oude man, hand met stok

Door middel van een ontwerpgericht onderzoek is gedurende 2 jaar gewerkt aan het doel om de overgang van het ZZG Herstelcentrum naar huis te verbeteren. Vanuit de opvatting dat je geen zorginnovaties kunt doorvoeren zonder de mensen om wie het gaat, zijn we in gesprek gegaan met cliënten, mantelzorgers en natuurlijk de professionals van het CVA-team van het ZZG Herstelcentrum. Al snel werd duidelijk dat studenten hier ook bij hoorden, want we kregen de overtuiging dat studenten een belangrijke rol konden vervullen in de overgang van het ZZG Herstelcentrum naar huis.

Data-verzameling en data-analyse, ontwerpprocessen en de uiteindelijke ontwikkeling en evaluatie van het oefenverlof hebben plaatsgevonden door individuele en groepsinterviews, participerende observaties en informele gesprekken.

Eindproduct: oefenverlof met een student

Het eindproduct is het 'Oefenverlof met studenten': studenten inzetten tijdens een oefenverlof van een CVA-cliënt in de thuissituatie. Cliënten ontvangen extra revalidatiemomenten door de inzet van studenten. Studenten krijgen een extra leerervaring via activiteiten tijdens het oefenverlof. Hiermee is het Oefenverlof met een student een innovatie in revalidatiezorg en onderwijs.

een thuiszorgverpleegkundige helpt een nog thuiswonende oudere dame met beginnende dementie bij de dagelijkse zorgtaken

Vervolg

Inmiddels is vanuit 2 andere instellingen in de regio Gelderland belangstelling voor het Oefenverlof met een student. Na een exploratieve fase kijkt het behandelteam op welke manier het Oefenverlof binnen de werkwijze van het team te implementeren is.

CoE Sneller Herstel

Het Center of Expertise (CoE) Sneller Herstel verbetert met praktijkgericht onderzoek de revalidatiezorg, welzijn en participatie. Het CoE werkt samen met netwerkpartners op duurzame wijze aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom deze onderwerpen.

Blauwe neuronen. Sneller Herstel