Lectoraat

Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie

Oude man tuiniert.

Het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie zet zich in voor optimale revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met neurologische aandoeningen. De ambitie van het lectoraat is om alle mensen met hersenletsel in staat te stellen een betekenisvol leven te leven.

Dit doet het lectoraat door te onderzoeken hoe mensen na een neurologische aandoening hun meest waardevolle activiteiten en eigen regie kunnen behouden. Samen met ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals ontwikkelt het lectoraat slimme oplossingen en werkwijzen die ervoor zorgen dat mensen na een neurologische aandoening naar eigen wens mee kunnen blijven doen in hun naaste omgeving en in de maatschappij. Het lectoraat besteedt hierbij expliciet aandacht aan ‘kansengelijkheid’. Het vergroten van de kansen die mensen na hersenletsel hebben om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven, is dan ook een belangrijk aspect van het onderzoek.

Het lectoraat richt zich op de volgende drie onderzoekslijnen:

 • Persoonsgerichte interprofessionele neurorevalidatie 
 • Participatie en gezondheid in de neurorevalidatie
 • Sociale innovatie in de neurorevalidatie 

Expertises

 • Neurorevalidatie, sociale participatie
 • Zelfmanagement en eigen regie in het dagelijks leven
 • Interdisciplinair samenwerken in de eerstelijn
 • Samenwerken met naasten/het sociale netwerk van cliënten
 • Kwalitatief onderzoek
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Ontwerpgericht onderzoek
 • Participatief Actieonderzoek
Symposium & Installatie lector Ton Satink
 

Op reis om weer te leren leven!

Op donderdag 19 september 2024 wordt Ton Satink geïnstalleerd als lector Neurorevalidatie – Eigen regie en Participatie. De installatie vindt plaats op de HAN campus in Nijmegen en wordt voorafgegaan door een symposium. 

Intreerede “Op reis om weer te leren leven!”
De intreerede gaat in op de “reis” van diverse betrokkenen zoals cliënten, naasten en professionals in de toekomstige neurorevalidatie in Nederland. De grote vraag is: hoe zorgen we dat de mensen met een neurologische aandoening regie houden over hun eigen leven en mee kunnen doen in de samenleving? 

Symposium
De intreerede wordt voorafgegaan door een symposium met inspirerende sprekers die actuele thema's uit de neurorevalidatie presenteren. Tevens is er een postermarkt over projecten van het lectoraat.  
 

Illustratie van hoofd met hersenen
 • Onderzoek

  Het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie brengt onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar in verbinding. Het lectoraat voert zelf onderzoek uit maar begeleidt ook zorgprofessionals en organisaties in het doen van praktijkgericht onderzoek, het toepassen van onderzoeksresultaten en het implementeren en evalueren van nieuwe werkwijzen. Verder verzorgt het lectoraat bachelor, master, post-hbo en ‘in-company’ onderwijs.

   
 • Onze kennis

  Het lectoraat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en behandelmethoden en richt zich op de vertaling van theorie naar praktijk.

   

Nieuws en artikelen

Ton Satink benoemd als lector

Ton Satink is per 1 augustus benoemd als lector bij het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en participatie. Hij is opvolger van Bert de Swart, die begin dit jaar met pensioen is gegaan.

Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Lectorenplatform Leven met Hoofdzaken opgericht

Wat is de overeenkomst tussen iemand met autisme en iemand met een hersenletsel? Op het eerste gezicht misschien niet zoveel. De oorzaken van de problemen die zij ervaren zijn anders, maar er is zeker ook een gemene deler.

Een man en vrouw samen onder een paraplu

Anticiperen op schommelingen in spasticiteit

Docent-onderzoeker en programmamanager van het Centre of Expertise Sneller Herstel, Hans Kerstens is gepromoveerd op het onderwerp online monitoren van spasticiteit. Vanuit de wetenschap is er veel bekend over spasticiteit, maar niet over de gevolgen van spasticiteit die patiënten ervaren en wat ze zélf belangrijk vinden in de behandeling.

Hans Kerstens tijdens zijn promotie

Waar ligt het spraakprobleem bij kinderen nu écht?

Spraakonwikkelstoornissen behoren tot de meest behandelde stoornissen door logopedisten. Een genormeerd spraakonderzoek is er echter nog niet. Onderzoeker Sanne Diepeveen heeft daar in haar promotieonderzoek naar gekeken.

Onderzoeker Sanne Diepeveen tijdens haar promotie

"Kijk wat een kind zélf belangrijk vindt"

Of kinderen nu een energiestofwisselingsziekte hebben of niet, uit onderzoek blijkt dat ze ondanks beperkingen dezelfde type activiteiten uitvoeren en dezelfde behoeften hebben als ‘gezonde’ kinderen. Zelf kunnen beslissen, dingen samen doen en van elkaar leren vinden ze net zo belangrijk.

