Josephine Engels

Onderzoek naar de vraag hoe passend duurzaam werk eruit ziet, dat is de kern van mijn lectoraat Arbeid en Gezondheid. In de afgelopen jaren deed ik veel ervaring op met het uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek en het verbinden van onderzoek, onderwijs en werkveld.

twee vrouwen in gesprek

Samen met het werkveld pakt mijn lectoraat vragen op die gaan over duurzaam passend werk. De praktijkvragen benaderen we met een goede wetenschappelijke systematiek en resulteerden al in mooie proefschriften en andere producten. Met de leden van mijn kenniskring en het beroepenveld zorgen we voor nuttige en zinvolle kennisproducten en netwerken. Mijn rol als lector? Die zit vooral in verbinding zoeken en leggen. Ik enthousiasmeer mensen ook graag. Ook ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling (AOO).

Over Josephine

Expertises:

  • Duurzame inzetbaarheid (DI)
  • Arbeidsrisico’s: inventarisatie en aanpak
  • Werken met een chronische aandoening
  • Vitaliteit op de werkplek
  • Dialoog (kunnen) voeren over DI
  • Deskundig begeleiden van DI
  • Ondersteuning van werkenden in een kwetsbare situatie

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema. 

twee vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

55657 Ouderenzorg
322648 Mensen maken high five, samen pijn de baas, health
32447 Basecamp, Bisschop Hamerhuis, studenten op blauwe bank, ontspannen, landscape, FEM HBO Rechten
Student werkt vanuit huis laptop
Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak
292609 Een header voor bij het interview met Frank Vonk. Hij werkt 25 jaar bij de HAN. Geplaatst door Hanneke Bulten.
Ondernemers geraakt door de coronacrisisOndernemer, pak je (opleidings)kans!
32240 economie management recht
doent heeft been vast tijdens massage

Projecten van het lectoraat Arbeid en Gezondheid

KANSrijk

KANSrijk: Evidence based handelen en zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten en oefentherapeuten gericht op geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

30476 Laptop met blauwe hoes

Sterq aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk.

236899 student werkt aan zijn project

Ondersteuningswijzer

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid ontwikkelt samen met mensen met een beperking, het NIVEL, RIVM en JKVG vzw een ondersteuningswijzer. Hierin kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking interactieve online programma's vinden om hun kansen op betaald werk of het behoud daarvan te vergroten.

null

Werk aan de winkel: Arbeid integreren in de fysiotherapeutische besluitvorming

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden veroorzaakt door werk of hebben daar invloed op. Algemeen fysiotherapeuten vinden het lastig om de factor ‘werk’ mee te nemen in de behandeling. Wat is het effect op hersteltijd en arbeidsparticipatie als die factor wel wordt meegenomen?

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Studenten overleggen

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

groep mensen achter laptop informeel

Overige projecten Josephine Engels

Naast de projecten van het Lectoraat Arbeid en Gezondheid, is Josephine ook betrokken bij andere projecten.

Publicaties

Bekijk publicaties van Josephine Engels.

Student schrijvend met pen

Nevenfuncties

Sinds 1 maart 2020 ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Naast mijn aanstelling als (academie)lector ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Soweco, een sociale werkplaats voor Almelo en omgeving. Ik ben betrokken bij de opleidingen Sport, Gezondheid en Management (bachelor), Ergotherapie (bachelor), Fysiotherapie (bachelor), Toegepaste Psychologie (bachelor) en Verpleegkunde (bachelor).