Het sociale netwerk in de revalidatie na hersenletsel

In dit project onderzoekt het lectoraat op welke manier naasten, zoals familieleden, vrienden en bekenden, het beste betrokken kunnen worden bij de revalidatie van mensen met hersenletsel.

536966 Teamfoto van mensen die de handen omhoog houden. Rolstoel. Neurorevalidatie

Snelle info

Start

2022

Status

Doorlopend

Projectleider

Dr. Sandra Jellema

Aanleiding

Een steunend sociaal netwerk helpt mensen met hersenletsel om weer mee te gaan doen in voor hen waardevolle activiteiten zoals familie-, (vrijwilligers)werk- en hobbyactiviteiten. Het gebeurt echter vaak dat sociale contacten na hersenletsel verloren gaan of dat naasten niet weten hoe ze het beste steun kunnen bieden. Om deze reden lijkt het slim om familie, vrienden en anderen beter bij de revalidatie te betrekken en hen zoveel als mogelijk een actieve rol hierin te geven. Zo kunnen zij al doende ervaren hoe ze het beste kunnen ondersteunen. Ook kan het meer actief betrekken van naasten bij de revalidatie de professionele zorg ontlasten. Een adequaat samenspel tussen de client, naasten en professionals zal hiernaast leiden tot een revalidatietraject dat beter aansluit bij de client en zijn/haar persoonlijke situatie.

Doel

Het onderzoek stelt zich ten doel om, in samenwerking met alle betrokkenen, een geschikte werkwijze te ontwikkelen om naasten van revalidanten met hersenletsel een actieve rol te laten spelen tijdens de revalidatie en hun samenwerking met revalidatieprofessionals hierin te versterken.

Resultaten

Uit ons onderzoek blijkt dat de kenmerken van het sociale netwerk van mensen met hersenletsel in belangrijke mate van invloed is op de (on)mogelijkheden van deze mensen om hun meest waardevolle activiteiten na het hersenletsel te hervatten. In samenwerking met ervaringsdeskundigen en diverse zorg- en welzijnspartijen is de Handreiking ‘ Meedoen na NAH’ ontwikkeld: weer-meedoen-na-niet-aangeboren-hersenletsel (pdf).
Deze is bedoeld om naasten van mensen met hersenletsel en professionals handvatten te bieden om mensen na hersenletsel te ondersteunen in het ‘meedoen’. Samen met diverse betrokken ervaringsdeskundigen en professionals onderzoekt het lectoraat hoe de ontwikkelde handvatten het beste in de praktijk gebracht kunnen worden.

82146 handen vasthouden samenwerken

Maak kennis

Sandra Jellema

Docent-onderzoeker
3857355e-0cf9-11ee-b96b-02565807075b Portretfoto Sandra Jellema voor website Centre of Expertise Sneller Herstel

Meer weten over dit project?

Lectoraat Neurorevalidatie Eigen Regie en Participatie

Het lectoraat Neurorevalidatie zet zich in voor optimale revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met neurologische aandoeningen. De ambitie van het lectoraat is om alle mensen met hersenletsel in staat te stellen een betekenisvol leven te leven.

Een man die in de tuin werkt.
Zwaartepunt
 

HAN staat voor Health

Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

Ouderenzorg