Centres of Expertise

Een Centre of Expertise is een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. Hierbij ligt de focus op onderwerpen die regionaal of landelijk om aandacht vragen. Bijvoorbeeld de energietransitie en leren met ict.


Nederland kent inmiddels een groot aantal Centres of Expertise, waarvan een deel al sinds 2011 actief is. Vanuit de HAN dragen we bij aan de volgende Centres of Expertise: