Josephine Engels

Onderzoek naar de vraag hoe passend duurzaam werk eruit ziet, dat is de kern van mijn lectoraat Arbeid en Gezondheid. In de afgelopen jaren deed ik veel ervaring op met het uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek en het verbinden van onderzoek, onderwijs en werkveld.

vrouwen in gesprek

Samen met het werkveld pakt mijn lectoraat vragen op die gaan over duurzaam passend werk. De praktijkvragen benaderen we met een goede wetenschappelijke systematiek en resulteerden al in mooie proefschriften en andere producten. Met de leden van mijn kenniskring en het beroepenveld zorgen we voor nuttige en zinvolle kennisproducten en netwerken. Mijn rol als lector? Die zit vooral in verbinding zoeken en leggen. Ik enthousiasmeer mensen ook graag. Ook ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling (AOO).

Over Josephine

Expertises:

  • Duurzame inzetbaarheid (DI)
  • Arbeidsrisico’s: inventarisatie en aanpak
  • Werken met een chronische aandoening
  • Vitaliteit op de werkplek
  • Dialoog (kunnen) voeren over DI
  • Deskundig begeleiden van DI
  • Ondersteuning van werkenden in een kwetsbare situatie

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema. 

vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

Foto van Lilian Beijer, Yvonne de Haan en Geert Frederix nadat ze zijn geinstalleerd als lector voor het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezoorg
HAN, UWV en WerkBedrijf Rijk van NijmegenEen samenwerking die ‘werkt’
Het publiek tijdens De Grote Generatieshow
Infographic Fieldlab Campus HeijendaalIn beeld: samenwerking op de campus van de toekomst
Overzicht campus Nijmegen gebouw LvS2
Etalagebijeenkomst over Open Eind LeeromgevingOp weg naar het onderwijs van de toekomst
15 april Etalagebijeenkomst Open eind leeromgeving HAN Nijmegen
Pilot 'Onderzoeksvaardigheden' HAN en ROC NijmegenGoed voorbereiden op het hbo doe je zó
33
Learning and Development in Organisations voltijd, studenten samenwerken buiten
Twee deeltijdstudenten vertellenHoe (on)misbaar is de logistiek?
Logistics Management voltijd, LM, foto 8137, student bladert in studieboek
Overzicht campus Nijmegen
De onderzoekers van de HAN Hubèrt Bijsterveld
Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)

Projecten van het lectoraat Arbeid en Gezondheid

KANSrijk

In het project KANSrijk: Evidence based handelen kijken we naar zelfmanagementondersteuning door fysio- en oefentherapeuten. Die ondersteuning richt zich op de geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

Twee vrouwenhanden typen op het toetsenbord van haar laptop.

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

overleggen

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

jonge mensen overleggen op kantoor

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

mensen achter laptop informeel

Sterq aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk.

student werkt aan zijn project

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten. Met vijf hogescholen werken we aan de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen. Ook vormen en ontwikkelen we een vakcommunity.

poster ivm praktijk onderzoek op tafel

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

GGM K33 kantine van boven

Vital Learning Community

Hoe kan het stageaanbod rondom de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler vormgegeven? En hoe kan het structureler en duurzamer worden? Dat onderzoekt een aantal kennisdomeinen binnen de HAN.

Sport eten bananen liga

Adoptieve organisaties in zorg en welzijn

Skillslab-Coassistenten

Veelzijdig in beweging naar werk

Sport en beweging kunnen een rol spelen bij een succesvolle re-integratie in de arbeidsmarkt. In dit project gaan we op zoek naar manieren waarop bewegen bijdraagt aan re-integratie tweede spoor. We ontwikkelen een nieuwe aanpak voor tweede spoor kandidaten en testen deze ook meteen in de praktijk!

buiten sporten op gras in groep

Overige projecten Josephine Engels

Naast de projecten van het Lectoraat Arbeid en Gezondheid, is Josephine ook betrokken bij andere projecten.

Publicaties

Bekijk publicaties van Josephine Engels.

vrouwen in gesprek

Nevenfuncties

Sinds 1 maart 2020 ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Naast mijn aanstelling als (academie)lector ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Soweco, een sociale werkplaats voor Almelo en omgeving. Ik ben betrokken bij de opleidingen Sport, Gezondheid en Management (bachelor), Ergotherapie (bachelor), Fysiotherapie (bachelor), Toegepaste Psychologie (bachelor) en Verpleegkunde (bachelor).