Labs en Werkplaatsen: student Eva draaide mee in Nijmegen Lindenholt

Op 22 locaties in de regio Arnhem en Nijmegen vind je HAN Labs en Werkplaatsen, op het domein van zorg, welzijn en sport. In september 2020 zijn maar liefst 50 docenten en onderzoekers en ruim 900 studenten gestart in één van de Labs en Werkplaatsen. Eva Debij, student Verpleegkunde, blikt terug op het project rondom laaggeletterdheid in Sparkcentre Lindenholt.

Studenten kiezen en lezen boek

Samenwerken vanuit verschillende opleidingen

Het was interessant om interprofessioneel samen te werken! Studenten van verschillende HAN-opleidingen werkten samen in de Labs en Werkplaatsen:

Door de samenwerking ervaar je hoe je vanuit andere perspectieven naar zaken kunt kijken. Het helpt om verder te denken dan wat je kent en kunt!

Jongeren en laaggeletterdheid

De opdracht was een interventie bedenken gericht op jongeren. De opdrachtgever van ons project was bibliotheek Mariënburg, en de begeleiding kregen we van onze wijkdocenten Bea Jonker en Suzan de Bruijn. Eva vertelt: “Ik heb geleerd dat laaggeletterdheid een veel groter probleem is dan ik oorspronkelijk dacht. Ook heb ik geleerd hoe ik laaggeletterdheid beter kan herkennen.

Ik heb samengewerkt met een groep jongeren waarvan Nederlands de tweede taal is (NT2). Zij waren tevens student aan het ROC Nijmegen. In het kader van de Citydeal Nijmegen is een samenwerking gestart met het ROC. Van de jongeren leerde ik dat goed kunnen lezen en schrijven niet zo voor de hand liggend is als mensen vaak denken. Ik ging op mijn eigen taalgebruik letten als ik iets probeerde uit te leggen.”

studenten werken samen aan hun project
Studenten werken in Lindenholt samen aan een project (foto is van voor de coronatijd)

Interventies toetsen

Tijdens het project hebben we verschillende interventies kunnen toetsen bij de NT2-jongeren om te kijken wat wel en niet werkt in de strijd tegen laaggeletterdheid. Wij hebben een taalprogramma ontwikkeld, voor jongeren en door jongeren, bestaande uit:

  • een warming-up (kennismakingsspel of spel met taal);
  • rollenspel;
  • debatteren;
  • cooling down.

Over je schutting heen leren kijken

Gedurende het project kreeg Eva een ingeving! “Ik benaderde de interventie vanuit een verpleegkundig perspectief, maar dit bleek niet helemaal te passen bij het project.

Op mijn opleiding Verpleegkunde leren we namelijk probleemoplossend werken. Dat houdt in: een casus benaderen, kijken wat het probleem is, wat kan ik als verpleegkundige doen om dit probleem op te lossen of draagbaarder te maken en daarop een meetbaar doel te stellen. Als iemand in het ziekenhuis bijvoorbeeld pijn heeft, zou ik een pijnscore afnemen, een pijnstiller geven en opnieuw de pijnscore af nemen om te meten of de pijn is afgenomen. Zo benaderde ik ook ons project. Laaggeletterdheid is echter niet bijzonder meetbaar, en er komen veel factoren bij kijken. Door deze ingeving ging ik op een andere manier kijken naar de interventie voor laaggeletterdheid en dat heeft geholpen bij het verloop van het project!”

Labs en Werkplaatsen

Labs en Werkplaatsen zijn fysieke locaties, veelal een wijk- of gezondheidscentrum, waarin studenten, docenten, onderzoekers en professionals betrokken zijn in het interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden rondom vraagstukken in de wijk.

studenten luisteren aandachtig naar verhalen uit het verleden
draw-cta-title