Ton Satink benoemd als lector bij het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en participatie

Het CvB van de HAN heeft Ton Satink per 1 augustus benoemd als lector bij het Lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en participatie.

38d2903c-0cf9-11ee-95f4-02565807075b Portretfoto Ton Satink voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Onderzoekslijnen

Ton is opvolger van Bert de Swart, die begin dit jaar met pensioen is gegaan. Het lectoraat heeft de volgende onderzoekslijnen:

  • Persoonsgerichte interprofessionele neurorevalidatie
  • Participatie en gezondheid in de neurorevalidatie en
  • Sociale innovatie in de neurorevalidatie

Deze onderzoekslijnen bieden veel mogelijkheden voor samenwerking, zowel binnen als buiten Academie Paramedische Studies (APS).

Thema's

De nieuwe onderzoekslijnen en nieuwe focus komen thema’s als eigen regie, participatie, kansengelijkheid en inclusie (Fair health) voor mensen met neurologische aandoeningen nog meer aan bod. Ook wordt de transitie van neurorevalidatie naar de eerste lijn een belangrijk thema in praktijkgerichte onderzoek, waarbij smart organiseren in de regio (Smart Region) één van de uitdagingen wordt.

Over Ton

Ton Satink is als ergotherapeut jarenlang werkzaam geweest in de neurorevalidatie. Gaandeweg heeft hij de overstap gemaakt naar het onderwijs, waar hij werkte binnen het bacheloronderwijs van de HAN en de European Master of Science in Occupational Therapy van de HvA. In 2016 is Ton gepromoveerd op het onderwerp zelfmanagement in de CVA-revalidatie en daarna heeft hij zijn postdoc onderzoek uitgevoerd over het Oefenverlof met de student: een innovatie waar revalidatie en onderwijs samen komen. Het afgelopen jaar was Ton werkzaam als associate lector en sinds augustus 2023 start hij als nieuwe lector na een sollicitatieprocedure binnen en buiten het lectoraat en Academie Paramedische Studies.

Ton Satink, lector bij het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en participatie

Lectoraat Neurorevalidatie – Eigen regie en Participatie

Het lectoraat is onderdeel van de Academie Paramedische Studies. Ton beschikt over ruime ervaring in (praktijkgericht) onderzoek en zet een diversiteit van methoden in om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de eigen regie en participatie van mensen met neurologische aandoeningen. 

Met zijn (internationale) netwerk in de praktijk van zorg, revalidatie én welzijn, het onderwijs en ook het onderzoek, is Ton een lector die over de grenzen van het lectoraat en de academie gaat samenwerken. Met de nieuwe focus van het lectoraat kunnen toekomstige professionals op een inspirerende wijze worden opgeleid via het bachelor en master onderwijs, waaronder de Master Neurorevalidatie en Innovatie’.