Josephine Engels

Onderzoek naar de vraag hoe passend duurzaam werk eruit ziet, dat is de kern van mijn lectoraat Arbeid en Gezondheid. In de afgelopen jaren deed ik veel ervaring op met het uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek en het verbinden van onderzoek, onderwijs en werkveld.

twee vrouwen in gesprek

Samen met het werkveld pakt mijn lectoraat vragen op die gaan over duurzaam passend werk. De praktijkvragen benaderen we met een goede wetenschappelijke systematiek en resulteerden al in mooie proefschriften en andere producten. Met de leden van mijn kenniskring en het beroepenveld zorgen we voor nuttige en zinvolle kennisproducten en netwerken. Mijn rol als lector? Die zit vooral in verbinding zoeken en leggen. Ik enthousiasmeer mensen ook graag. Ook ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling (AOO).

Over Josephine

Expertises:

  • Duurzame inzetbaarheid (DI)
  • Arbeidsrisico’s: inventarisatie en aanpak
  • Werken met een chronische aandoening
  • Vitaliteit op de werkplek
  • Dialoog (kunnen) voeren over DI
  • Deskundig begeleiden van DI
  • Ondersteuning van werkenden in een kwetsbare situatie

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema. 

twee vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

252725 Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak
102303 verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
356313 banner HAN 25 jaar jubileum met Anite Verkerk, hoofddocent Bedrijfseconomie
355201 Shani Mooijman bij uitzending Humberto Tan met HAN logo
109962 fitnesstrainer in de sportschool in gesprek met een blonde vrouw met overgewicht

Projecten van het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen is belangrijk voor mens en maatschappij. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we een onderwijsaanbod om studenten nog beter toe te rusten om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

MOOC Leven Lang Ontwikkelen

Om de vakkennis op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen beter te delen en nauwer samen te werken, bundelt de HAN haar krachten met vijf hogescholen bij de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen en het vormen van een vakcommunity.

247696 poster ivm praktijk onderzoek op tafel

Work towards vitality

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

128828 GGM K33 kantine van boven

Vital Learning Community

Een aantal kennisdomeinen binnen de HAN onderzoekt hoe het stageaanbod rondom de thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor praktijkpartners meer interdisciplinair en flexibeler (op maat) kan worden vormgegeven, alsmede structureler en duurzamer.

54074 twee studenten bij gezonde kantine

Breed Platform Arbeid

Bij het Breed Platform Arbeid zijn 36 lectoren van 12 hogescholen aangesloten. Zij werken samen aan onderzoeksvoorstellen, themabijeenkomsten, kennissyntheses op het vlak van mens, werk en organisatie. Er zijn 4 subgroepen: Leven Lang Ontwikkelen, Inclusie, Vitaal Werk(en), (Her)Waardering van werk.

237716 jonge mensen overleggen op kantoor

Samen aan het werk in de wijk

Steeds meer gemeenten zien als belangrijke aangrijpingspunten voor het vergroten van kansen voor arbeidsparticipatie van hun inwoners: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Dit brengt nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

twee vrouwen in gesprek

KANSrijk

KANSrijk: Evidence based handelen en zelfmanagementondersteuning door fysiotherapeuten en oefentherapeuten gericht op geïndiceerde preventie van klachten van de arm, nek en schouder (KANS) bij werkenden.

30476 Laptop met blauwe hoes

Sterq aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk.

236899 student werkt aan zijn project

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

Ondersteuningswijzer

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid ontwikkelt samen met mensen met een beperking, het NIVEL, RIVM en JKVG vzw een ondersteuningswijzer. Hierin kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking interactieve online programma's vinden om hun kansen op betaald werk of het behoud daarvan te vergroten.

null

Overige projecten Josephine Engels

Naast de projecten van het Lectoraat Arbeid en Gezondheid, is Josephine ook betrokken bij andere projecten.

Publicaties

Bekijk publicaties van Josephine Engels.

Student schrijvend met pen

Nevenfuncties

Sinds 1 maart 2020 ben ik academielector van de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Naast mijn aanstelling als (academie)lector ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Soweco, een sociale werkplaats voor Almelo en omgeving. Ik ben betrokken bij de opleidingen Sport, Gezondheid en Management (bachelor), Ergotherapie (bachelor), Fysiotherapie (bachelor), Toegepaste Psychologie (bachelor) en Verpleegkunde (bachelor).