Medezeggenschap

Medewerkers en studenten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de HAN. Dat kan via de Medezeggenschapsraad, de academieraden, de Deelraad Centrale Staf en Services en de Opleidingscommissies.

drie docenten tijdens koffiepauze

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad controleert en adviseert het College van Bestuur. Daarvoor heeft de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht en adviesrecht. Dit is geregeld in de Wet op het hoger onderwijs (WHW).

De Medezeggenschapsraad kan bijvoorbeeld instemmen met nieuwe regels voor financiële ondersteuning van studenten. Of met wijzigingen in het personeelsbeleid. Instemmingsrecht betekent dat een plan alleen door kan gaan als de raad akkoord heeft gegegeven. Soms heeft de Medezeggenschapsraad geen bevoegdheden en krijgt de raad besluiten alleen maar ter informatie. De Medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd het College van Bestuur adviseren of een voorstel doen (adviesrecht). 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 9 medewerkers en 9 studenten van de HAN, die uit verschillende onderdelen van de organisatie komen. 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad bestaat uit:

 • Jop Geven, voorzitter
 • Anouk Brinker, vicevoorzitter
 • Louisa Tumiwa
 • Tamara Kramer

Personeelsgeleding

Dit zijn de HAN-medewerkers die in de Medezeggenschapsraad zitten:

 • Rafiq Ritzen
 • Anita Brouwer-Koornneef
 • Tamara Kramer
 • Nevzat Cingoz
 • Shani Mooijman
 • Kees-Jan van Oorsouw
 • Nick den Uijl
 • Charlotte de Lorme
 • Jop Geven

Studentgeleding

Dit zijn de HAN-studenten in de Medezeggenschapsraad:

 • Stacey de Fretes
 • Anouk Brinker
 • Espoir Gatumba
 • Hugo Colenbrander
 • Maaike Krom
 • Emma Holl
 • Rochelle Jans
 • Louisa Tumiwa

Wat doen de Academieraden?

Elke academie heeft een academieraad, die bestaat uit medewerkers en studenten. De grootte van de academieraad is afhankelijk van de grootte van de academie. De academieraad heeft inspraak in het beleid van hun academie. En het recht om alle academiezaken te bespreken. De directie van de academie is verplicht hierop gemotiveerd te reageren. De academieraad heeft ook instemmingsrecht over het beleid, de begroting en de onderwijs- en examenregelingen van de academie. 

Wat is de Deelraad Centrale Staf en Services?

Inspraak in de Centrale Staf en Services van de HAN gebeurt via de Deelraad. Deze heeft dezelfde taken en bevoegdheden als een academieraad, maar kent geen student-leden. 

Wat doen de Opleidingscommissies?

Elke opleiding (of groep van opleidingen) heeft een opleidingscommissie. Deze heeft instemmings- of adviesrecht over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de Onderwijs- en examenregeling en de uitvoering ervan. Het aantal leden varieert per commissie. De helft van de leden bestaat uit docenten, de andere helft uit studenten. Elke faculteit regelt zelf hoe ze haar opleidingscommissies samenstelt.

Meer weten?

Wil je meer weten over medezeggenschap bij de HAN? Op HAN Insite (inloggen met je HAN-account) vind je informatie over bijeenkomsten, zoals de notulen. Ook vind je daar contactgegevens.