Nathan Hutting

Als associate lector Arbeid & Gezondheid richt ik mij op duurzame inzetbaarheid van werkenden met een (chronische) aandoening. Hierbij ligt de focus op arbeidsgerichte zorg, multidisciplinaire samenwerking en eigen regie. Het doel hierbij is om werkenden met een aandoening optimaal toe te rusten en te ondersteunen.

twee vrouwen in gesprek

Opgeleid als fysio- en manueel therapeut heb ik grote affiniteit met mensen met een (chronische) aandoening. Vaak heeft een dergelijke aandoening ook (negatieve) consequenties op het kunnen (blijven) uitvoeren van betaald werk. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan het optimaal aan het werk blijven van deze mensen. In mijn onderzoek richt ik mij op verschillende doelgroepen. Zo voerde ik o.a. onderzoek uit onder mensen met (chronische) klachten van de arm, nek en/of schouder (KANS), q-koorts, hypofyse- en bijnieraandoeningen en long-COVID. Ook hield ik mij bezig met onderzoek onder professionals, waaronder fysio- en oefentherapeuten. Mijn onderzoek kenmerkt zich door participatieve methoden en het gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij het lectoraat Arbeid & Gezondheid. In 2015 promoveerde ik op een onderzoek naar de effectiviteit van een zelfmanagementprogramma voor werknemers met KANS. Sinds april 2021werk ik als associate lector Arbeid & Gezondheid. Mijn hoofdopdracht is vorm en invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid (DI) van werkenden en de deskundige ondersteuning en begeleiding daarvan, specifiek voor mensen met een (chronische) aandoening.

304844 lectoraat Arbeid en Gezondheid, associate lector Nathan Hutting. 2021

Over Nathan Hutting

Expertises:

  • Duurzame inzetbaarheid van mensen met een (chronische) aandoening
  • Arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische) aandoening
  • Eigen regie
  • Zelfmanagement
  • Arbeidsgerichte zorg
  • Arbocuratieve samenwerking
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Participatief onderzoek
  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Nevenfuncties

Naast mijn aanstelling als associate lector houd ik me bezig met het volgende:

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

Publicaties

Associate lector Nathan Hutting publiceert over het onderzoek dat hij uitvoert. Je bekijkt de publicaties van zijn onderzoek hier.

Student schrijvend met pen

Nieuws en artikelen

Telefoons internationaal
Telefoons internationaal
Telefoons internationaal
322648 Mensen maken high five, samen pijn de baas, health
Telefoons internationaal
Telefoons internationaal
Telefoons internationaal