Ton Satink

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met neurologische aandoeningen zo lang mogelijk een betekenisvol leven kunnen leiden? Hoe kan neurorevalidatie bijdragen aan het vergroten of het behoud van de ervaren gezondheid van deze mensen, waarbij de neurorevalidatie als persoonsgerichte en geïntegreerde zorg wordt aangeboden in de eigen leefomgeving van cliënten, al dan niet met technologie? Samen met de praktijk en het lectoraat pakt Ton deze vragen met hart en ziel op.

38d2903c-0cf9-11ee-95f4-02565807075b Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Neurorevalidatie betekent (bijna) per definitie revalidatiezorg die geïntegreerd wordt aangeboden. We zien een transitie van intramurale revalidatie en zorg naar de eigen leefomgeving van de cliënt. Waar voorheen vooral multidisciplinaire teams in instellingen specialistische neurorevalidatie aanboden, zien we nu innovatieve netwerken van neurorevalidatie in de 1e lijn ontstaan. In deze netwerken weten professionals uit zorg, revalidatie en welzijn elkaar steeds beter te vinden. Deze transitie en ontwikkeling van specialistische revalidatiezorg (alsmede het bevorderen van eigen regie, zelfmanagement en participatie in dagelijkse activiteiten van cliënten én de naasten) willen we als lectoraat Neurorevalidatie- Eigen regie en Participatie graag ondersteunen door middel van praktijkgericht onderzoek. We vertalen ons onderzoek in de praktijk naar het onderwijs (o.a. via de master Neurorevalidatie en Innovatie), om nieuwe professionals in de neurorevalidatie op te leiden.

429ba9cc-0ceb-11ee-aeba-02565807075b Ton Satink

Over Ton Satink

Expertises:

  • Persoonsgerichte zorg
  • Zelfmanagement in de neurorevalidatie
  • Interprofessioneel werken in de neurorevalidatie
  • Zorginnovatie en -vernieuwing
  • Eigen regie in dagelijkse activiteiten
  • Praktijkgericht onderzoek

Het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie

Doordat Nederlands vergrijst, zien we de komende jaren een toename van patienten met neurologische aandoeningen. Dat vraagt behalve om nieuwe revalidatietechnieken en behandelmethoden om goed opgeleide professionals. Dat vraagt om nieuwe kennis.

 

oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Nieuws

Van gefragmenteerd naar gezamenlijk onderzoekLectorenplatform Leven met Hoofdzaken opgericht
521582 Een man en vrouw samen onder een paraplu
Juliane Stöcker promoveert op systemische sclerose“Ik ben een betere docent, onderzoeker en ergotherapeut geworden”
2d7a0aa2-0cff-11ee-9886-02565807075b Frank Reuma, Ria Nijhuis, Juliane Stocker en Els van den Ende tijdens de promotie van Juliane Stocker
7bb52350-0cff-11ee-be88-02565807075b Hans Kerstens tijdens zijn promotie
Officier in de Orde van Oranje-NassauOud-lector Bert de Swart geridderd
c2f77420-0cfa-11ee-a260-02565807075b Neurorevalidatie Bert de Swart
86054446-0cfc-11ee-8e74-02565807075b Onderzoeker Sanne Diepeveen tijdens haar promotie
Marieke Rothuizen-Lindenschot is gepromoveerd "Kijk wat een kind zélf belangrijk vindt"
7fd6cc20-0cfc-11ee-93d4-02565807075b Marieke Rothuizen in een blauwe jurk  samen met haar promotor tijdens haar promotie
224339 master neurorevalidatie en innovatie docent testimonial paul van keeken
3ad2cb4a-0cf9-11ee-9193-02565807075b Groepsfoto innovatoren voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Artikelen

Reflectie op het verhaal van Brechje over dochter Janske Onderzoek naar betekenisvol leven voor kinderen
473175 Marieke Rothuizen-Lindenschot in een blauwe jurk tijdens haar promotie
4b0c6b5a-0cff-11ee-b285-02565807075b Rudie van den Heuvel bij een 3d printer
Hoofddocent & coach van de master Neurorevalidatie & Innovatie Hoofddocent Erwin Joosten
176488 master neurorevalidatie en innovatie docent testimonial erwin joosten 2020
Fysiotherapeut met specialisatie dwarslaesieMaster in opleiding Jessica van der Lede
55866c24-0cfb-11ee-a296-02565807075b Portret foto van master in opleiding, Jessica van der Lede
Revalidatiearts en onderzoeker bij De HoogstraatWerkgever Janneke Stolwijk
342c9936-0cfb-11ee-95ad-02565807075b Janneke Stolwijk revalidatiearts bij de Hoogstraat in Utrecht. master neurorevalidatie en innovatie

Projecten

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

meisje met prothese armen neemt frietjes aan tafel met goep tienermeisje

Het sociale netwerk in de revalidatie na hersenletsel

In dit project onderzoekt het lectoraat op welke manier naasten, zoals familieleden, vrienden en bekenden, het beste betrokken kunnen worden bij de revalidatie van mensen met hersenletsel.

536966 Teamfoto van mensen die de handen omhoog houden. Rolstoel. Neurorevalidatie

De Activiteitenweger

De Activiteitenweger is een hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. Hierdoor kan een cliënt bepalen welke activiteiten hij of zij binnen de eigen energiegrenzen aankan.

536759 Vrouw slaat haar armen vrolijk uit. Geniet van het leven.

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

237719 oude man, hand met stok

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Ton Satink met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'Neurorevalidatie'.

overleg met post-its

Nevenfunctie

Ton heeft de volgende nevenfunctie:

  • Stafdocent European Masters of Science in Occupational Therapy
  • Lid klankbordgroep Ergotherapierichtlijn Hersenletsel