Project De Activiteitenweger

236887 studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving

De Activiteitenweger is een hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. Hierdoor kan een cliënt bepalen welke activiteiten hij of zij binnen de eigen energiegrenzen aankan.

In diverse achtereenvolgende deelonderzoeken ontwikkelen het Lectoraat Neurorevalidatie en ‘Activity Matters’ de Activiteitenweger door naar een webbased applicatie.

Snelle info

Projectleider:

Ton Satink en Greke Hulstein

Startdatum:

2021

Status:

Lopend

Looptijd:

Doorlopend

Aanleiding

Zowel de papieren als de appversie van de Activiteitenweger wordt al jaren met succes ingezet in de behandeling van cliënten met vermoeidheidsklachten. Om ervoor te zorgen dat cliënten de gegevens uit de Activiteitenweger gemakkelijker kunnen delen met hun therapeut, is het wenselijk dat het instrument als webbased applicatie beschikbaar komt.

Doel

In het huidige project wordt onderzocht hoe cliënten het gebruik van de papieren versie en de app ervaren. Toekomstig onderzoek zal zich richten op de wensen van ergotherapeuten met het werken met de Activiteitenweger, de inzichten die cliënten opdoen t.a.v. weging en balans in activiteiten, en de mogelijkheden om een webbased applicatie te realiseren.

Maak kennis Ons team

Ton Satink

associate-lector Lectoraat Neurorevalidatie
98290 Ton Satink

Greke Hulstein

Ergotherapeut Activity Matters
494054 Onderzoeker Greke Hulstein van het project Activiteitenweger bij het Lectoraat Neurorevalidatie

Karin ten Hove

Ergotherapeut Activity Matters
494055 Onderzoeker Karin ten Hoge van het project Activiteitenweger bij het Lectoraat Neurorevalidatie

Achtergrond

Mensen ervaren balans als ze in staat zijn de voor hen belangrijke dagelijkse activiteiten uit te voeren. Hierbij moet er sprake te zijn van een goede mix tussen verschillende soorten activiteiten zoals huishouden, werk, vrije tijd en rust. Ook is het belangrijk dat mensen zelf controle ervaren over de keuze, de planning en de uitvoer van deze activiteiten. Wanneer hier sprake van is, spreken we over ‘occupational balance’.

494470 Beeld van een mannetje met een weegschaal. Activiteitenweger. Neurorevalidatie

Resultaten

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken naar de toepasbaarheid van de Activiteitenweger gedaan. Inmiddels heeft het instrument zijn waarde ruimschoots bewezen en zetten ergotherapeuten het veelvuldig in tijdens de behandeling van cliënten met vermoeidheidsklachten als gevolg van:

  • een oncologische aandoening
  • een neuromusculaire aandoening
  • orthopedische problematiek
  • chronische pijn
  • Long Covid 
304873 Foto van wegwijzers voor onderzoeksproject Gerard Verstegen op lectoratenpagina (Resultaten) van het associate lectoraat Financial Ethics.

Meer weten over dit project?

Lectoraat Neurorevalidatie

Het lectoraat Neurorevalidatie zet zich in voor optimale revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met neurologische aandoeningen. De ambitie van het lectoraat is om alle mensen met hersenletsel in staat te stellen een betekenisvol leven te leven.

Een man die in de tuin werkt.