Centres of Expertise

Een Centre of Expertise is een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. Hierbij ligt de focus op onderwerpen die regionaal of landelijk om aandacht vragen, bijvoorbeeld de energietransitie of leren met ict.


Samen kennis genereren

Nederland kent inmiddels een groot aantal Centres of Expertise. Een deel daarvan is al sinds 2011 actief. Ook vanuit de HAN dragen we aan een aantal van deze Centres of Expertise bij. Dit zijn:

In deze samenwerkingsverbanden voeren we met het bedrijfsleven, overheden en studenten en onderzoekers van andere kennisinstellingen allerlei praktijkgericht onderzoek uit.