237719 oude man, hand met stok

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

Snelle info

Projectleider:

Ton Satink

Startdatum:

September 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

2,5 jaar

Subsidieverstrekker:

Regieorgaan SIA

Om de overgang van het ZZG Herstelcentrum naar huis voor cliënten (en mantelzorgers) te vergemakkelijken is het kwaliteitsproject 'Oefenverlof met studenten' uitgevoerd.

Aanleiding

Uit de literatuur blijkt dat de overgang van de klinische revalidatiefase naar huis door veel mensen na een beroerte (CVA) wordt ervaren als een periode met uitdagingen, stress en onzekerheid. Wanneer CVA-cliënten thuis komen dan worden ze geconfronteerd met de gevolgen van het CVA. Juist in de 1e fase heeft men behoefte aan begeleiding bij het stellen van doelen en actieplannen, om uiteindelijk de draad weer op te pakken.

Doel

Doestelling van het project was om voor CVA-cliënten de overgang van de klinische revalidatiefase in het ZZG Herstelcentrum naar huis te verbeteren. Een onderliggend doel hierbij is om de cliënt te ondersteunen in het ontwikkelen van zelfregie over de dagelijkse activiteiten.

Achtergrond

Uit een eerder promotie onderzoek naar het proces van zelfmanagement onder CVA-cliënten van Ton Satink bleek dat cliënten en mantelzorgers in deze fase ondersteuning gemist hadden en regelmatig behoefte hadden aan een maatje. In dit kader is in 2019 gestart met een HBO-postdoc project in het ZZG Herstelcentrum te Groesbeek om de overgang van de klinische revalidatiefase naar huis te vergemakkelijken.

Resultaten

Het eindproduct 'Oefenverlof met een student' laat zien dat het mes aan 2 kanten kan snijden. De CVA-cliënt krijgen extra revalidatiemomenten en de student heeft extra leerervaring.

120297 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- man legt hand op hand student
Maak kennis 

Ons team

Dr. Ton Satink

postdoc-onderzoeker, projectleider en associate lector bij het HAN Lectoraat Neurorevalidatie
98290 Ton Satink

Drs. Marlies van Kiem

Logopedist en contactpersoon CVA-team ZZG Herstelcentrum
328801 icoon, mens, geen portret, anoniem

Drs. Helene Rompen

Wijkdocent/begeleider Interprofessioneel Praktijkgericht Onderzoek, HAN
328801 icoon, mens, geen portret, anoniem

Leden van de werkgroep Alles is Revalidatie, ZZG Herstelcentrum

Meedoen?

Dr. Ton Satink
Ton.Satink@han.nl
+ 31 6 15484922

CoE Sneller Herstel

Het Center of Expertise (CoE) Sneller Herstel verbetert met praktijkgericht onderzoek de revalidatiezorg, welzijn en participatie. Het CoE werkt samen met netwerkpartners op duurzame wijze aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom deze onderwerpen.

360544 Blauwe neuronen. Sneller Herstel