Onze kennis

De kennis die we opdoen binnen het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie delen we graag met de praktijk en het onderwijs.

Oude man tuiniert.

Nieuws en artikelen

Lectoraat Neurorevalidatie tekent convenant

Het Centre van Expertise Sneller Herstel en Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN hebben op 10 oktober een convenant getekend met Attent Zorg en Behandeling. “Wij werken samen met Attent op het gebied van onderzoek om zodoende het Topcare-predicaat voor te bereiden,” vertelt associate lector Neurorevalidatie, Ton Satink.

Ondertekening met Attent. Hans Kerstens, Ton Satink en Wiko Vlasblom

Blijven meedoen na een beroerte

In de eerste periode na een beroerte worden mensen meestal intensief begeleid door een multidisciplinair team van revalidatieprofessionals. Hierna is het vaak aan de cliënt zelf. Maar hoe krijgt deze het voor elkaar om de winst die tijdens de revalidatie geboekt is, te behouden?

Promotie Sandra Jellema

Ton Satink benoemd als lector

Ton Satink is per 1 augustus benoemd als lector bij het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en participatie. Hij is opvolger van Bert de Swart, die begin dit jaar met pensioen is gegaan.

Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Inclusie voor mensen met een beperking

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking worden in het dagelijks leven uitgesloten van zaken, simpelweg omdat ze ergens met een rolstoel niet naar binnen kunnen of niet volwaardig deel kunnen nemen in verband met slechthorendheid of slecht zicht.

Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk

Samen innoveren

In 2021 zijn 7 docent-onderzoekers gestart als innovator bij zorginstellingen in de regio, waar zij zich 1 dag per week inzetten om het innovatieve vermogen van die zorginstellingen op het gebied van zorg en welzijn te vergroten.

meter om enkel heen

Presentaties

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Neurorevalidatie zijn vele publicaties verschenen. 

met post-its