387280 Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk

De HAN ondertekent (met nog 10 vooraanstaande partijen in de regio Nijmegen) tijdens het Congres Gelijk is Gelijk een convenant over inclusie van mensen met een beperking. Het Congres is georganiseerd door Zelfregiecentrum Nijmegen en Inclusie Verenigt. De dag is via een Livestream te volgen.

Het accent ligt tijdens het congres op de onderwerpen wonen, toegankelijkheid en cultuur en is op de eerste plaats bedoeld voor mensen met een beperking en hun directe omgeving. Maar daarnaast ook voor beleidsmedewerkers van overheden, maatschappelijke organisaties, woningbouw corporaties en zorgverzekeraars. In gezamenlijkheid wordt bijgedragen aan de dialoog over hoe het gaat, wat er leeft en vooral waar het naartoe moet. Deze dag wordt tevens een convenant gesloten met met regionale partijen om inclusie in Nijmegen een extra ‘boost’ te geven.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Deelname
via Livestream

Programma

 • 10.30 uur: Opening met dagvoorzitter Jan Troost/Jaheed Andishmand
 • 11.30 uur Optreden Cabaret de Gemeentereiniging
 • 12.00 uur: Lunch
 • 13.00 uur: Cultuur en handicap
   Interview met wethouder Grete Visser, Illya Soffer directeur Ieder (IN) en directeur Lindenberg Teddy Vrijmoet
 • 13.30 uur: Wonen in Nijmegen en Gelderland
  (onderzoek HAN naar de rolstoelplus woning)
 • 13.45 uur: Van verleden naar de toekomst. 
 • 14.00 uur: Politiek debat met Nijmeegse raadsleden en deskundigenpanel
 • 15.00 uur Theater/muziek
 • 16.15 uur Samen verder (ondertekening convenant)
 • 16.30 uur boekpresentatie: Troost Overleven 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd
31842 client van rolstoel naar stoel

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de Livestream van het Congres Gelijk is Gelijk van 29 maart a.s. is mogelijk via het secretariaat van het Zelfregiecentrum Nijmegen. U ontvangt daarna een link. Kijk voor meer informatie op de website van het Zelfregiecentrum.

32698 toekomstlokaal
Fair Health
 

Samen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal
Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN