Onderzoekers van de HAN vergrootglas

Wie zijn de onderzoekers van de HAN? In deze editie: Else Kragt, onderzoeker bij het Lectoraat Biobased Innovations en het HAN BioCentre. Deze zijn beide onderdeel van de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie.

Wat is je belangrijkste onderzoeksvraag?

Hoe ontwikkelen we een hars, lijm of bindmiddel voor de productie van paneelplaten op basis van biologisch restmateriaal, die voldoet aan de eisen van de bouwsector? In het kader van duurzaamheid en een betere wereld is dit een relevante vraag.

Binnen het lectoraat werken we aan de transitie naar een biobased economie. Eén van de onderzoekslijnen richt zich op bioraffinage, waarbij we proberen om op basis van biomassa materialen te maken. We zijn als lectoraat net gestart met een nieuw onderzoek, waar we de komende 2 jaar aan werken. Het onderzoek draait om de ontwikkeling van zo'n biobased binder.

Portretfoto Else Kragt

Hoe onderzoek je dat?

In ons team is de onderzoeksvraag door projectleider Karin Struijs in deelvragen opgesplitst. Mijn huidige deel van het onderzoek richt zich erop de benodigde moleculen uit het biologisch restmateriaal te halen. Daarvoor start ik met literatuuronderzoek, vervolgens werk ik verder in het laboratorium. Het idee is niet nieuw, we weten uit ons literatuuronderzoek dat het mogelijk is om op basis van deze moleculen lijm te maken.

Wij maken nu de vertaalslag naar de praktijk en willen de moleculen uit bijvoorbeeld zaagsel en plantenresten halen, extractie noemen we dat. Dit doe ik door een oplossingsmiddel te gebruiken. Na de extractie volgt een analyse, want ik moet bewijzen dat dit het juiste molecuul is. We hebben een lab op de Laan van Scheut 2 in Nijmegen en werken ook in het lab van Connectr in Arnhem aan het onderzoek, samen met onze projectpartners en studenten.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?

Uiteindelijk wil ik graag met ons team het eindresultaat behalen: een goed werkende lijm ontwikkelen uit restmaterialen. De lijmsoorten die op dit moment vaak in de bouwindustrie worden gebruikt, zijn vervuilend voor de natuur én niet gezond voor mensen. Een lijm ontwikkelen die deze nadelen niet heeft en die je maakt van biologisch restmateriaal is het doel. Daarmee dragen we bij aan de transitie naar het gebruik van biomaterialen in plaats van fossiele brandstoffen. Het is in het kader van duurzaamheid echt nodig om zowel de ingrediënten als de uitstoot van lijm te veranderen.

Werk je ook samen met andere partijen?

We werken binnen een breed opgezet traject, waar mijn onderzoek een deel van is. Zo is ook de Academie Built Environment betrokken, net als de Radboud Universiteit en meerdere bedrijven. Deze multidisciplinaire manier van werken heeft echt de toekomst. Meestal werken er ook studenten aan het onderzoek, deelvragen kunnen we verweven in het onderwijs. De opleiding Chemie kan zo bijvoorbeeld een bijdrage leveren, daar ben ik zelf ook praktijkdocent. Voor studenten is het interessant om aan dit soort praktijkvragen te werken. Zo komen de geleerde technieken voor hen meer tot leven. We gebruiken het ook als onderwerp in de minor Biobased Innovations.

Hoe maak jij het verschil?

Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar toch maken wij als team een verschil. We zijn allemaal bevlogen, duurzaamheid en een betere wereld zijn vaak onderwerp van gesprek. Deze bevlogenheid heb je ook echt nodig om dit werk te kunnen doen en biobased oplossingen aan te dragen. Ik merk gelukkig dat (bouw)bedrijven hier ook om vragen, duurzaamheid is bij zowel grote als kleine bedrijven zeker een thema. We moeten onze studenten hier dus op voorbereiden. Ik help vanuit de HAN door onderzoek te doen en kennis te delen. Aan de verbinding in de driehoek draag ik graag mijn steentje bij. Ik heb zelf ook graag contact met het bedrijfsleven en houd van korte lijntjes. Samen kunnen we zo bijdragen aan een betere wereld.

Meer onderzoekers van de HAN?

