Of kinderen nu een energiestofwisselingsziekte hebben of niet, uit onderzoek blijkt dat ze ondanks beperkingen dezelfde type activiteiten uitvoeren en dezelfde behoeften hebben als ‘gezonde’ kinderen. Zelf kunnen beslissen, dingen samen doen en van elkaar leren vinden ze net zo belangrijk.

473174 Marieke Rothuizen in een blauwe jurk samen met haar promotor tijdens haar promotie

Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Partic

Het Centre van Expertise Sneller Herstel en Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie van de HAN hebben op 10 oktober een convenant getekend met Attent Zorg en Behandeling. “Wij werken samen met Attent op het gebied van onderzoek om zodoende het Topcare-predicaat voor te bereiden,” vertelt associate lector Neurorevalidatie, Ton Satin

453923 Ondertekening met Attent. Hans Kerstens, Ton Satink en Wiko Vlasblom

Blijven meedoen na een beroerte

In de eerste periode na een beroerte worden mensen meestal intensief begeleid door een multidisciplinair team van revalidatieprofessionals. Hierna is het vaak aan de cliënt zelf. Maar hoe krijgt deze het voor elkaar om de winst die tijdens de revalidatie geboekt is, te behouden?

381829 Promotie Sandra Jellema

Ton Satink associate lector Neurorevalidatie - Ei

Senior-onderzoeker bij het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie, Ton Satink, wordt vanaf 1 januari 2022 associate lector bij dit lectoraat. "Ik heb veel zin om samen met de praktijk, studenten, lectoraten en andere partners te werken aan een betekenisvolle toekomst voor cliënten met neurologische aandoeningen"

153950 Ton Satink docent onderzoeker ergotherapie neurorevalidatie

Inclusie voor mensen met een beperking

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking worden in het dagelijks leven uitgesloten van zaken, simpelweg omdat ze ergens met een rolstoel niet naar binnen kunnen of niet volwaardig deel kunnen nemen in verband met slechthorendheid of slecht zicht.

387280 Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk

Samen innoveren

In 2021 zijn 7 docent-onderzoekers gestart als innovator bij zorginstellingen in de regio, waar zij zich 1 dag per week inzetten om het innovatieve vermogen van die zorginstellingen op het gebied van zorg en welzijn te vergroten.

33006 meter om enkel heen

Onze lectoren

associate lectorTon Satink

Door demografische ontwikkelingen in Nederland zien we een toename van mensen met neurologische aandoeningen (bijv. beroerte, dementie, Parkinson, MS). Tevens zien we dat de revalidatiezorg door wisselende gezondheidsvaardigheden en sociaal economische gezondheidsverschillen niet voor iedereen even bereikbaar is. Ton vindt het belangrijk om onderzoek te doen en (specialistische) programma's te ontwikkelen zodat deze groep mensen (ondanks een beperking) zo goed mogelijk hun leven kunnen vormgeven met en in hun sociale netwerk. 

420348 Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Maak kennis Ons team

Ton Satink

Associate lector
420348 Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Hans Kerstens

Onderzoeker
420345 Portretfoto Hans Kerstens voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Sanne Diepeveen

Onderzoeker
470813 Onderzoeker bij het lectoraat neurorevalidatie, Sanne Diepenveen

Marjolein Thijssen

Onderzoeker
468802 Marjolein Thijssen, onderzoeker Radboud en HAN neurorevalidatie

Lianne Remijn

Onderzoeker
228011 master neurorevaidatie en innovatie docent testimonial lianne remijn

Dinja van der Veen

Onderzoeker
Dinja van der Veen in onderzoeker bij het lectoraat Neurorevalidatie

Lieke Dekkers

Onderzoeker
454519 Lieke Dekkers. innovator bij het Centre of Expertise Sneller Herstel

Marieke Rothuizen-Lindenschot

Onderzoeker
154088 Marieke Lindenschot docent onderzoeker Ergotherapie

Sandra Jellema

Onderzoeker
420347 Portretfoto Sandra Jellema voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Marianne de Jong

Secretariaat
434186 Marianne de Jong van de academie paramedische studies

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het lectoraat.

Bezoekadres
Kapittelweg 33 in Nijmegen (B-vleugel)
Marianne.dejong@han.nl

 

Meer leren over dit onderwerp

Ergotherapie

Voltijd Bachelor opleiding Ergotherapie

Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen. Denk aan werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

299401 Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

Fysiotherapie

Numerus fixus opleiding Fysiotherapie

Wil jij mensen begeleiden en coachen om in beweging te komen en te blijven? Vind je het interessant om te leren hoe mensen bewegen en waarom het bewegen niet altijd vanzelfsprekend gaat? En wat je eraan kunt doen om het bewegend functioneren te verbeteren? Kies dan voor hbo Fysiotherapie aan de HAN!

415955 Fysiotherapie, K33 b1, overleg, drie studenten, laptop

Logopedie

Voltijd Bachelor opleiding

Eten, drinken of communiceren is voor sommige kinderen of volwassenen niet eenvoudig. Dan begeleid jij cliënten toch graag bij taal-, gehoor-, spraak-, stem- of slikproblemen? Kies voor Logopedie aan de HAN!

logopedie expert BITE

MasterNeurorevalidatie & Innovatie

Het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie werkt nauw samen met de master Neurorevalidatie & Innovatie. Samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld is noodzakelijk om de zorgkwaliteit te verhogen zodat patiënten sneller herstellen. Tijdens de master leer je onder meer innovaties te implementeren.

studenten lachen

AcademieParamedische zorg

De Academie Paramedische Studies draagt bij aan een gezonde regio; een regio waarin mensen kunnen meedoen en een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat doen we samen met het werkveld van de paramedische zorg, met publieke partners en met het bedrijfsleven.

logopedie betrokken student docent