360544 Blauwe neuronen. Sneller Herstel

Het Center of Expertise (CoE) Sneller Herstel verbetert met praktijkgericht onderzoek de revalidatiezorg, welzijn en participatie. Het CoE werkt samen met netwerkpartners op duurzame wijze aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom deze onderwerpen.

Wat doen we?

Dankzij duurzame samenwerkingen met netwerkpartners, fungeert het CoE Sneller Herstel als motor voor kennisontwikkeling en innovatie met betrekking tot revalidatiezorg en welzijn en participatie van burgers. Deze vindt per definitie plaats in de driehoek: onderwijs, onderzoek en het werkveld. 

We richten ons ook op missievisie ondersteuning, praktijkgericht onderzoek en Participatief Actieonderzoek (PAO). Ook innovatie, implementatie en dissemineren (het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoekzoeksresultaten dan onderzoeksgegevensbehoort tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden we scholing aan (post-hbo, projectonderwijs). 

Afhankelijk van de vraag verschilt de samenstelling van het projectteam.

360545 Jongens die elkaar de berg optrekken. Sneller Herstel

Hoe doen we dat?

We creëren een learning community van innovatoren waardoor innovatoren en partners binnen het CoE van elkaar leren en elkaar inspireren. Hierdoor ontstaat een grotere massa aan innovatiepotentieel en -repertoire en wordt het netwerk vergroot. Hierdoor kunnen we opbrengsten makkelijker in andere praktijkcontexten toepassen.

Het praktijkveld indentificeert en definieert maatschappelijke vraagstukken. De netwerkpartners uit de driehoek pakken deze gezamenlijk op vanuit hun eigen expertise en belangen. Hierin zijn alle partners gelijkwaardig en kan het initiatief en de regie in wisselende handen zijn. 

Projecten

Het vervolg

Om maximale impact te generen is het van belang dat we de opbrengsten binnen het samenwerkingsverband dusdanig doorontwikkellen dat we deze kunnen implementeren in (andere contexten van) revalidatiezorg, de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs. Daarmee dragen de activiteiten bij aan de realisatie en versnelling van maatschappelijke transities. 

Resultaten

De actieve en intensieve participatie van de deelnemers uit de driehoek en kennisdeling van de innovatieve opbrengsten uit de projecten resulteert in:

  • triggers om professionals, onderzoekers, studenten en docenten aan te zetten tot levenslang leren en innoveren;
  • versterking van de samenwerking binnen het CoE SH;
  • vergroten van de impact van de opbrengsten van de activiteiten.

De impact

Doordat een docentonderzoeker als innovator participeert in de beroepspraktijk van de netwerkpartner en samen met de partners innoveert, sluiten de ontwikkelde producten en inzichten aan bij de koers en urgentie van de desbetreffende instelling. De innovatoren geven sturing aan de ontwikkeling van up to-date-onderwijs en scholingsactiviteiten ten behoeve van zorgprofessionals in de beroepspraktijk.

Doordat de netwerkpartners de opbrengsten van de samenwerking direct ervaren, stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen partners. Dit versterkt de toepassing van de opbrengsten in andere contexten van de beroepspraktijk en kunnen we gezamenlijk continu nieuwe vraagstukken identificeren en oplossen.

360551 Vrouw steunt man tijdens wandeling in het bos. Sneller Herstel. Helpende hand.

Maak kennis Ons team

Hans Kerstens

Programmamanager CoE Sneller Herstel/innovator
354077 Portretfoto van Hans Kerstens van Sneller Herstel

Koen Dortmans

Innovator
285937 foto Koen Dortmans

Sandra Jellema

Innovator
237144 SEE, windmolen kop

Barbara van der Meij

innovator
355430 Portret van Barbara van der Meij.

Ton Satink

Innovator
98290 Ton Satink

Joost Seeger

Innovator
237144 SEE, windmolen kop

Niki Stolwijk

Innovator
242561 Onderzoeker bij het lectoraat Werkzame factoren in Fysiotherapie en paramedisch handelen, Nikki Stolwijk

Bert de Swart

Programmaleider CoE Sneller Herstel en Lector Neurorevalidatie
252127 Lector Bert de Swart van het lectoraat Neurorevalidatie

Artikelen bij de HAN

432608 Tekening gemaakt in de art-based community
Docent-onderzoekers innoveren bij zorginstellingenSamen innoveren in onderwijs en onderzoek
33006 meter om enkel heen
Samen voor een ouderenvriendelijke samenlevingCentre of Expertise Sneller Herstel haalt ZonMw-subsidie binnen
279072 wijkverpleging-thuiszorg met vrouw thuis
Sandra Jellema promoveertBlijven meedoen na een beroerte
381829 Promotie Sandra Jellema
Samenwerking in zorg en welzijnVR en sensortechnologie
282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte
132432 studenten bekijken voedingsproducten uit boodschappenmand
Centre of Expertise Sneller HerstelSamenwerking versterken op het gebied van innovatie
33006 meter om enkel heen
Het Dorp Arnhem zorginstelling
Stockfoto auto's in de mist

Artikelen bij partners

Publicaties

Vanuit het Center of Expertise, Sneller Herstel zijn tal van publicaties verschenen van de betrokken innovatoren.

Hans Kerstens
Sandra Jellema
Barbara van der Meij
Ton Satink
Joost Seeger
Bert de Swart
Koen Dortmans
Nikki Stolwijk

237723 vergadersituatie met documenten met tabellen

Wil je meer weten?

Heb je interesse in meer resultaten van ons en onze netwerkpartners? Of overweeg je zelf partner te worden van ons CoE Sneller Herstel? Neem voor deze en andere vragen gerust contact met ons op. Ook voor post-hbo en curssussen helpen wij u graag verder.

Snezana Dailoski
E Snellerherstel@han.nl
 

30476 Laptop met blauwe hoes