oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Het lectoraat levert een bijdrage aan optimalisering van de revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met fysieke en/of cognitieve beperkingen. De toevoeging 'neuro' laat zien dat we ons richten op patiënten met stoornissen in het spier- en zenuwstelsel, de cognitie en/of het gedrag.

Er is sprake van vergrijzing en ontgroening in onze samenleving. Een gevolg hiervan is de komende decennia een toename van het aantal patiënten met één of meerdere neurologische aandoeningen, een toename van de kosten en een afname van het aantal zorgverleners. Dit vraagt om nieuwe revalidatietechnieken, behandelmethoden en goed en anders opgeleide professionals.
 

  • Onderzoek

    We brengen onderwijs en onderzoek en praktijk met elkaar in contact. En zorgen ervoor dat partijen onderzoeksresultaten gebruiken om onderwijs en zorgverlening te verbeteren. 
  • Onze kennis

    Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en behandelmethoden en richten ons op de vertaling van theorie naar praktijk.

Nieuws

HAN ondertekent convenant Inclusie voor mensen met een beperking
387280 Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk
Sandra Jellema promoveertBlijven meedoen na een beroerte
381829 Promotie Sandra Jellema
153950 Ton Satink docent onderzoeker ergotherapie neurorevalidatie

Onze lectoren

LectorBert de Swart

Bert vindt het belangrijk dat zorgprofessionals al tijdens hun opleiding leren om met elkaar samen te werken, kennis te nemen van elkaar vakgebied en elkaar leren respecteren. Binnen de neurorevalidatie wordt namelijk samengewerkt met meerdere disciplines zoals paramedisch, verpleegkundig en medisch. 

Lector Bert de Swart van het lectoraat Neurorevalidatie

associate lectorTon Satink

Door demografische ontwikkelingen in Nederland zien we een toename van mensen met neurologische aandoeningen (bijv. beroerte, dementie, Parkinson, MS). Tevens zien we dat de revalidatiezorg door wisselende gezondheidsvaardigheden en sociaal economische gezondheidsverschillen niet voor iedereen even bereikbaar is. Ton vindt het belangrijk om onderzoek te doen en (specialistische) programma's te ontwikkelen zodat deze groep mensen (ondanks een beperking) zo goed mogelijk hun leven kunnen vormgeven met en in hun sociale netwerk. 

98290 Ton Satink

Maak kennis Ons team

Puck Goossens

Ondezoeker
Onderzoeker Puck Goossens

Ton Satink

Senior onderzoeker
Ton Satink

Dinja van der Veen

Junior onderzoeker
Dinja van der Veen in onderzoeker bij het lectoraat Neurorevalidatie

Meer leren over dit onderwerp

Ergotherapie

Voltijd Bachelor opleiding Ergotherapie

Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen, zoals werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

299401 Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

Fysiotherapie

Numerus fixus opleiding Fysiotherapie

Wil jij mensen begeleiden en coachen om in beweging te komen en te blijven? Vind je het interessant om te leren hoe mensen bewegen en waarom het bewegen niet altijd vanzelfsprekend gaat? En wat je eraan kunt doen om het bewegend functioneren te verbeteren? Kies dan voor hbo Fysiotherapie aan de HAN!

415955 Fysiotherapie, K33 b1, overleg, drie studenten, laptop

Logopedie

Voltijd Bachelor opleiding

Eten, drinken of communiceren is voor sommige kinderen of volwassenen niet eenvoudig. Dan begeleid jij hen toch graag bij taal-, gehoor-, spraak-, stem- of slikproblemen? Kies voor Logopedie aan de HAN!

logopedie expert BITE

AcademieParamedische zorg

De Academie Paramedische Studies draagt bij aan een gezonde regio; een regio waarin mensen kunnen meedoen en een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat doen we samen met het werkveld van de paramedische zorg, met publieke partners en met het bedrijfsleven.

logopedie betrokken student docent