studenten in lounge ruimte

Fair Health

Internationaal in dialoog over gelijke kansen

Om gezondheidsverschillen te verkleinen zijn ze hard nodig: professionals die verschil weten te maken. Hoe leid je studenten daartoe op? In het project HEQED werkt de HAN, samen met Europese partners, aan deze vraag.

HAN Redactie
469353 null
Fair Health

Foto-expo geeft beeld van belevingswereld jongeren

Joos Meesters is goed op weg met haar onderzoek naar het vergroten van sociale kwaliteit bij jongeren. Met de foto-expositie ‘Alles kan’ trapte ze de Week van Inclusie af. Hoe een onderzoeksmethodiek uitmondde in een feestelijke happening waarin jongeren met al hun kwaliteiten centraal staan.

HAN Redactie
465294 Week van Inclusie Zaal
Fair Health

Betere zorg door mens en machine

Als een speer gaat het concept Buur&Zo. Letterlijk. In 3 wijken in Deventer scheuren buurtconciërges af en aan met medicijnen en maaltijden voor kwetsbare buurtbewoners. Ze zijn de spil van wat het wijkservicecentrum van de toekomst moet worden. Alleen: hoe richt je zoiets zo efficiënt mogelijk in?

HAN Redactie
303796 Basketbalveld
Fair Health

Change agents creëren voor gelijke kansen

Ben je met een zilveren paplepel in de mond geboren of stond je wieg driehoog-achter in een volkswijk? Het maakt uit voor de kansen die je krijgt. En voor je gezondheid. Marijke van Vijfeijken, themaleider ‘Betere sociaaleconomische positie’, onderzoekt met haar team wat nodig is om kansen te keren.

HAN Redactie
234471 null
Fair Health

HAN-onderzoekers dragen bij aan internationale conferentie over capability approach

Onderzoekers van de HAN delen hun kennis niet alleen met Nederlandse collega’s. Ze gaan ook de grens over, bijvoorbeeld naar de jaarlijkse internationale conferentie van de Human Development & Capability Association (HDCA).

HAN Redactie
444223 Onderzoekers van de HAN die naar het congres gaan om daar hun onderzoek te delen en bespreken.
Fair Health

Sociale rechtvaardigheid voor mensen met een verstandelijke beperking

Ruim anderhalf jaar geleden begon Anja Zimmermann aan haar promotieonderzoek. Ze bekijkt de rol van ‘art-based communities’. Hoe bevorderen ze een sociaal rechtvaardigere samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking? Wat levert haar studie tot nu toe op? We spraken haar opnieuw.

HAN Redactie
432608 Tekening gemaakt in de art-based community
Fair Health

Focus op inclusief onderwijs en werk

Je plek vinden in de maatschappij? Dat lukt het best als je een opleiding volgt of werk hebt. Maar wat als je gezondheidsproblemen of een beperking hebt? Dan is het minder vanzelfsprekend dat je mee kunt doen. Daarom vraagt Fair Health extra aandacht voor het thema Inclusief onderwijs en werk.

HAN Redactie
234471 null
Fair Health

Deelstudie gestart

Het Lectoraat Architecture in Health doet onderzoek naar woonvormen voor senioren om het sociaal welzijn van deze doelgroep te bevorderen. Het onderzoek ‘Wonen en Ontmoeten’ is gestart onder een grote groep huurders van Woonzorg Nederland.

HAN Redactie
435683 Ouder echtpaar, AiH, woonvormen
Fair Health

Interventie duurzame inzetbaarheid van schoonmakers van de HAN

Hoe je onderzoek doet naar het voorkomen van rug-, schouder- en nekklachten bij mensen die werkzaam zijn in de schoonmaakbranche? Een kwestie van dicht op de doelgroep zitten, in co-creatie een interventie ontwikkelen en… vroeg je wekker zetten.

HAN Redactie
421411 Sfeerbeeld poppen moeder kind met stofzuiger
Fair Health

Meer impact door uniek onderzoeksprogramma

De praktijk verbeter je samen mét de cliënt. Dit is een van de conclusies van onderzoeksprogramma ‘Samen werken aan duurzaam herstel’. Een unieke samenwerking van onderwijs, onderzoek en praktijk tussen RIBW Arnhem en Veluwe Vallei en de HAN.

HAN Redactie
28692 student luistert in les