PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?

Hoe kunnen Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) zo goed mogelijk worden ingezet in arbeidsgerelateerde zorg? Om die vraag te beantwoorden is een nieuw landelijk project gestart. De projectleiding is in handen van onderzoekers van de HAN vanwege hun specifieke expertise.

951f0022-0ceb-11ee-a318-02565807075b verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek

Praktijkgericht onderzoek

Josephine Engels, lector Arbeid en Gezondheid, is de projectleider van het onderzoek Ruimte voor PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg? 

Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, is betrokken bij het onderzoek voor expertise op de thema's positionering PA en VS én arbeidsgerelateerde zorg.

Het praktijkgericht project wordt uitgevoerd in een consortium met opleidingen, beroepsverenigingen, een hoogleraar bedrijfskunde en 2 arbodiensten (MKB) waarin PA en VS werkzaam zijn. 

Proactieve en preventieve zorg

De sector van de arbeidsgerelateerde zorg staat stevig onder druk. Dit komt onder meer door de oplopende wachtlijsten, een tekort aan bedrijfsartsen en ook door de toenemende vraag naar preventieve zorg. Hoogste tijd om de sector anders te organiseren.

Welke rol kunnen de PA en VS gaan spelen in toekomstbestendige arbeidsgerelateerde zorg?

''Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen taken overnemen van bedrijfsartsen, met focus op proactieve en preventieve zorg'', aldus projectleider Anneke van Vught. ''Welke rol kunnen de PA en VS gaan spelen in toekomstbestendige arbeidsgerelateerde zorg?''

Momenteel werken zo'n 20 PA en VS'en in de bedrijfsgezondheidszorg. Zij voeren in de praktijk een grote diversiteit aan taken uit. Hierdoor is het onduidelijk hoe deze professionals het beste kunnen bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in arbeidsgerelateerde zorg. 

Kennis en ervaring verzamelen

Het doel van het onderzoeksproject is kennis en ervaring verzamelen over de optimale invulling van de functie van PA en VS. Welke mogelijkheden zijn er voor hun brede inzet in arbeidsgerelateerde zorg in relatie tot de arboverpleegkundige en bedrijfsartsen? 

Het project heeft  daarnaast ook als doel om het samenwerkingsverband tussen partners te verstevigen. Dit gebeurt door bundeling van expertises en netwerken.

Praktische handvatten

De nieuw opgedane inzichten en de kennis en ervaring uit het netwerk worden concreet vorm gegeven in een infographic, een artikel en een projectaanvraag. Dit zijn handvatten waarmee de PA en VS hun functie binnen de arbeidsgerelateerde zorg zo optimaal mogelijk kunnen (gaan) invullen.

Project 

Ruimte voor PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?

Het project wordt gesubsidieerd door Regieorgaan SIA. De looptijd is van is 24 november 2021 tot 31 januari 2023. 

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over dit project contact op met: