Onderzoek

Het lectoraat onderzoekt wat werkt om waardevolle activiteiten en eigen regie van mensen met hersenletsel te verbeteren en te behouden, met als doel om hun welzijn te bevorderen. De focus in het lectoraatsonderzoek ligt op persoonsgerichte, efficiënte, duurzame en effectieve zorg in de eigen leefomgeving. Hierbij benut het lectoraat (nieuwe) technologie ter ondersteuning van de persoon met hersenletsel, zijn/haar naasten én de zorgprofessional.

Oude man tuiniert.

Het onderzoek van het lectoraat is veelal praktijkgericht; vragen komen vanuit de praktijk en worden met praktijkpartners opgepakt en uitgewerkt. Het kan hierbij gaan om vraagstukken uit de medisch specialistische neurorevalidatie, de geriatrische neurorevalidatie of de neurorevalidatie voor kinderen.

Het lectoraat onderschrijft het belang van inclusief onderzoek. Bij de opzet en uitvoering van onderzoek besteedt het lectoraat dan ook expliciet aandacht aan deelname van ervaringsdeskundigen in het proces. Tevens is het streven om informatie en ontwikkelde producten gemakkelijk toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Projecten

NAH-theatergroep Nijmegen Zuid

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) creëren een wijkinitiatief, zoals een theatergroep voor bewoners met hersenletsel. Het Lectoraat Neurorevalidatie, Eigen regie en Participatie onderzoekt hoe zij het handelen en de eigen regie van deelnemers optimaal kunnen ondersteunen en versterken.

Acteurs theatervoorstelling op podium

De Activiteitenweger

De Activiteitenweger is een hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. Hierdoor kan een cliënt bepalen welke activiteiten hij of zij binnen de eigen energiegrenzen aankan.

Vrouw slaat haar armen vrolijk uit. Geniet van het leven.

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Het sociale netwerk in de revalidatie na hersenletsel

In dit project onderzoekt het lectoraat op welke manier naasten, zoals familieleden, vrienden en bekenden, het beste betrokken kunnen worden bij de revalidatie van mensen met hersenletsel.

Teamfoto van mensen die de handen omhoog houden. Rolstoel. Neurorevalidatie

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

oude man, hand met stok

Kennispartners en netwerken

Waar mogelijk werkt het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie samen met verschillende kennispartners en netwerken.

Hogeschool van Amsterdam

  • Lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving

Hogeschool Windesheim

  • Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Radboudumc

  • Afdeling revalidatie
  • Leerstoel Ergotherapie bij de afdeling IQ healthcare en Revalidatie van het Radboudumc
  • Leerstoel Paramedische Wetenschappen bij de afdeling IQ healthcare en Revalidatie van het Radboudumc

Pluryn, Expertisecentrum NAH
NAH Netwerk Nijmegen
Landelijk lectorenplatform Zelfmanagement
Activity Matters 
Healthy Chronos
​Zelfregiecentrum in Nijmegen