Lilian Beijer

Wat zijn de randvoorwaarden voor, en effecten van, de inzet van (zorg)technologie? Wat betekent digitalisering voor de benodigde kennis, vaardigheden en de uitvoering van de zorgberoepen? En waar liggen de wensen en behoeften van zorgverleners? Ik hou me met dit soort vragen bezig.

fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Lilian Beijer wordt per 1 mei 2023 HAN-lector bij het dubbellectoraat 'Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg.' 

Van origine ben ik logopedist en taal- en spraakpatholoogIk heb grote belangstelling voor de digitale transformatie in de zorg. Met name het interdisciplinaire karakter ervan spreekt mij aan. Succesvolle inzet van digitale middelen vraagt om een heroriëntatie op de benodigde kennis en vaardigheden van zorgprofessionals. Om inzicht in zorgprocessen en nieuwe bekostigingsmodellen. Ik kijk graag over de grenzen van mijn zorginhoudelijke kennisdomein heen.  

Naast het verbinden van kennisdomeinen, verbind ik de HAN met mijn andere werkgevers: de Sint Maartenskliniek en de Radboud Universiteit.  

Over Lilian

Expertises

  • Paramedische kennis 
  • Digitale transformatie 
  • Landelijk beleid zorginnovatie 
  • Verbinding met onderwijsinnovatie 
  • Cross-over 

Het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Toetsing staat volop in de belangstelling. Het wordt voor iedereen in onderwijs duidelijker dat het anders moet én kan. Maar hoe precies? Het lectoraat onderzoekt wat wel en niet werkt en ontwikkelt producten waarmee opleidingen en docententeams praktisch en doelgericht aan de slag kunnen.

fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Lilian Beijer met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Werkzame Factoren in Fysiotheratpie en Paramedisch handelen'

twee studenten praten over gezonde voeding

Artikelen

Projecten

therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (VARIETY)

VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY. De VARIETY-studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar fysiotherapie met therapeutische virtual reality voor mensen met ernstige chronische lage rugpijn.

234467 null

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Let op je Woorden

In het het onderzoeksproject 'Let op je Woorden' onderzoeken we wat het effect is van een communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn.

fysiotherapeute met patiënt

1e lijns COVID-19 portaal

Het project '1e lijns COVID-19 portaal: ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie' onderzoekt hoe ex-COVID patiënten het beste thuis kunnen revalideren om snel het dagelijks leven weer op te kunnen pakken.

Coronavirus COVID19 artist impression