Nathan Hutting

Als associate lector Arbeid & Gezondheid richt ik mij op duurzame inzetbaarheid van werkenden met een (chronische) aandoening. Hierbij ligt de focus op arbeidsgerichte zorg, multidisciplinaire samenwerking en eigen regie. Het doel hierbij is om werkenden met een aandoening optimaal toe te rusten en te ondersteunen.

twee vrouwen in gesprek

Opgeleid als fysio- en manueel therapeut heb ik grote affiniteit met mensen met een (chronische) aandoening. Vaak heeft een dergelijke aandoening ook (negatieve) consequenties op het kunnen (blijven) uitvoeren van betaald werk. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan het optimaal aan het werk blijven van deze mensen. In mijn onderzoek richt ik mij op verschillende doelgroepen. Zo voerde ik o.a. onderzoek uit onder mensen met (chronische) klachten van de arm, nek en/of schouder (KANS), q-koorts, hypofyse- en bijnieraandoeningen en long-COVID. Ook hield ik mij bezig met onderzoek onder professionals, waaronder fysio- en oefentherapeuten. Mijn onderzoek kenmerkt zich door participatieve methoden en het gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Sinds 2011 ben ik werkzaam bij het lectoraat Arbeid & Gezondheid. In 2015 promoveerde ik op een onderzoek naar de effectiviteit van een zelfmanagementprogramma voor werknemers met KANS. Sinds april 2021werk ik als associate lector Arbeid & Gezondheid. Mijn hoofdopdracht is vorm en invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid (DI) van werkenden en de deskundige ondersteuning en begeleiding daarvan, specifiek voor mensen met een (chronische) aandoening.

304844 lectoraat Arbeid en Gezondheid, associate lector Nathan Hutting. 2021

Over Nathan Hutting

Expertises:

  • Duurzame inzetbaarheid van mensen met een (chronische) aandoening
  • Arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische) aandoening
  • Eigen regie
  • Zelfmanagement
  • Arbeidsgerichte zorg
  • Arbocuratieve samenwerking
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Participatief onderzoek
  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Nevenfuncties

Naast mijn aanstelling als associate lector houd ik me bezig met het volgende:

Projecten

KANSrijk

KANSrijk: Evidence based handelen en zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten en oefentherapeuten gericht op geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

30476 Laptop met blauwe hoes

Sterq aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk.

236899 student werkt aan zijn project

Ondersteuningswijzer

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid ontwikkelt samen met mensen met een beperking, het NIVEL, RIVM en JKVG vzw een ondersteuningswijzer. Hierin kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking interactieve online programma's vinden om hun kansen op betaald werk of het behoud daarvan te vergroten.

null

Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden veroorzaakt door werk of hebben daar invloed op. Algemeen fysiotherapeuten vinden het lastig om de factor ‘werk’ mee te nemen in de behandeling. Wat is het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie als die factor wel wordt meegenomen?

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Studenten overleggen

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

groep mensen achter laptop informeel

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

Publicaties

Bekijk publicaties van associate lector Nathan Hutting.

Student schrijvend met pen

Nieuws en artikelen

55657 Ouderenzorg
322648 Mensen maken high five, samen pijn de baas, health
32447 Basecamp, Bisschop Hamerhuis, studenten op blauwe bank, ontspannen, landscape, FEM HBO Rechten
Student werkt vanuit huis laptop
Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak
292609 Een header voor bij het interview met Frank Vonk. Hij werkt 25 jaar bij de HAN. Geplaatst door Hanneke Bulten.
Ondernemers geraakt door de coronacrisisOndernemer, pak je (opleidings)kans!
32240 economie management recht
doent heeft been vast tijdens massage