Marieke Rothuizen in een blauwe jurk samen met haar promotor tijdens haar promotie

Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Partic

Het Centre van Expertise Sneller Herstel en Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie van de HAN hebben op 10 oktober een convenant getekend met Attent Zorg en Behandeling. “Wij werken samen met Attent op het gebied van onderzoek om zodoende het Topcare-predicaat voor te bereiden,” vertelt associate lector Neurorevalidatie, Ton Satin

Ondertekening met Attent. Hans Kerstens, Ton Satink en Wiko Vlasblom

Blijven meedoen na een beroerte

In de eerste periode na een beroerte worden mensen meestal intensief begeleid door een multidisciplinair team van revalidatieprofessionals. Hierna is het vaak aan de cliënt zelf. Maar hoe krijgt deze het voor elkaar om de winst die tijdens de revalidatie geboekt is, te behouden?

Promotie Sandra Jellema

Inclusie voor mensen met een beperking

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking worden in het dagelijks leven uitgesloten van zaken, simpelweg omdat ze ergens met een rolstoel niet naar binnen kunnen of niet volwaardig deel kunnen nemen in verband met slechthorendheid of slecht zicht.

Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk

Samen innoveren

In 2021 zijn 7 docent-onderzoekers gestart als innovator bij zorginstellingen in de regio, waar zij zich 1 dag per week inzetten om het innovatieve vermogen van die zorginstellingen op het gebied van zorg en welzijn te vergroten.

meter om enkel heen

Onze lectoren

Lector
 

Ton Satink

Door demografische ontwikkelingen in Nederland zien we een toename van mensen met neurologische aandoeningen (bijv. beroerte, dementie, Parkinson, MS). Tevens zien we dat de revalidatiezorg door wisselende gezondheidsvaardigheden en sociaal economische gezondheidsverschillen niet voor iedereen even bereikbaar is. Ton vindt het belangrijk om onderzoek te doen en (specialistische) programma's te ontwikkelen zodat deze groep mensen (ondanks een beperking) zo goed mogelijk hun leven kunnen vormgeven met en in hun sociale netwerk. 

Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel
Maak kennis 

Ons team

Hans Kerstens

Onderzoeker
Portretfoto Hans Kerstens voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Sanne Diepeveen

Onderzoeker
Onderzoeker bij het lectoraat neurorevalidatie, Sanne Diepenveen

Marjolein Thijssen

Onderzoeker
Marjolein Thijssen, onderzoeker Radboud en HAN neurorevalidatie

Lianne Remijn

Onderzoeker
master neurorevaidatie en innovatie docent testimonial lianne remijn

Dinja van der Veen

Onderzoeker
van der Veen in onderzoeker bij het lectoraat Neurorevalidatie

Lieke Dekkers

Onderzoeker
Lieke Dekkers. innovator bij het Centre of Expertise Sneller Herstel

Marieke Rothuizen-Lindenschot

Onderzoeker
Marieke Lindenschot docent onderzoeker Ergotherapie

Sandra Jellema

Onderzoeker
Portretfoto Sandra Jellema voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Marianne de Jong

Secretariaat
Marianne de Jong van de academie paramedische studies

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het lectoraat.

Bezoekadres
Kapittelweg 33 in Nijmegen (B-vleugel)
Marianne.dejong@han.nl

 

Meer leren over dit onderwerp

Ergotherapie

Voltijd Bachelor opleiding

Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen. Denk aan werken, naar school gaan en hun persoonlijke verzorging. Samen met de cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen gelukkiger!

45c49f08-0cf2-11ee-88a0-02565807075b Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

Fysiotherapie

Numerus fixus voltijd bachelor opleiding

Wil jij mensen begeleiden en coachen om in beweging te komen en te blijven? Vind je het interessant om te leren hoe mensen bewegen en waarom het bewegen niet altijd vanzelfsprekend gaat? En wat je eraan kunt doen om het bewegend functioneren te verbeteren? Kies dan voor hbo Fysiotherapie aan de HAN!

415955 Fysiotherapie, K33 b1, overleg, drie studenten, laptop

Logopedie

Voltijd Bachelor opleiding

Eten, drinken of communiceren is voor sommige kinderen of volwassenen niet eenvoudig. Dan begeleid jij cliënten toch graag bij taal-, gehoor-, spraak-, stem- of slikproblemen? Kies voor Logopedie aan de HAN!

0dcdc1ec-0d01-11ee-b266-02565807075b Studenten Logopedie studeren op de HAN met 5 domeinen
Master
 

Neurorevalidatie & Innovatie

Het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie werkt nauw samen met de master Neurorevalidatie & Innovatie. Samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld is noodzakelijk om de zorgkwaliteit te verhogen zodat patiënten sneller herstellen. Tijdens de master leer je onder meer innovaties te implementeren.

lachen
Academie
 

Paramedische zorg

De Academie Paramedische Studies draagt bij aan een gezonde regio; een regio waarin mensen kunnen meedoen en een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat doen we samen met het werkveld van de paramedische zorg, met publieke partners en met het bedrijfsleven.

betrokken student docent