Jan Willem Teunissen

Ik heb me altijd gefocust op talentontwikkeling en vind het interessant om te bekijken hoe we dit kunnen optimaliseren. Weten wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen sportprofielen, biedt een aantal voordelen.

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Pierre Gorissen

Ik wil eraan bijdragen dat we studenten opleiden die zelf digitaal geletterd zijn én de digitale transformatie in bedrijven en de samenleving kunnen begeleiden, want dat is hard nodig. Wat moeten ze weten en kunnen?

192183 Lector Pierre Gorissen

Hubèrt Bijsterveld

Digitale innovatie is nodig om toekomstbestendig te zijn als bedrijf. Hoe geef je vorm aan de digitale transformatie? Waar begin je dan? Ik vind het belangrijk als onderzoeker te kijken naar technologie, mens en business.

cce74b36-0cfa-11ee-974e-02565807075b Portretfoto Hubèrt Hubert Bijsterveld 2022 smart business lectoraat

Edwin Buijs

Het LeerLab monitoronderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de factoren binnen het LeerLab en de (eigentijdse) werkplek die bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de studenten.

b5215c88-0ced-11ee-b7af-02565807075b Edwin Buijs

Jasper Jeurens

De menselijkheid in technologie ontbreekt vaak. Dat wil ik veranderen. Hoe zetten we het in om mensen dichter bij elkaar te brengen? Om dat in situaties te bekijken – elke sociale situatie anders – voer ik experimenten uit."

4127724a-0cfc-11ee-b822-02565807075b Profielfoto van Jasper Jeurens, onderzoeker bij de HAN

Marloes de Lange

"Er zijn verschillende redenen waarom de doorstroom van mbo-studenten nog niet altijd goed gaat. De ambitie onder studenten is groot. Tegelijkertijd zien we dat een grote groep in het 1e jaar van de hbo-opleiding strandt."

192168 Marloes de Lange

Marco Dumont

"Een leven lang leren kan een stuk efficiënter als de medewerker beter inzicht in zijn of haar competenties heeft."

453889 Portret Marco Dumont, onderzoeker Embedded Systems Engineering

Nienke Hofstra

"Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt (onder andere) om effectievere en efficiëntere logistieke processen. Een belangrijke sleutel is ander keuzegedrag van mensen."

bda90b0c-0cf8-11ee-856f-02565807075b Portret Dr. Nienke Hofstra, onderzoeker bij het lectoraat Logistiek en Allianties aan de HAN

Paul Rood

"Om ook in de toekomst goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we de komende decennia slim en innovatief moeten ontwikkelen."

242741 Portret foto van Paul Rood

Debra Trampe en Daphne Hachmang

"Ons onderzoek is belangrijk omdat onderwerpen zoals de invoering van de Omgevingswet en ‘inclusief communiceren’ erg leven bij gemeenten."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Bram Kin

"Logistiek is gevarieerder dan men vaak denkt. Het gaat niet enkel om het thuisbezorgen van pakketten en de bevoorrading van supermarkten en restaurants."

c12c416a-0cf6-11ee-b1fa-02565807075b Portret Bram Kin

Martina de Witte

"Juist zorgbehoevende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van stress hebben baat bij muziektherapie."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Jos Sanders

"Met de juiste skills op het juiste moment kunnen we de problemen op de IC’s en in de bouw sneller oplossen.”

36c3884e-0cf6-11ee-9cf8-02565807075b Jos Sanders bij AWVN CrisisKrakers

Suzanne van Hees

"We willen een handreiking opleveren die getoetst is en werkt. In feite moeten we tegen de werkgever kunnen zeggen: ‘Als dit aan de hand is, kun je dat doen’."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Maya Sappelli

"Hoe maken we uitkomsten van data science echt begrijpelijk en bruikbaar voor de eindgebruiker?"

21975eec-0cf5-11ee-99b6-02565807075b Foto Maya Sappelli, onderzoekers van de HAN

Jeroen Veen

"Ik wil effectieve hulpmiddelen ontwikkelen die betaalbaar, breed beschikbaar en makkelijk te gebruiken zijn."

354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Menno Merts

"Door met bestaande motoren, na een beperkte aanpassing, op hernieuwbare brandstof te kunnen draaien kan op korte termijn een grote verduurzaming bereikt worden met een kleine footprint."

01453dd6-0cef-11ee-9831-02565807075b Menno Merts in onderzoekssetting