Inclusie voor mensen met een beperking

Maar liefst 13% van de Nederlanders heeft een beperking en kan niet meedoen in de samenleving zoals ze dat graag zouden willen.

Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking worden in het dagelijks leven uitgesloten van zaken, simpelweg omdat ze ergens met een rolstoel niet naar binnen kunnen of niet volwaardig deel kunnen nemen in verband met slechthorendheid of slecht zicht.

Gelijk is gelijk

Tijdens het Congres ‘Gelijk is Gelijk’ ondertekent associate lector Neurorevalidatie van de Academie Paramedische Studies, Ton Satink op dinsdag 29 maart samen met 10 andere vooraanstaande partijen een convenant. Het doel is inclusie van mensen met een beperking op de onderwerpen zorg & welzijn, wonen, toegankelijkheid, onderwijs en cultuur.

Denktank

Ton: “De HAN laat met de focus Fair Health zien dat we gezondheidsverschillen willen verkleinen. Dit convenant is een kans om hier een steentje aan bij te dragen. We hebben kansengelijkheid hoog in het vaandel staan. Het is een grondrecht dat iedereen mee moet kunnen doen en prettig kan wonen, werken en leven. We beloven met de ondertekening van dit convenant in elk geval 3 keer per jaar samen te komen in een denktank om met elkaar ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren over inclusie voor mensen met een beperking.” 

Het is een grondrecht dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij en gelijke kansen heeft om te wonen, werken en leven."

Menskracht en denkkracht

Op de vraag wat de academie concreet kan betekenen, is hij duidelijk. “Wij zijn vooral sterk in het leveren van menskracht en denkkracht. We kunnen studenten, docenten en onderzoekers leveren voor het Zelfregiecentrum en/of samen praktijkgericht onderzoek doen.” Hij vertelt: “Studenten ergotherapie hebben bijvoorbeeld recentelijk ontwerpeisen opgesteld voor een rolstoelplus woning voor mensen met bijvoorbeeld een elektrische rolstoel.” 

Wereldburgers opleiden

Ton: “Het is belangrijk dat studenten weten wat er in de wereld speelt. Dat ze in de praktijk zien dat niet iedereen even makkelijk naar de winkel, een restaurant of de bioscoop kan.” Jan Troost kan erover meepraten. Hij is projectleider Toegankelijkheid en Wonen bij Zelfregiecentrum Nijmegen en initiatiefnemer van het congres en het convenant. Jan zit zelf in een rolstoel en weet als geen ander waar minder validen dagelijks tegenaanlopen. “Samen met partijen die ertoe doen, hopen we inclusie een boost te geven. Dat moet lukken met partijen als de HAN, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Lindenberg Cultuurhuis, Inclusie Verenigt, Radboudumc, woningbouwcorporatie Talis, Sint Maartenskliniek, Zorgbelang Inclusief en Zelfregiecentrum Nijmegen,” denkt Jan. 

Samen met partijen die ertoe doen, hopen we inclusie een boost te geven."

Achterban

Jan is van mening dat we samen met belangrijke partijen moeten werken aan de inclusie van mensen met een beperking, want alleen komt deze doelgroep er niet. “Een goede ergotherapeut is van belang, maar als er vervolgens geen geschikte woningen zijn of het vervoerssysteem werkt niet, komen mensen met een beperking nog niet ver. Wij kennen vanuit het Zelfregiecentrum de achterban dus samen staan we sterk.” Ton voegt toe: “En wij kunnen in het veld van zorg en welzijn steeds weer aandacht vragen voor dit thema en elkaar versterken. En natuurlijk deze ervaringen meenemen in het opleiden van de toekomstige professionals ”

Interdisciplinair opleiden

Veel professies werken monodisciplinair. De academie leidt de professionals van de toekomst interdisciplinair op. “Alle 5 de opleidingen van de academie zijn bezig met wonen, leven en werken op zowel sociaal als medisch vlak. En bij andere academies komen bijvoorbeeld uitvoerig juridische of technologische aspecten aan bod. Wij werken zowel onderling, interprofessioneel, als met de praktijk samen om het hele speelveld te overzien.”

client van rolstoel naar stoel

De contacten binnen de HAN zijn van belang voor het Zelfregiecentrum, maar andersom natuurlijk ook. Ton: “Ík kan in de lessen wel iets vertellen over mensen met een beperking, maar het beklijft natuurlijk veel beter als een ervaringsdeskundige zijn of haar verhaal vertelt.”

Bezetting

De locatie en de datum voor het convenant zijn niet toevallig. Jan vertelt: “Toen 50 geleden cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen geopend werd, heb ik met een aantal lotgenoten dit centrum korte tijd bezet omdat het niet rolstoeltoegankelijk was. Dat is op 29 maart a.s. exact een halve eeuw geleden.”