Josephine Engels

Onderzoek naar de vraag hoe passend duurzaam werk eruit ziet, dat is de kern van mijn lectoraat Arbeid en Gezondheid. In de afgelopen jaren deed ik veel ervaring op met het uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek en het verbinden van onderzoek, onderwijs en werkveld.

twee vrouwen in gesprek

Samen met het werkveld pakt mijn lectoraat vragen op die gaan over duurzaam passend werk. De praktijkvragen benaderen we met een goede wetenschappelijke systematiek en resulteerden al in mooie proefschriften en andere producten. Met de leden van mijn kenniskring en het beroepenveld zorgen we voor nuttige en zinvolle kennisproducten en netwerken. Mijn rol als lector? Die zit vooral in verbinding zoeken en leggen. Ik enthousiasmeer mensen ook graag. Ook ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling (AOO).

Over Josephine

Expertises:

  • Duurzame inzetbaarheid (DI)
  • Arbeidsrisico’s: inventarisatie en aanpak
  • Werken met een chronische aandoening
  • Vitaliteit op de werkplek
  • Dialoog (kunnen) voeren over DI
  • Deskundig begeleiden van DI
  • Ondersteuning van werkenden in een kwetsbare situatie

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema. 

twee vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
Energiezuinige gekoelde fietskarDuurzaam transport op de campus met de Coolbike
324606 Nijmegen, Kappitelweg 33, volledig gebouw, straatkant
Fair Health: Inclusief onderwijs en werkSamenleerwijzer bevordert gelijkwaardige werkrelatie
501531 De Samenleerwijzer helpt een gesprek voeren.
472111 Sfeerfoto van een deel van het publiek tijdens de opening EAPRIL 2022
354386 Presentatie mbo middag, auditorium R31. Economisch domein. 2021
32149 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics

Projecten van het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

455838 communicatie docent en student in gesprek

Handreiking, training en begeleidingstraject ter verbetering van re-integratie 2e spoor

In dit project beogen we een aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor en verbeteren van eigen-regie van zieke werknemers. We ontwikkelen een handreiking en training voor werkgevers en re-integratieprofessionals, en een aanpak voor werknemers.

413207 Logistics Management deeltijd, stoel, gang, laptop, studeren, lachen, 2022

Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders

Het project Participatie met perspectieven richt zich op de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In Nederland is deze groep ondervertegenwoordigd wat betreft arbeidsparticipatie. Hoe kunnen publieke professionals op passende wijze vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk?

413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten. Met vijf hogescholen werken we aan de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen. Ook vormen en ontwikkelen we een vakcommunity.

247696 poster ivm praktijk onderzoek op tafel

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

128828 GGM K33 kantine van boven

Vital Learning Community

Hoe kan het stageaanbod rondom de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler vormgegeven? En hoe kan het structurelen en duurzamer worden? Dat onderzoekt een aantal kennisdomeinen binnen de HAN.

54074 twee studenten bij gezonde kantine

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

237716 jonge mensen overleggen op kantoor

Samen aan het werk in de wijk

Steeds meer gemeenten zien 2 kansen voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van hun inwoners. Dit zijn: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Deze kansen brengen nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

twee vrouwen in gesprek

KANSrijk

In het project KANSrijk: Evidence based handelen kijken we naar zelfmanagementondersteuning door fysio- en oefentherapeuten. Die ondersteuning richt zich op de geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

30476 Laptop met blauwe hoes

Overige projecten Josephine Engels

Naast de projecten van het Lectoraat Arbeid en Gezondheid, is Josephine ook betrokken bij andere projecten.

Publicaties

Bekijk publicaties van Josephine Engels.

Student schrijvend met pen

Nevenfuncties

Sinds 1 maart 2020 ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Naast mijn aanstelling als (academie)lector ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Soweco, een sociale werkplaats voor Almelo en omgeving. Ik ben betrokken bij de opleidingen Sport, Gezondheid en Management (bachelor), Ergotherapie (bachelor), Fysiotherapie (bachelor), Toegepaste Psychologie (bachelor) en Verpleegkunde (bachelor).