360544 Blauwe neuronen. Sneller Herstel

Het Centre of Expertise (CoE) Sneller Herstel verbetert met praktijkgericht onderzoek de revalidatiezorg, welzijn en participatie. Het CoE werkt samen met netwerkpartners op duurzame wijze aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom deze onderwerpen.

Wat doen we?

Dankzij duurzame samenwerkingen met netwerkpartners, fungeert het CoE Sneller Herstel als motor voor kennisontwikkeling en innovatie met betrekking tot revalidatiezorg en welzijn en participatie van burgers. Deze vindt per definitie plaats in de driehoek: onderwijs, onderzoek en het werkveld. 

We richten ons ook op missievisie ondersteuning, praktijkgericht onderzoek en Participatief Actieonderzoek (PAO). Ook innovatie, implementatie en dissemineren (het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoekzoeksresultaten dan onderzoeksgegevensbehoort tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden we scholing aan (post-hbo, projectonderwijs). 

Afhankelijk van de vraag verschilt de samenstelling van het projectteam.

360545 Jongens die elkaar de berg optrekken. Sneller Herstel

Hoe doen we dat?

Onderzoeksvragen werken we in een onderzoeksleerlijn samen met de partner uit. Voor studenten die we inzetten een kansrijk fieldlab.

We creëren een learning community van innovatoren waardoor innovatoren en partners binnen het CoE van elkaar leren en elkaar inspireren. Hierdoor ontstaat een grotere massa aan innovatiepotentieel en -repertoire en wordt het netwerk vergroot. Hierdoor kunnen we opbrengsten makkelijker in andere praktijkcontexten toepassen.

Het praktijkveld indentificeert en definieert maatschappelijke vraagstukken. De netwerkpartners uit de driehoek pakken deze gezamenlijk op vanuit hun eigen expertise en belangen. Hierin zijn alle partners gelijkwaardig en kan het initiatief en de regie in wisselende handen zijn. 

Projecten

Het vervolg

Om maximale impact te generen is het van belang dat we de opbrengsten binnen het samenwerkingsverband dusdanig doorontwikkellen dat we deze kunnen implementeren in (andere contexten van) revalidatiezorg, de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs. Daarmee dragen de activiteiten bij aan de realisatie en versnelling van maatschappelijke transities. 

Resultaten

De actieve en intensieve participatie van de deelnemers uit de driehoek en kennisdeling van de innovatieve opbrengsten uit de projecten resulteert in:

  • triggers om professionals, onderzoekers, studenten en docenten aan te zetten tot levenslang leren en innoveren;
  • versterking van de samenwerking binnen het CoE SH;
  • vergroten van de impact van de opbrengsten van de activiteiten.

De impact

Doordat een docent-onderzoeker als innovator participeert in de beroepspraktijk van de netwerkpartner en samen met de partners innoveert, sluiten de ontwikkelde producten en inzichten aan bij de koers en urgentie van de desbetreffende instelling. De innovatoren geven sturing aan de ontwikkeling van up to-date-onderwijs en scholingsactiviteiten ten behoeve van zorgprofessionals in de beroepspraktijk.

Doordat de netwerkpartners de opbrengsten van de samenwerking direct ervaren, stimuleren we de onderlinge samenwerking tussen partners. Dit versterkt de toepassing van de opbrengsten in andere contexten van de beroepspraktijk en kunnen we gezamenlijk continu nieuwe vraagstukken identificeren en oplossen.

360551 Vrouw steunt man tijdens wandeling in het bos. Sneller Herstel. Helpende hand.
Maak kennis 

Ons team

Hans Kerstens

Programmamanager Sneller Herstel/innovator bij Siza NAH-T en Klimmendaal
37da60f6-0cf9-11ee-91fa-02565807075b Portretfoto Hans Kerstens voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Koen Dortmans

Innovator bij Nijmegen Noord
456600 Portretfoto Koen Dortmans voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Sandra Jellema

Innovator bij Brakkenstein en Attent
3857355e-0cf9-11ee-b96b-02565807075b Portretfoto Sandra Jellema voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Barbara van der Meij

innovator bij Radboudumc
10d40c5e-0cf5-11ee-ab16-02565807075b Portret van Barbara van der Meij.

Ton Satink

Innovator bij Pluryn
38d2903c-0cf9-11ee-95f4-02565807075b Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Joost Seeger

Innovator bij Radboudumc
3a38f326-0cf9-11ee-b197-02565807075b Portretfoto Joost Seeger voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Niki Stolwijk

Innovator bij SMK
3944ef24-0cf9-11ee-a41b-02565807075b Portretfoto Niki Stolwijk voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Lieke Dekkers

innovator bij Tolbrug
803c362e-0cfb-11ee-85b6-02565807075b Lieke Dekkers. innovator bij het Centre of Expertise Sneller Herstel

Artikelen bij de HAN

7bb52350-0cff-11ee-be88-02565807075b Hans Kerstens tijdens zijn promotie
Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
3ad2cb4a-0cf9-11ee-9193-02565807075b Groepsfoto innovatoren voor website Centre of Expertise Sneller Herstel
86054446-0cfc-11ee-8e74-02565807075b Onderzoeker Sanne Diepeveen tijdens haar promotie
Marieke Rothuizen-Lindenschot is gepromoveerd "Kijk wat een kind zélf belangrijk vindt"
7fd6cc20-0cfc-11ee-93d4-02565807075b Marieke Rothuizen in een blauwe jurk  samen met haar promotor tijdens haar promotie
3ad2cb4a-0cf9-11ee-9193-02565807075b Groepsfoto innovatoren voor website Centre of Expertise Sneller Herstel
432608 Tekening gemaakt in de art-based community
Docent-onderzoekers innoveren bij zorginstellingenSamen innoveren in onderwijs en onderzoek
33006 meter om enkel heen

Artikelen bij partners

Publicaties

Vanuit het Centre of Expertise, Sneller Herstel zijn tal van publicaties verschenen van de betrokken innovatoren.

Hans Kerstens
Sandra Jellema
Barbara van der Meij
Ton Satink
Joost Seeger
Bert de Swart
Koen Dortmans
Nikki Stolwijk

237723 vergadersituatie met documenten met tabellen

Wil je meer weten?

Heb je interesse in meer resultaten van ons en onze netwerkpartners? Of overweeg je zelf partner te worden van ons CoE Sneller Herstel? Neem voor deze en andere vragen gerust contact met ons op. Ook voor post-hbo en curssussen helpen wij u graag verder.

Snezana Dailoski
E Snellerherstel@han.nl
 

30476 Twee vrouwenhanden typen op het toetsenbord van haar laptop.