285927 De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Weergave van productiehal Varex te Doetichem.
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal

Wat is digital twin? Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? Dankzij de technohub worden betere professionals in de maakindustrie opgeleid en kunnen maakbedrijven hun productieproces slimmer inrichten.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

30 juni 2021

Projectleider

Menno Herkes

Subsidie

A+O Metalektro, penvoerder Varex Imaging

Aanleiding

De digitalisering bij bedrijven vraagt om werknemers die de nieuwe (digitale) werkprocessen eigen hebben gemaakt. Het is belangrijk dat werknemers in de maakindustrie getraind en geschoold worden om de nieuwe en complexe technologieën, zoals digital twin, toe te passen. Met een technohub digital twin ondersteunt de HAN het Gelderse mkb in ontwikkeling en implementatie van digital twins in de bedrijfsvoering. 

Een digital twin van het hele ontwerp- en fabricageproces stelt de maakindustrie in staat om het aantal iteraties - om uiteindelijk tot het optimale product en productieproces te komen - fors te verminderen. 

Doel Technohub Digital Twin

Met het project Technohub Digital Twin verrijzen er proeffabrieken op de HAN en het Graafschap College waar medewerkers en mbo- en hbo-studenten aan de slag kunnen met de techonologie van digital twin. Hier leren zij over de ontwikkeling en het gebruik van simulatiemodellen voor de maakindustrie. 

Aanpak

Een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijsinstellingen zetten een hybride leeromgeving op. Studenten, onderzoekers en bedrijven werken via de technohub samen aan concrete cases. Ze zorgen dat digital twin technologie kan worden toegepast. Deze aanpak levert nieuwe kennis en innovaties op waar bedrijven mee aan de slag kunnen. 

Opgedane kennis over digital twin wordt verspreid via professionele leernetwerken.

Beoogd resultaat Technohub Digital Twin

 • Oplevering van een fysieke leer- en experimenteerplek voor bedrijven uit de maakindustrie.

 • Ontwikkeling van kennis- en leerprogramma’s voor huidige- en nieuwe werknemers en studenten.

 • Creëren van een sterke verbinding tussen het onderwijs en werkveld ten gunste van onderzoek en kennisdeling over de technologie van digital twin.

 • Ontwikkeling van een quickscan Digital Twin, in samenwerking met TNO en Change2Twin. Hiermee krijgen bedrijven zicht op de mogelijkheden van digital twin technologie.

Team

Menno Herkes

Projectleider Technohub Digital Twin
Profielfoto Menno Herkes

René Bakker

Adviseur Networked Applications
588dae5a-0cfb-11ee-9961-02565807075b Portret René Bakker mbt afscheid en pensioen. Over betrokkenheid bij Smart Region en Digital Twinning.

Inez Kohlmann

Kernteamlid Smart Region, thematrekker Smart Innovation
2002af5e-0cfb-11ee-a741-02565807075b Portretfoto Inez Kohlmann 2022 smart business lectoraat

Gerben Heideman - Varex Imaging

Directeur Varex Imaging, Penvoerder en koploper digital twin
null

Gerlinde Oversluizen

Onderzoeker Lean, Academie Engineering en Automotive
ad9ea088-0cf7-11ee-afd6-02565807075b Portretfoto Gerlinde Oversluizen

Gerben Muller

Docent, Academie Engineering en Automotive
39495be8-0cfb-11ee-807d-02565807075b Profielfoto Gerben Muller

Stijn Hoppenbrouwers

Lector Model-Based Information Systems, Academie IT en Mediadesign
Profielfoto Stijn Hoppenbrouwers

Projectpartners

Folkert Potze - ROC Nijmegen

Directeur sector Techniek

Hyster Yale

Leo van der Ven - Siemens Digital Industries Software

Business Development Consultant

Steffi Menten - HAN en Radboud Universiteit

Promovenda en onderzoeker Radboud - HAN

Graafschap College

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Projectleider Menno Herkes

Focus van de HAN
 

Slim - Smart Region

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Slim - Smart Region daarbij. Samen verleggen we grenzen met digitale technologie.

Smart Region vrouw met bril